top of page

Antique Brojol Tuban keris, kris – Tuban era (15th century) – Wilah (blade) with silver Ngulit Semangka pamor and Brojol dapur – Gandar Iras of Cendana wood – Beautifully carved Nunggak semi hilt from Solo.

(Article number: 1312 )

 

This antique Brojol keris dates from the Tuban era (15th century).

 

The anthracite-colored wilah is forged with a clear, silver Ngulit Semangka pamor motif. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him very popular within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions making him more focused on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a beautifully carved Nunggak semi Solo hilt. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the tribe that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. When looking at the side of the handle, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the hilt.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka and gandar of the gandar Iras type. The warangka and gandar are carved from a solid piece of Cendana.

 

A copper blewah pendok covers the gandar so that the gandar Iras can be admired.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 45cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 33.5 cm.

 

Antieke Brojol Tuban keris, kris – Tuban era (15de eeuw) – Wilah (kling) met zilveren Ngulit Semangka pamor en Brojol dapur – Gandar Iras van Cendana hout – Prachtig gestoken Nunggak semi greep van Solo.

 

Deze antieke Brojol keris stamt van de Tuban era (15de eeuw).

 

De antracietkleurige wilah is gesmeed met een heldere, zilveren Ngulit Semangka pamormotief. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gestoken Nunggak semi Solo greep. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka en gandar van het type gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk Cendana gesneden.

 

Een koperen blewah pendok bedekt de gandar zodat de gandar Iras kan worden bewonderd.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 45cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

 

Antique Brojol Tuban keris, kris – Tuban era (15th century) – Ngulit Semangka

€ 235,00Price
    bottom of page