top of page

Antique Cirebon Golok Pasundan - 18th century - Cirebon, Indonesia - Blade with striking and rare Gajah Gelar pamor - Krishna hilt of horn - Matching scabbard.

(Article number: 1696)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Golok Pasundan dates from the 18th century. The golok comes from Cirebon Indonesia.

 

The term golok is applied to a variety of machetes found throughout the Indian archipelago. The similarity between goloks is the rather short, sturdy blade with a straight or slightly concave back. Especially in the Sunda region of Java, the golok was a popular battle weapon.

 

I had the long blade of this exclusive golok professionally and ritually washed in Indonesia, so that the complex pamor Gajah Gelar contrasts beautifully against the dark background of the blade.

 

Gajah Gelar is a pamor motif depicted in the form of four to five straight lines extending from the sor-soran to the top of the blade. This pamor possesses magical powers that increase its authority and make its owner more powerful. In terms of forging technique, this is a rare and difficult pamor to forge.

 

"Elephant" is one of the big, tall, brave and strong animals that live in the forest. Though slow looking, elephants are actually born with keen instincts or good at reading signs, clever at interpreting signs that outshine other animals. Elephants always live in groups, usually this herd is led by the oldest and largest/strongest elephant. As large mammals, elephants need extensive terrain. When looking for food they are always in groups and never separated. So that wherever they go the traces left behind will be seen, the bushes to the small plants in their path will fall down through the herd like an open road. Elephants in cultural depictions have long been used as a source of inspiration for mythological, symbolic and religious concepts. In mythology and religious traditions, both in Asia and Africa, the elephant is depicted as a symbol of strength and wisdom. The thick pamor lines of pamor Gajah Degree are like the tracks of an elephant troop that was used to overcome obstacles and clear the way for others, all the while creating a path of change. For the owner, this pamor shows a great spirit, full of passion and determination to achieve goals. At the same time a powerful person to be imitated, grand but not arrogant.

 

At the top of the golok is a detailed Krishna handle of Karbouw horn. The matching wooden sheath completes the whole.

 

Dimensions:

Total length: 69cm.

Length of the golok: 67cm.

Length of the Wilah: 49cm.

 

Antieke Cirebon Golok Pasundan – 18de eeuw – Cirebon, Indonesië – Kling met opvallend en zeldzaam Gajah Gelar pamor – Krishna greep van hoorn – Passende schede.

 

Deze antieke Cirebon Golok Pasundan dateert van de 18de eeuw. De golok is afkomstig van Cirebon Indonesië.

 

De term golok wordt toegepast op een verscheidenheid aan machetes die worden gevonden door de gehele Indische archipel. De overeenkomst tussen goloks is de nogal korte, stevige kling met een rechte of enigszins holle rug. Vooral in de Sunda regio van Java was de golok een populaire strijd wapen.  

 

Ik heb de lange kling van deze bijzondere golok in Indonesië professioneel en ritueel laten wassen waardoor het complexe pamor Gajah Gelar weer prachtig afsteekt tegen de donkere achtergrond van de kling.

 

Gajah Gelar is een pamormotief dat wordt afgebeeld in de vorm van vier tot vijf rechte lijnen die zich uitstrekken van de sor-soran tot de bovenkant van de kling. Dit pamor bezit magische krachten die de autoriteit vergroot en de eigenaar machtiger maakt. Qua smeedtechniek is dit een zeldzaam en moeilijk te smeden pamor.

 

"Olifant" is een van de grote, lange, dappere en sterke dieren die in het bos leven. Hoewel ze er traag uitzien, worden olifanten eigenlijk geboren met scherpe instincten of goed in het lezen van tekens, slim in het interpreteren van tekens die andere dieren overtreffen. Olifanten leven altijd in groepen, meestal wordt deze kudde geleid door de oudste en grootste/sterkste olifant. Als grote zoogdieren hebben olifanten een uitgebreid terrein nodig. Bij het zoeken naar voedsel zijn ze altijd in groepen en nooit gescheiden. Zodat waar ze ook gaan de achtergelaten sporen zullen worden gezien, de struiken naar de kleine planten op hun pad zullen door de kudde als een open weg naar beneden vallen. Olifanten in culturele afbeeldingen worden al lang gebruikt als inspiratiebron voor mythologische, symbolische en religieuze concepten. In mythologie en religieuze tradities, zowel in Azië als in Afrika, wordt de olifant afgebeeld als een symbool van kracht en wijsheid. De dikke pamorlijnen van pamor Gajah Degree zijn als de sporen van een olifantentroep die werd ingezet om obstakels te overwinnen en de weg vrij te maken voor anderen, terwijl ze tegelijkertijd een pad van verandering creëerden. Voor de eigenaar toont dit pamor een geweldige geest, vol passie en vastberadenheid om doelen te bereiken. Tegelijkertijd een krachtig persoon die nagevolgd moet worden, groots maar niet arrogant.

Aan de bovenzijde van de golok Prijkt een gedetailleerde Krishna greep van Karbouw hoorn.  De passende, houten schede completeert het geheel.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 69cm.

Lengte van de golok: 67cm.

Lengte van de Wilah: 49cm.

 

 

 

 

Antique Cirebon Golok Pasundan - 18th century - Cirebon, Indonesia

€ 240,00Price
    bottom of page