top of page

Antique Cirebon Kudhup Gambir Tombak - Cirebon abad XVII-era (17th century) - Wilah with Kudhup Gambir dapur (form) and Ngulit Semangka pamor - Complete with very beautifully carved landeyan and warangka (scabbard).

(Article number: 1782)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Kudhup Gambir Tombak dates from the Cirebon abad XVII era (17th century). Characteristic of Tombaks from Cirebon is that they are forged with shorter and thicker peksis than Tombaks from central Java.

 

The Tombak is forged to Kudhup Gambir dapur (shape). Kudhup Gambir, is a form of straight Tombak. According to the Sampeyan Dalem, Kudhup = bud, Gambir = Gambir flower. As the name implies, the shape of this Tombak indeed resembles Gambir flower buds. In Indonesia, Gambir is generally used for betel nut known to the people of the archipelago from Sumatra to Papua at least hundreds of years ago. Gambir has a slightly bitter taste and symbolizes the stability of the heart. This meaning is given by the color of the gambir leaves, which are yellowish and require some processing to get the juice, before they can be enjoyed. It means that if we strive for something, we should be patient in carrying out the process with determination to achieve it.

 

Although it can be physically used as a weapon of war, the Kudhup Gambir is often valued as a puska as well because of the strong magical – spiritual powers it possesses.

 

And at the level of Javanese culture, an heirloom in the shape of a spear is actually initiated into a very special caste. If the keris is often associated with succession or change of throne, a number of legendary Tombaks have actually been used as symbols from power struggles to the establishment of a palace (dynastic change).

 

In addition, the wilah is forged with Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to one direction. It is a message that we should not be discouraged in this life from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to keep going without getting discouraged, to keep struggling and to never give up.

 

The Tombak is complete with limpung landeyan with copper decorative piece and beautifully carved warangka (sheath).

 

Characteristics:

Dapur: Kudhup Gambir

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVII (17th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 86cm.

Length of the tombak: 35.5 cm.

Wilah length: 29cm.

 

Antieke Cirebon Kudhup Gambir Tombak - Cirebon abad XVII-era (17de eeuw) – Wilah met Kudhup Gambir dapur (vorm) en Ngulit Semangka pamor – Compleet met zeer mooi gesneden landeyan en warangka (schede).

 

Deze antieke Cirebon Kudhup Gambir Tombak dateert van de Cirebon abad XVII-era (17de eeuw). Kenmerkend voor Tombaks van Cirebon is dat zij zijn gesmeed met kortere en dikkere peksi’s dan Tombaks uit centraal Java.

 

De Tombak is gesmeed naar Kudhup Gambir dapur (vorm). Kudhup Gambir, is een vorm van een rechte Tombak. Volgens het Sampeyan Dalem is Kudhup = knop, Gambir = Gambir bloem. Zoals de naam al aangeeft, lijkt de vorm van deze Tombak inderdaad op Gambir-bloemknoppen. In Indonesië wordt Gambir over het algemeen gebruikt voor betelnoot die minstens honderden jaren geleden al bekend was bij de mensen van de archipel, van Sumatra tot Papoea. Gambir heeft een licht bittere smaak en symboliseert de stabiliteit van het hart. Deze betekenis wordt verkregen door de kleur van de gambir-bladeren, die geelachtig zijn en een bepaalde bewerking vereisen om het sap te krijgen, voordat ze kunnen worden genoten. Het betekent dat als we ergens naar streven, we geduldig moeten zijn bij het uitvoeren van het proces met vastberadenheid om het te bereiken.

 

Hoewel het fysiek kan worden gebruikt als oorlogswapen, wordt de Kudhup Gambir vaak ook als puska gewaardeerd vanwege de sterke magische – spirituele krachten die het bezit. 

 

En op het niveau van de Javaanse cultuur is een erfstuk in de vorm van een speer eigenlijk ingewijd in een heel speciale kaste. Als de keris vaak wordt geassocieerd met opvolging of verandering van troon, zijn een aantal legendarische Tombaks feitelijk gebruikt als symbolen van machtsstrijd tot de oprichting van een paleis (dynastieke verandering).

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De Tombak is compleet met limpung landeyan met koperen sierstuk en mooi gesneden warangka (schede).

 

Kenmerken:

Dapur: Kudhup Gambir

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVII (17de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 86cm.

Lengte van de tombak: 35,5cm.

Lengte van de wilah: 29cm.

 

Antique Cirebon, Indonesia, Kudhup Gambir Tombak - Spear - 17th century -

€ 190,00Price
    bottom of page