top of page

Antique, spiritual Cirebon Dholog keris, kris - Cirebon abad XVI-era (16th century) – Wilah with the rare Dholog dapur (shape) 5 luk – Pamor Dwi Warna – Gayaman warangka of Timoho Pelet Mbathok wood – Detailed Cirebon Gajahan hilt – Copper bunton pendok.

(Article number: 1890)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Dholog keris dates from the Cirebon abad XVI-era (16th century).

 

The ancient wilah (blade) is in a very good condition despite its old age, a sign that this keris was treated as a pusaka through the centuries and was very well cared for.

 

Whilst meditating with this spiritually strong keris the isi revealed itself in the form of a huge, old oak tree with an impressive crown and a thick trunk. It communicated that I can always strive to reach the sky, but it is much better to enjoy life here and now. The isi has a strong connection with the element earth. The Earth Element teaches us about stability and groundedness. It helps us to stay true to ourselves and make sense of the ever-changing world around us. In humans, the Earth Element plays an important role in physical, mental, and emotional wellbeing.

 

The wilah is forged to the rare Dholog dapur with 5 luk (waves). Everything that happens in this world has a time. A process experienced by teak trees each year is the process of dropping leaves during the dry season, as a form of adaptation to the environment and environmental conditions. In the dry season, the teak tree drops almost all its leaves. That is the wisdom that nature has given the teak tree. Even without leaves, the teak tree forges itself into one of the best trees on earth. It won't die. It is even "fasting" so as not to develop in plain sight. It forges itself to withstand the test of the lack of water and the heat of the weather. It passed the test while eliminating the problems in the leaves and improving the quality of the wood in the trunk. The process which is not easy makes it one of the strongest trees in the world. Changes can happen, the seasons of life can change. There are times when we have to go through such times. A time when everything seemed to go so easily, but could turn out to be where things suddenly got so dry. That is the phase the supernatural has put us through. When times of trials come, believe that by the power of this keris we will always get through them. Dholog is a dapur with the personification of an authentic life, a real purpose, sincere determination, as well as a symbol of the reminder that keris owners always seek and find the meaning of life in the world, so that the purpose and purpose of life that has been outlined will not be forgotten.

 

Furthermore the wilah is forged with pamor Dwi Warna (2 pamors on every side). A fine, light grey pamor Pendarigan Kebak with in it pamor Pulo Tirto can be admired. Pulo Tirta literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose volatile shape resembles a cluster of islands in a sea of water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and that contribute to peace within families, generate fortune for the owner and bring flexibility to relationships.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Cirebon Gajahan hilt which is set on a silver cup.

 

The keris is housed in a Gayaman warangka of the exclusive Timoho Pelet Mbathok wood. An antique, copper blewah pendok with deeply drive floral motifs covers the gandar.

           

Characteristics:

Dapur: Dholog – 5 luk

Pamor: Dwi Warna

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Solo Gayaman     

Kayu: Timoho Pelet Mbathok

 

Dimensions:

Total length: 55cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Cirebon Dholog keris, kris - Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw) - Wilah met de zeldzame Dholog dapur (vorm) 5 luk - Pamor Dwi Warna - Gayaman warangka van Timoho Pelet Mbathok hout - Gedetailleerd Cirebon Gajahan greep - Koperen bunton pendok.

 

Deze antieke Dholog kris dateert uit het Cirebon abad XVI-era (16e eeuw).

 

De eeuwenoude wilah (kling) verkeert ondanks zijn hoge leeftijd in een zeer goede staat, een teken dat deze keris door de eeuwen heen als een pusaka is behandeld en zeer goed is verzorgd.

 

Tijdens het mediteren met deze spiritueel sterke keris openbaarde de isi zich in de vorm van een enorme, oude eik met een indrukwekkende kruin en een dikke stam. Het communiceerde dat ik er altijd naar kan streven om de hemel te bereiken, maar het is veel beter om hier en nu van het leven te genieten. De isi heeft een sterke verbinding met het element aarde. Het Aarde Element leert ons over stabiliteit en geaardheid. Het helpt ons trouw te blijven aan onszelf en de steeds veranderende wereld om ons heen te begrijpen. Bij mensen speelt het element aarde een belangrijke rol in het fysieke, mentale en emotionele welzijn.

 

De wilah is gesmeed tot de zeldzame Dholog dapur met 5 luk (golven). Alles wat er in deze wereld gebeurt heeft een tijd. Een proces dat elk jaar door teakbomen wordt ervaren, is het laten vallen van bladeren tijdens het droge seizoen, als een vorm van aanpassing aan de omgeving en omgevingsomstandigheden. In het droge seizoen laat de teakboom bijna al zijn bladeren vallen. Dat is de wijsheid die de natuur de teakboom heeft gegeven. Ook zonder blad smeedt de teakboom zich tot een van de beste bomen op aarde. Het zal niet doodgaan. Het is zelfs "vasten" om niet in het volle zicht te ontwikkelen. Het smeedt zichzelf om de test van het gebrek aan water en de hitte van het weer te weerstaan. Het slaagde voor de test terwijl het de problemen in de bladeren oploste en de kwaliteit van het hout in de stam verbeterde. Het niet gemakkelijke proces maakt het tot een van de sterkste bomen ter wereld. Veranderingen kunnen gebeuren, de seizoenen van het leven kunnen veranderen. Er zijn tijden dat we door zulke tijden heen moeten. Een tijd waarin alles zo gemakkelijk leek te gaan, maar kon blijken dat het ineens zo droog werd. Dat is de fase waar het bovennatuurlijke ons doorheen heeft gestuurd. Als er tijden van beproevingen komen, geloof dan dat we door de kracht van deze keris er altijd doorheen zullen komen. Dholog is een dapur met de personificatie van een authentiek leven, een echt doel, oprechte vastberadenheid, evenals een symbool van de herinnering dat keris-eigenaren altijd de zin van het leven in de wereld zoeken en vinden, zodat het doel en het doel van het leven dat is geschetst zal niet worden vergeten.

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Dwi Warna (2 pamors aan elke kant). Een fijne, lichtgrijze pamor Pendarigan Kebak met daarin pamor Pulo Tirto is te bewonderen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerd Cirebon Gajahan-greep dat op een zilveren cup is geplaatst.

 

De keris huist in een Gayaman warangka van het exclusieve Timoho Pelet Mbathok hout. Een antieke koperen blewah pendok met diep gedreven bloemmotieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Dholog – 5 luk

Pamor: Dwi Warna

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Mbathok

 

Dimensies:

Totale lengte: 55cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

Antique Cirebon Dholog keris, kris - Dholog dapur – Pamor Dwi Warna - Gajahan

€ 315,00Price
    bottom of page