top of page

Rare, antique Carubuk keris, kris - Pengging era (13th century) - Carubuk wilah (blade) with exclusive version of pamor Mlinjon and gonjo wilut - Warangka of the rare Terbaru wood.

(Article number: 1457)

 

This antique Carubuk keris dates from the Pengging era (13th century).

 

The wilah (blade) is forged with the rare Carubuk dapur (shape). That the wilah is forged with a ganja wilut makes this keris even more special.

 

Dapur Carubuk in Javanese philosophy means to always remember the origin, live and live life according to what is outlined, surrender everything to the will of the above, and have an inner attitude that can accept its will.

 

This attitude will not make us tired or discouraged from facing the challenges of life to achieve more, because the efforts and struggles made to get improvement (material or spiritual) are not based only on ambition and ambition, but as a behavior or obligation of people in life.

 

In the Javanese philosophy of Luk seven it is called "Pitu", which in jarwo body can mean pitutur, piwulang and pitulungan, which is good teaching, guidance or help.

 

The number seven in the eyes of the Javanese people is a sacred number that has a meaning of tranquility, happiness, authority and success. The number seven can be compared to the number of heavens (juice) to a total of seven, as well as the days of the week made up of 7 days. Whether the perfection and salvation of the child in the womb is done by the count of 7 months (pitonan), even in the ceremony of death a warning is performed on the 7th day (count of dinanan).

 

In addition, the wilah is forged with a light gray variant of pamor Mlinjon. The circular pattern (oval) of the pamor mlinjon symbolizes one of the elements of aquatic life (lust Supiyah). Lust Supiah comes from essence so that it inherits the qualities of water. The nature of water, among other things, is to seek the lowest position, as opposed to fire/anger that always leads upwards. Teach us to be humble before others and to always humble ourselves before God. Also a series of prayers and hope that the owner will be able to remove any challenges or obstacles in life calmly, with patience with constant effort and constant effort.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka. The gandar is of the iras type. The warangka and gandar are carved from a solid piece of Terbaru wood.

 

I have had this old wilah professionally and ritually washed, which has renewed the pamor.

 

Characteristics:

Dapur: Carubuk, 7 luk, Gonjo wilut

Pamor: Mlinjon

Tangguh: Pengging (13th century).

Warangka: Solo Gayaman, gandar Iras

Kayu: Terbaru

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 42.5 cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Zeldzame, antieke Carubuk keris, kris – Pengging era (13de eeuw)  – Carubuk wilah (kling) met bijzondere uitvoering van pamor Mlinjon en gonjo wilut – Warangka van het zeldzame Terbaru hout.

 

Deze antieke Carubuk keris dateert van de Pengging era (13de eeuw).

 

De wilah (kling) is gesmeed met het zeldzame Carubuk dapur (vorm). Dat de wilah gesmeed is met een ganja wilut maakt deze keris nog meer bijzonder.

 

Dapur Carubuk betekent in de Javaanse filosofie om altijd de oorsprong te herinneren, het leven te leven en te leven volgens wat is geschetst, alles over te geven aan de wil van het bovenstaande, en een innerlijke houding te hebben die zijn wil kan accepteren.

 

Deze houding zal ons niet moe of ontmoedigd maken om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden om meer te bereiken, omdat de inspanningen en worstelingen die worden gedaan om verbetering te krijgen (materieel of spiritueel) niet alleen gebaseerd zijn op ambitie en ambitie, maar als een gedrag of verplichting van mensen in het leven.

 

In de Javaanse filosofie van Luk zeven wordt het "Pitu" genoemd, wat in jarwo lichaam pitutur, piwulang en pitulungan kan betekenen, wat een goede leer, leiding of hulp is.

 

Het getal zeven in de ogen van het Javaanse volk, is een heilig getal dat een betekenis heeft van rust, geluk, autoriteit en succes. Het getal zeven kan worden vergeleken met het aantal hemelen (sap) tot een totaal van zeven, evenals de dagen van de week bestaande uit 7 dagen. Of de perfectie en redding van het kind in de baarmoeder wordt gedaan door de telling van 7 maanden (pitonan), zelfs in de ceremonie van de dood wordt een waarschuwing uitgevoerd op de 7e dag (telling van dinanan).

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een licht grijze variant van pamor Mlinjon. Het cirkelpatroon (ovaal) van de pamor mlinjon symboliseert een van de elementen van het waterleven (lust Supiyah). Lust Supiah komt van essentie, zodat het de kwaliteiten van water erft. De aard van o.a. water is het zoeken naar de laagste stand, in tegenstelling tot vuur/woede die altijd naar boven leidt. Leer ons nederig te zijn tegenover anderen en ons altijd te vernederen voor God. Ook een reeks gebeden en hoop dat de eigenaar in staat zal zijn om alle uitdagingen of obstakels in het leven rustig, met geduld met constante inspanning en constante inspanning te verwijderen.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka. De gandar is van het type iras. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk Terbaru hout gesneden.

 

Ik heb deze oude wilah professioneel en ritueel laten wassen waardoor het pamor hernieuwd is.

 

Kenmerken:

Dapur: Carubuk, 7 luk, Gonjo wilut

Pamor: Mlinjon

Tangguh: Pengging (13de eeuw).

Warangka: Solo Gayaman, gandar Iras        

Kayu: Terbaru

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 42,5cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

antique Carubuk keris, kris - Pengging era (13th century) - pamor Mlinjon

€ 325,00 Regular Price
€ 275,00Sale Price
    bottom of page