top of page

Antique Bugis Makassar keris, kris - Sulawesi, Abad XVIII era (18th century) - Wilah with pamor Pandita Abala Pandita and Sempana Robyong dapur (shape) - Beautiful Bugis warangka and gandar of Phempis acidula wood - Rekko hilt.

(Article number: 1421)

 

This beautiful, antique Bugis keris was once part of the collection of Ing. G.J.F.J. Tammens, well-known author of the book series 'De Keris'. I acquired this keris from a friend of Tammens' son.

 

The keris is from the Sulawesi, Abad XVIII era (18th century).

 

The heavy wilah (blade) is forged to Sempana Robyong dapur (shape) with 9 Luk (bends). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (turns). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris were reserved for royal servants, higher government officials and nobles.

 

Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with pamor Pandita Abala Pandita. The meaning of the name Pandita Abala Pandita is a priest in the ranks of priests. The word Pandita comes from Sanskrit in Bhagawadgita Chapter IV. 19 It is said that what is called Pandita is a human being who is not attached to worldly objects. "Yasya sarve samarambhah, kamasamkalpavarjitah, jnanagnidagdhakarmanam, tam ahuh panditham budhah". Translation: "He whose deeds are not bound by the deception of its results and whose faith is kindled by the fire of knowledge, is given the title Pandita by wise men". Included in this group are Pedanda, Bujangga, Maharsi, Bhagavan, Empu, Kiai, Rohaniawan and so on, which are the most respected groups (the highest caste). Pandita is usually inseparable from the king's life. Pandita generally served as an advisor to the king (Purohito). It is even said that a king without a pandita is weak, a pandita without a king will perish.

 

Pamor Pandita Bala Pandita is best suited to be possessed by people who want to get in touch with the spiritual world in order to receive supernatural impulses or messages that strengthen their authority and leadership. The keris will bring serenity and compassion to the owner in leadership that will make him respected and admired by his employees. His words will be believed and confidence in him as a business professional will be maximized

 

At the top is an equally antique Bugis Rekko handle that is set on a heavy copper cup.

 

The keris is housed in a Bugis Makassar warangka and gandar of the rare and shiny Phempis acidula wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Robyong, 9 Luku

Pamor: Pandita Abala Pandita

Tangguh: Sulawesi, Abad XVIII (18th century)

Warangka: Bugis Makassar

Kayu: Phempis acidula

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Bugis Makassar keris, kris - Sulawesi, Abad XVIII era (18de eeuw) – Wilah met pamor Pandita Abala Pandita en Sempana Robyong dapur (vorm) – Prachtige Bugis warangka en gandar van Phempis acidula hout – Rekko greep.

 

Deze prachtige, antieke Bugis keris was ooit onderdeel van de collectie van Ing. G.J.F.J. Tammens, bekende autheur van de boekenreeks ‘De keris’. Ik heb deze keris mogen overnemen van een vriendin van de zoon van Tammens.

 

De keris stamt van de Sulawesi, Abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De zware wilah (kling) is gesmeed naar Sempana Robyong dapur (vorm) met 9 Luk (bochten). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen.

 

Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met pamor Pandita Abala Pandita. De betekenis van de naam Pandita Abala Pandita is een priester in de rijen van priesters. Het woord Pandita komt uit het Sanskriet in Bhagawadgita Hoofdstuk IV. 19 Er wordt gezegd dat wat Pandita wordt genoemd, een mens is die niet gehecht is aan wereldse objecten. "Yasya sarve samarambhah, kamasamkalpavarjitah, jnanagnidagdhakarmanam, tam ahuh panditham budhah". Vertaling: "Hij wiens daden niet gebonden zijn aan de misleiding van de resultaten ervan en wiens geloof wordt aangestoken door het vuur van kennis, krijgt de titel Pandita door wijze mannen". Inbegrepen in deze groep zijn Pedanda, Bujangga, Maharsi, Bhagavan, Empu, Kiai, Rohaniawan enzovoort, die de meest gerespecteerde groepen zijn (de hoogste kaste). Pandita is meestal onafscheidelijk van het leven van de koning. Pandita diende over het algemeen als adviseur van de koning (Purohito). Er wordt zelfs gezegd dat een koning zonder pandita zwak is, een pandita zonder koning zal omkomen.

 

Pamor Pandita Bala Pandita is het meest geschikt om te worden bezeten door mensen die in contact willen komen met de spirituele wereld om zodoende bovennatuurlijke impulsen of boodschappen te kunnen ontvangen die hun autoriteit en leiderschap versterken. De keris zal de eigenaar sereniteit en compassie brengen bij het leidinggeven waardoor hij gerespecteerd en bewonderd zal worden door zijn medewerkers. Zijn woorden zullen worden geloofd en het vertrouwen in hem als zakelijk professioneel wordt gemaximaliseerd

 

Aan de bovenzijde prijkt een eveneens antieke Bugis Rekko greep dat gezet is op een zware koperen cup.

 

De keris huist in een Bugis Makassar warangka en gandar van het zeldzame en glanzende Phempis acidula hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Robyong, 9 Luk

Pamor: Pandita Abala Pandita

Tangguh: Sulawesi, Abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Bugis Makassar

Kayu: Phempis acidula

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

Antique Bugis Makassar keris, kris - 18th Cent. - Pamor Pandita Abala Pandita

€ 395,00Price
    bottom of page