top of page

Cirebon Cekel Beluluk Tombak - Cirebon abad XVII-era (17th century) - Wilah with pamor Ngulit Semangka and Wengkon -  Cekel Beluluk dapur - Complete with stunning warangka (sheath) of rare Galih Asem wood.

(Article number: 1804)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This Tombak dates from the Cirebon abad XVII era (17th century).

 

This Tombak is forged to Cekel Beluluk dapur (shape). A Cekel Beluluk Tombak is one of the straight Tombak dapurs whose sides of the wilah are symmetrical. Compared to other Tombak dapurs, the Wilah of the Cekel Beluluk dapur is thicker, the surface is rougher in texture. The Cekel Beluluk Tombaks of yesteryear were really made as weapons of war. In battle, they were usually used by strong warriors at the forefront of battle. A Cekel Beluluk Tombak possesses spiritual powers that make the owner more persistent and increase his perseverance making it easier for him to achieve his life goals.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka which is framed by pamor Wengkon on one side of the wilah.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Pamor wengkon is sometimes also called ‘Tepen’ or pamor Lis-lisan, which is a ‘rekan’ type of pamor, meaning that it was created intentionally by the empu. Though this particular pamor motif may seem rather ordinary, yet it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be capable of making a tombak that has the pamor Wengkon on it. It is, however, not a ‘chosen’ type of pamor, and thus can be owned by any person. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family against disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

I had the Tombak professionally and ritually washed in Indonesia, so that the pamor is restored in its authentic state.

 

This Tombak can be mounted on long landeyans such as blandaran (3x the length of the owner's body), panurung (2x the length of the owner's body), pegon (1x the length of the owner's body plus stretching the arm up) or short landeyan like, limpung (length of the top of the middle finger with the elbow) or landheyan sekilan.

 

The Tombak is complete with matching warangka (sheath) of Galih Asem wood with intricate, decorative carving at the base.

 

Characteristics:

Dapur: Cekel Beluluk

Pamor: Ngulit Semangka and Wengkon

Tangguh: Cirebon abad XVII (17th century)

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the tombak: 41cm.

Length of the wilah: 26,5cm.

 

Cirebon Cekel Beluluk Tombak - Cirebon abad XVII-era (17e eeuw) - Wilah met pamor Ngulit Semangka en Wengkon - Cekel Beluluk dapur - Compleet met prachtige warangka (schede) van zeldzaam Galih Asem-hout.

 

Deze Tombak dateert uit het Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

Deze Tombak is gesmeed tot Cekel Beluluk dapur (vorm). Een Cekel Beluluk Tombak is een van de rechte Tombak dapurs waarvan de zijkanten van de wilah symmetrisch zijn. Vergeleken met andere Tombak dapurs is de Wilah van de Cekel Beluluk dapur dikker, het oppervlak is ruwer van structuur. De Cekel Beluluk Tombaks van vroeger waren echt gemaakt als oorlogswapens. In de strijd werden ze meestal gebruikt door sterke krijgers in de voorhoede van de strijd. Een Cekel Beluluk Tombak bezit spirituele krachten die de eigenaar volhardender maken en zijn doorzettingsvermogen vergroten waardoor het voor hem gemakkelijker wordt om zijn levensdoelen te bereiken.

 

Bovendien is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka die aan één kant van de wilah is omlijst door pamor Wengkon.

 

Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan'-type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk patroon beschouwd om te smeden; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn een tombak te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn familie beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Ik heb de Tombak professioneel en ritueel laten wassen in Indonesië, zodat de pamor in authentieke staat is hersteld.

 

Deze Tombak kan gemonteerd worden op lange landeyans zoals blandaran (3x de lengte van het lichaam van de eigenaar), panurung (2x de lengte van het lichaam van de eigenaar), pegon (1x de lengte van het lichaam van de eigenaar plus het strekken van de arm omhoog) of korte landeyan zoals limpung (lengte van de top van de middelvinger met de elleboog) of landheyan sekilan.

 

De Tombak is compleet met bijpassende warangka (schede) van Galih Asem-hout met ingewikkeld, decoratief snijwerk aan de basis.

 

Kenmerken:

Dapur: Cekel Beluluk

Pamor: Ngulit Semangka en Wengkon

Tangguh: Cirebon abad XVII (17e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de tombak: 41cm.

Lengte van de wilah: 26,5cm.

Antique Cirebon Cekel Beluluk tombak - spear - ngulit semangka and wengkon

€ 145,00Price
    bottom of page