top of page

Antique Bugis Makassar Sapukala keris, kris - Sulawesi abad XVIII era (18th century) – Wilah (blade) with Lonjoq and Daungase pamor and Sapukala dapur – Patah Tiga ulu (handle) – Heavy copper cup – Bugis Jonga jonga warangka of rare Cenrana bareq tettong wood.

(Article number: 2022)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Bugis Makassar Sapukala keris dates from the Sulawesi abad XVIII era (18th century).

 

The Bugis keris is also called the 'pirate keris'. This fable was invented by the British in the 18th century who wanted permission from the British government to spread their power to the rest of Malaysia. The areas around the Strait of Melaka and the South China Sea were all part of the Malay Empire of Administration and if a ship entered the region and paid no toll, then the ruler had the right to attack the ship. The British mistakenly regarded this as piracy.

 

Not only is the Bugis Jonga jonga warangka and gandar, which are carved from rare Cenrana bareq tettong wood a beautiful masterpiece, all aspects of this powerful, antique keris are equally exquisite. The Patah Tiga hilt that adorns the top of the keris is a work of art and is set on a heavy, antique cup of copper.

 

The old wilah is forged to Sapukala dapur with two rare pamors. At the base of the wilah pamor Duangase can be admired that turns into pamor Lonjog that continues in the length of the wilah.

 

Pamor Duangase resembles the Java pamor Junjung Derajad. This pamor has the shape of a mountain peak and has strong spiritual and magical powers which give the owner spiritual super powers (awaoroanengeng) and strengthens his position both in private as in business or career senses.

 

Pamor Lonjoq, on the other hand, symbolizes water that does not stagnate (does not stop flowing). It describes the hope and human desire for smoothness in the amassing of fortune and that the acquired fortune does not flow away but keeps accumulating. In addition, it protects the owner of the keris against large-scale problematic situations.

 

Whilst meditating with this keris the ancient isi revealed itself as a Bugis sea captain with a strong dedication to his purpose and mission in life. It makes the owner highly driven, ambitious and action-oriented. He will become highly motivated to succeed and he will become optimally orientated to pursue his dreams. The challenges, difficulties and obstacles on the path ahead won’t faze him because he knows where he wants to go. Move forward with sheer strength and determination to make things happen.

 

Characteristics:

Dapur: Sapukala

Pamor: Duangase and Lonjoq

Tangguh: Sulawesi abad XVIII (18th century)

Warangka: Bugis Jonga jonga

Kayu: Cenrana bareq tettong

 

Dimensions:

Totale length: 41cm.

Length of the Keris: 39cm.

Length of the Wilah: 31,5cm.

 

Antieke Bugis Makassar Sapukala keris, kris - Sulawesi abad XVIII tijdperk (18e eeuw) - Wilah (lemmet) met Lonjoq en Daungase pamor en Sapukala dapur - Patah Tiga ulu (greep) - Zware koperen cup - Bugis Jonga jonga warangka van zeldzame Cenrana bareq tettong hout.

 

Deze antieke Bugis Makassar Sapukala keris dateert uit het Sulawesi abad XVIII tijdperk (18e eeuw).

 

De Bugis keris wordt ook wel de ‘piratenkeris’ genoemd. Deze fabel werd in de 18e eeuw bedacht door de Britten die toestemming wilden van de Britse regering om hun macht naar de rest van Maleisië te verspreiden. De gebieden rond de Straat van Melaka en de Zuid-Chinese Zee maakten allemaal deel uit van het Maleise Rijk en als een schip de regio binnenkwam en geen tol betaalde, had de heerser het recht het schip aan te vallen. De Britten beschouwden deze piraterij ten onrechte.

 

Niet alleen zijn de Bugis Jonga jonga warangka en gandar, die zijn gesneden uit zeldzaam Cenrana bareq tettong-hout, een prachtig meesterwerk, maar alle aspecten van deze krachtige antieke keris zijn even voortreffelijk. Het Patah Tiga greep dat de bovenkant van de keris siert, is een kunstwerk en is geplaatst op een zware, antieke koperen cup.

 

De oude wilah is gesmeed naar Sapukala dapur met twee zeldzame pamors. Aan de basis van de wilah is pamor Duangase te bewonderen, die overgaat in pamor Lonjog, die de lengte van de wilah voortzet.

 

Pamor Duangase lijkt op de Javaanse pamor Junjung Derajad. Deze pamor heeft de vorm van een bergtop en beschikt over sterke spirituele en magische krachten die de eigenaar spirituele superkrachten (awaoroanengeng) geven en zijn positie in privé, zakelijk of carrière versterken.

 

Pamor Lonjoq symboliseert daarentegen water dat niet stagneert (niet stopt met stromen). Het beschrijft de hoop en het menselijk verlangen naar flexibiliteit bij het vergaren van fortuin en dat het verworven fortuin niet wegvloeit maar blijft accumuleren. Bovendien beschermt het de eigenaar van de keris tegen grootschalige probleemsituaties.

 

Terwijl ik met deze keris mediteerde, openbaarde de oude isi zich als een Bugis-zeekapitein met een sterke toewijding aan zijn doel en missie in het leven. Het maakt de eigenaar zeer gedreven, ambitieus en actiegericht. Hij zal zeer gemotiveerd raken om te slagen en hij zal optimaal georiënteerd raken om zijn dromen na te streven. De uitdagingen, moeilijkheden en obstakels op het pad dat voor hem ligt zullen hem niet van de wijs brengen, omdat hij weet waar hij heen wil. Ga vooruit met pure kracht en vastberadenheid om dingen te laten gebeuren.

 

Kenmerken:

Dapur: Sapukala

Pamor: Duangase en Lonjoq

Tangguh: Sulawesi abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Bugis Jonga Jonga

Kayu: Cenrana bareq tettong

 

Dimensies:

Totale lengte: 41cm.

Lengte van de Keris: 39cm.

Lengte van de Wilah: 31,5 cm.

Antique Bugis Makassar Sapukala keris, kris - 18th century - 2 pamors

€ 375,00Price
    bottom of page