top of page

Antique Carang Soka keris, kris – Wilah (blade) with Ngulit Semangka pamor and Carang Soka dapur (shape) 9 luk (waves) – Beautiful, copper bunton pendok – Ladrang warangka.

 

This antique Carang-Soka keris dates from the Segaluh era (12th century).

 

The strong wilah is forged with a clear and bright Ngulit Semangka pamor motif. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase both his wealth and his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

In addition, the wilah is forged to Carang Soka dapur (shape). Carang is a branch of a tree which, though small but great in number, makes the tree appear lush, while Soka is a recording from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means the asoka flower is the flower of the savior/antidote to sadness. Soka/asoka is a popular ornamental plant due to its unique morphological features and different species. Strong suspicion regarding the origin of this plant is more inclined towards the country of India where in the country there are several species of Soka plants. The distribution of Soka plants could not be separated from the role of Hindu priests. Combined with the Hindu belief in the Soka flower, a flower often associated with the symbol of love and purity, so it is often used as an offering for the sacrifices of the god Shiva and Vishnu. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so that they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will get pleasure and always be overwhelmed with happiness.

 

A Carang Soka keris has magical powers that take away sadness and bring happiness. In addition, this keris also has powers to exorcise and keep away negative spirits.

 

The keris is housed in a beautifully carved Solo Ladrang warangka of the beautiful Sono Keling wood. A finely driven copper bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Carang Soka. 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tangguh Segaluh (Abad 12)

Warangka: Solo landrang

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Antieke Carang Soka keris, kris – Wilah (kling) met Ngulit Semangka pamor en Carang Soka dapur (vorm) 9 luk (bochten) – Practhige, koperen bunton pendok – Ladrang warangka.

 

Deze antieke Carang-Soka keris stamt van de Segaluh era (12de eeuw).

 

De forse wilah is gesmeed met een duidelijke en heldere Ngulit Semangka pamormotief. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Carang Soka dapur (vorm). Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is uit Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser/ tegengif voor verdriet. Soka / asoka is een populaire sierplant vanwege zijn unieke morfologische kenmerken en verschillende soorten.Sterk vermoeden met betrekking tot de oorsprong van deze plant is meer geneigd naar het land van India, waar in het land verschillende soorten Soka-planten zijn. De distributie van Soka-planten kon niet los worden gezien van de rol van hindoe-priesters. In combinatie met het hindoe-geloof in de Soka-bloem, een bloem die vaak wordt geassocieerd met het symbool van liefde en zuiverheid, zodat het vaak wordt gebruikt als offer voor de offers van de god Shiva en Vishnu. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door het brengen van Soka-bloemen waar ze ook gaan, ze plezier zullen krijgen en altijd worden overweldigd door geluk.

 

Een Carang Soka keris heeft dan ook magische krachten die verdriet wegneemt en geluk brengt. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

De keris huist in een mooi gesneden Solo Ladrang warangka van het prachtige Sono Keling hout. Een fijn gedreven koperen bunton pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Carang Soka. 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tangguh Segaluh ( Abad 12 )

Warangka: Solo landrang

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Antique Carang Soka keris, kris – Wilah (blade) with Ngulit Semangka pamor

€ 165,00Price
    bottom of page