top of page

Antique Bugis Jangkung Mayang keris, kris - Bugis abad XVIII-era (18th century) - Jangkung Mayang wilah with the rare pamor Uler Lulut - Bugis warangka of the precious Gaharu wood - Jawa Demam hilt with gilded selut.

(Article number: 1710)

 

This antique Bugis keris dates from the Bugis abad XVIII era (18th century).

 

The old wilah is forged to Jangkung Mayang dapur (shape) with a clear and rare variation of pamor Uler Lulut.

 

I have had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia, making the pamor motif sparkle like never before.

 

The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres connected together, which resemble the body of a snake. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will make it easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

As mentioned earlier, the wilah is forged to Jangkung Mayang dapur (shape). Dapur (shape) Jangkung Mayang possesses magical powers that support ideals because the shape of the keris bears the symbol of avoiding temptation allowing the owner to optimally focus on the goal. In Javanese it is often expressed: "sae kagem ingkang kagungan gegayuhan". Good for people who fight for ideals. So, the nature of the content of the kris is to increase one's ambition and enthusiasm to achieve one's goals.

 

The top of the keris is adorned with a  Jawa Demam hilt of the precious Gaharu wood. It is carved in the shape of a highly abstracted squatting or crouching figure holding its sides as if in distress. The position is known as jawa demam (fever affected). Considerable speculation relates to its origin - whether it is indeed an aspect of the Hindu bird god Garuda, bearer of Visnu or a variation of the cockatoo grip found in many species of Malaysian and Philippine keris.

 

The hilt is set on a gold plated selut.

 

The keris is housed in a Bugis warangka carved from the precious Gaharu wood which contrasts beautifully with the gandar which is carved from Kantil wood.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung Mayang

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Bugis abad XVIII (18th century)

Warangka: Bugis

Kayu: Gaharu and Kantil

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Bugis Jangkung Mayang keris, kris - Bugis abad XVIII-era (18de eeuw) -  Jangkung Mayang wilah met het zeldzame pamor Uler Lulut – Bugis warangka van het kostbare Gaharu hout – Jawa Demam greep met vergulde selut.

 

Deze antieke Bugis keris dateert van de Bugis abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Jangkung Mayang dapur (vorm) me een heldere en zeldzame uitvoering van pamor Uler Lulut.

 

Ik heb de wilah in Indonesië ritueel en professioneel laten wassen waardoor het pamor-motief schittert als nooit tevoren.

 

Het pamor-motief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Zoals eerder gemeld is de wilah gesmeed naar Jangkung Mayang dapur (vorm). Dapur (vorm) Jangkung Mayang bezit magische krachten die idealen ondersteunt omdat de vorm van de keris het symbool draagt van het vermijden van verleiding waardoor de eigenaar optimaal kan focussen op het doel. In het Javaanse wordt het vaak uitgedrukt: ‘‘sae kagem ingkang kagungan gegayuhan‘. Goed voor mensen die vechten voor idealen. Dus, de aard van de inhoud van de kris is om iemands ambitie en enthousiasme te vergroten om zijn doelen te bereiken.

 

Aan de bovenzijde van de keris pijkt een Jawa Demam greep van het kostbare Gaharu hout. Het is gesneden in de vorm van een sterk geabstraheerde gehurkte of gehurkte figuur die zijn zijkanten vasthoudt alsof hij in nood is. De positie staat bekend als jawa demam (koorts getroffen). Aanzienlijke speculaties hebben betrekking op de oorsprong ervan - of het inderdaad een aspect is van de hindoe vogel god Garuda, drager van Visnu of een variatie op het kaketoe-greep dat in veel soorten Maleisische en Filippijnse kerissen te vinden is.

 

De greep staat op een goud vergulde selut.

 

De keris huist in een Bugis warangka gesneden van het kostbare Gaharu hout dat prachtig contrasteert met de gandar dat gesneden is van Kantil hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung Mayang

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Bugis abad XVIII (18de eeuw)      

Warangka: Bugis

Kayu: Gaharu

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Bugis kris, keris - Sulawesi - Pamor Ulerlulut - Gaharu wood

€ 350,00Price
    bottom of page