top of page

Antique Bugis Sapukala keris, kris – Old Sapukala wilah (blade) with silver Tritik pamor – Jambi hilt – Warangka and gandar made of Santig wood – Horn foot.

 

This old Bugis Sapukala keris dates from the 16th century and is forged to Sapukala dapur. This dapur is one of the forms of lurus kerissen (straight wilah). It possesses supernatural powers that make its owner righteous and straightforward in character. As a result, he will be able to count on respect from his environment and his words will be accepted as truth.

 

In addition, the wilah is forged with the rare pamor motif Tritik. A keris with Pamor Tritik cannot just be owned by anyone. Only certain people of high position or prominent social status are believed to be capable of owning a keris with this pamor motif. Pamor Tritik is almost the same as Pamor Untu Walang which is sharp and includes straight striped motifs, with rounded edges and contains other motifs. There is not just one Pamor Tritik motif, but several. Keris with Pamor Tritik is considered by keris experts to be a strong positive force that gives its owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be doubted. It will also bring dignity and security to the owner.

At the top is a beautifully carved Jambi handle that is trimmed with a complex processed selut.

 

The keris is housed in a Bugis warangka and gandar of the noble Santig wood. The bottom of the gandar is finished with a horn foot.

 

Characteristics:
Dapur: Sapukala
Pamor: Tritik
Tangguh: Bugis Abad VI (16th century)
Warangka: Bugis Makassar
Kayu: Santig

 

Dimensions:
Total length including Gandar: 47cm.
Length of the Keris: 44cm.
Length of the Wilah: 35cm.

 

Antieke Bugis Sapukala keris, kris – Oude Sapukala wilah (kling) met zilveren Tritik pamor – Jambi greep – Warangka en gandar van Santig hout – Hoornen voetje. 

 

Deze oude Bugis Sapukala keris stamt van de 16e eeuw en is gesmeed naar Sapukala dapur. Dit dapur is een van de vormen van lurus kerissen (rechte wilah). Het bezit bovennatuurlijke krachten die de eigenaar rechtschapen en rechtlijnig qua karakter maken. Hierdoor zal hij kunnen rekenen op respect van zijn omgeving en zullen zijn woorden voor waarheid worden aangenomen. 

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met het zeldzame pamormotief Tritik. Een keris met Pamor Tritik kan niet zomaar eigendom zijn van iemand. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie of prominente sociale status worden verondersteld in staat te zijn eigenaar te zijn van een keris met dit pamormotief. Pamor Tritik is bijna hetzelfde als Pamor Untu Walang, die scherp is en rechte gestreepte motieven omvat, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet alleen één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Kerissen met Pamor Tritik wordt door keris-experts beschouwd als een sterke positieve kracht die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en aan zijn woorden zal niet worden getwijfeld. Het zal de eigenaar ook waardigheid en veiligheid brengen. 
 

Aan de bovenzijde prijkt een mooi gesneden Jambi greep dat is afgezet met een complex bewerkte selut.

 

De keris huist in een Bugis warangka en gandar van het edele Santig hout. De onderkant van de gandar is afgewerkt met een hoornen voetje. 

 

Kenmerken:
Dapur: Sapukala
Pamor: Tritik
Tangguh: Bugis Abad VI (16e eeuw)
Warangka: Bugis Makassar
Kayu: Santig

 

Afmetingen:
Totale lengte inclusief Gandar: 47cm.
Lengte van de Keris: 44cm.
Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Antique Bugis Sapukala keris, kris – Old Sapukala wilah Tritik pamor

€ 395,00Price
    bottom of page