top of page

Antique Cirebon Cekel Beluluk Tombak - Cirebon abad XVIII-era (18th century) - Wilah with Beras Wutah Halus pamor and Cekel Beluluk dapur - Complete with very beautifully carved Warangka (scabbard).

(Article number: 1744)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This Tombak dates from the Cirebon abad XVIII era (18th century). Characteristic of Tombaks from Cirebon is that they are forged with longer and thicker peksis than Tombaks from central Java.

 

This Tombak is forged to Cekel Beluluk dapur (shape). A Cekel Beluluk Tombak is one of the straight Tombak dapurs whose sides of the wilah are symmetrical. Compared to other Tombak dapurs, the Wilah of the Cekel Beluluk dapur is thicker, the surface is rougher in texture. The Cekel Beluluk Tombaks of old were really made as weapons of war. In battle, they were usually used by strong warriors at the forefront of battle. A Cekel Beluluk Tombak possesses spiritual powers that make the owner more persistent and increase his perseverance making it easier for him to achieve his life goals.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Beras Wutah Halus. Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the kris world, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it do not lack food and clothing. To appreciate rice means to respect life and glorify the giver of life. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

I had the Tombak professionally and ritually washed in Indonesia, so that the pamor shines again in its authentic state.

 

This Tombak can be mounted on long landeyans such as blandaran (3x the length of the owner's body), panurung (2x the length of the owner's body), pegon (1x the length of the owner's body plus stretching the arm up) or short landeyan like, limpung (length of the top of the middle finger with the elbow) or landheyan sekilan.

 

The Tombak is complete with matching beautifully carved warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Cekel Beluluk

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

 

Dimensions:

Total length: 57cm.

Length of the tombak: 51 cm.

Wilah length: 33.5 cm.

 

Antieke Cirebon Cekel Beluluk Tombak – Cirebon abad XVIII-era (18de eeuw) – Wilah met Beras Wutah Halus pamor en Cekel Beluluk dapur – Compleet met zeer fraai gesneden Warangka (schede).  

 

Deze Tombak dateert van de Cirebon abad XVIII-era (18de eeuw). Kenmerkend voor Tombaks van Cirebon is dat zij zijn gesmeed met langere en dikkere peksi’s dan Tombaks uit centraal Java.

 

Deze Tombak is gesmeed naar Cekel Beluluk dapur (vorm). Een Cekel Beluluk Tombak is een van de rechte Tombak dapurs waarvan de de zijdes van de wilah symmetrisch zijn. In vergelijking met andere Tombak dapurs is de wilah van de Cekel Beluluk dapur dikker, het oppervlak is ruwer van structuur. De Cekel Beluluk Tombaks van weleer waren echt gemaakt als oorlogswapens. In de strijd werden zij meestal gebruikt door sterke krijgers aan de voorhoede van de strijd. Een Cekel Beluluk Tombak bezit spirituele krachten die de eigenaar meer volhardend maakt en zijn doorzettingsvermogen vergroot waardoor hij makkelijker zijn levensdoelen behaalt.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Beras Wutah Halus. Beras Wiltah is een pamor-motief dat vrij bekend is in de wereld van de kris, het pamor patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek hebben aan voedsel en kleding. Door rijst te waarderen, betekent het leven respecteren en de gever van het leven te verheerlijken. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Ik heb de Tombak in Indonesië professioneel en ritueel laten wassen waardoor het pamor weer in authentieke staat schittert.

 

Deze Tombak kan worden gemonteerd op lange landeyanen zoals blandaran (3x de lengte van het lichaam van de eigenaar), panurung (2x de lengte van het lichaam van de eigenaar), pegon (1x lengte van het lichaam van de eigenaar plus het strekken van de arm omhoog) of korte landeyan zoals, limpung (lengte van de top van de middelvinger met de elleboog) of landheyan sekilan.

 

De Tombak is compleet met passende fraai gesneden warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Cekel Beluluk

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte: 57cm.

Lengte van de tombak: 51cm.

Lengte van de wilah: 33,5cm.

 

 

Antique Cirebon Cekel Beluluk Tombak - 18th century - Beras Wutah Halus pamor

€ 125,00Price
    bottom of page