top of page

Antique Bugis keris, kris – Riau Lingga – Lampung abad 17 era (17th century) -Wilah with extraordinary dapur Urubing Dilah – Rekko hilt – Silver fittings.

 

This antique keris comes from Riau Lingga, Indonesia and dates to the Lampung abad 17 era (17th century).

I acquired this rare keris from the famous author of books about kerisses, Jean Greffioz. This keris can be found in his book "The Kris Legendary weapon from Indonesia".

 

The isi is strong a powerful. It revealed itself to me as a motivator and coach. Helping me to focus on tiresome tasks and giving me the power to persevere during the difficult moments in life. 

 

This small Bugis kris has an old and rustic blade with 3 waves located near the tip, and a short gandik. The sampir is similar to the Bugis krisses from Sulawesi but of smaller size, and the batang has a smooth tip and is partly decorated with white metal.

 

The keris is housed in a beautiful Bugis Warangka carved from rich kemuning wood.

 

The top of the keris is adorned with a Rekko hilt made of black buffalo horn which is set on a copper cup.

 

The wilah (blade) is forged with the extraordinary dapur Urubing Dilah. Urubing Dilah contains a beautiful philosophical depth and will always remind us to always be "light" to others. Light, coming from our relationship with the supernatural, is revealed through personal relationships with others. Wherever we are, we are determined to be individuals who bring light. A practical act as a manifestation of clarity is that life is an example of good deeds, in an honorable attitude to life and in constructive words. As the nature of light that illuminates in the darkness, becoming light means that we also become human beings who influence the environment, correct mistakes, speak the truth, and make changes.

 

Besides the extraordinary dapur the wilah is forged with a striking Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Characteristics:

Dapur: Urubing Dilah, 3 Luk (waves)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Lampung abad 17 (17th century)

Warangka: Bugis

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length: 37cm.

Length of the Keris: 34,5cm.

Length of the Wilah: 28cm.

 

Antieke Bugis keris, kris - Riau Lingga - Lampung abad 17 tijdperk (17e eeuw) - Wilah met buitengewone dapur Urubing Dilah - Rekko-greep - Zilverbeslag.

 

Deze antieke keris komt uit Riau Lingga, Indonesië en dateert uit het Lampung abad 17 tijdperk (17e eeuw).

 

Ik heb deze zeldzame keris over mogen nemen van de beroemde auteur van boeken over kerissen, Jean Greffioz. Deze keris is terug te vinden in zijn boek "The Kris Legendary weapon from Indonesia".

 

De isi is sterk en krachtig. Het ontpopte zich aan mij als motivator en coach. Het helpt me om me te concentreren op vermoeiende taken en geeft me de kracht om door te zetten tijdens de moeilijke momenten in het leven.

 

Deze kleine Bugis kris heeft een oud en rustieke wilah (kling) met 3 bochten vlakbij de punt, en een korte gandik. De sampir is vergelijkbaar met de Bugis krissen uit Sulawesi maar kleiner van formaat, en de batang heeft een gladde punt en is deels versierd met wit metaal.

 

De keris huist in een prachtige Bugis Warangka, gesneden van rijk kemuning hout.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Rekko greep van zwarte buffelhoorn dat op een koperen cup is geplaatst.

 

De wilah (kling) is gesmeed met de buitengewone dapur Urubing Dilah. Urubing Dilah bevat een prachtige filosofische diepgang en zal ons er altijd aan herinneren om altijd "licht" te zijn voor anderen. Licht, afkomstig van onze relatie met het bovennatuurlijke, wordt onthuld door persoonlijke relaties met anderen. Waar we ook zijn, we zijn vastbesloten individuen te zijn die licht brengen. Een praktische daad als uiting van duidelijkheid is dat het leven een voorbeeld is van goede daden, in een eervolle levenshouding en in constructieve bewoordingen. Als de aard van het licht dat oplicht in de duisternis, betekent licht worden dat we ook mensen worden die de omgeving beïnvloeden, fouten corrigeren, de waarheid spreken en veranderingen aanbrengen.

 

Naast de buitengewone dapur is de wilah gesmeed met een opvallende Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor-motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen toeneemt als zijn doelen sneller en gemakkelijker worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te zijn, te worstelen en nooit op te geven.

 

Kenmerken:

Dapur: Urubing Dilah, 3 Luk (golven)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Lampung abad 17 (17e eeuw)

Warangka: Bugis

Kayu: Kemuning

 

Dimensies:

Totale lengte: 37cm.

Lengte van de Keris: 34,5cm.

Lengte van de Wilah: 28cm.

Antique Bugis keris, kris – Riau Lingga – Lampung abad 17 era

€ 395,00Price
    bottom of page