top of page

Spiritually powerful Brojol keris, kris – Segaluh-era (12th century) – Jet black wilah with snow white, rare pamor Lawe Saukel - Ladrang Jawa Timuran warangka and gandar of rare Pelet Nyamel wood.
(Article number: 1732)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This spiritually powerful Brojol keris dates back to the Segaluh era (12th century).

 

The ancient wilah (blade) is in very good condition considering its considerable age. It is forged with the rare pamor Lawe Saukel. I had the wilah washed, so that the stark white pamor motif contrasts beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

Pamor Lawe Saukel's image resembles a knot of loose yarn. This Pamor motif is a rare find and is much sought after by collectors and esoteric hunters as it is believed to bring them good luck and to help elaborate and solve complex business and interpersonal problems. Therefore, it is considered suitable for those who struggle in the world of law and business and those who stumble over legal issues. Others believe that a Saukel keris can ward off witchcraft attacks, evil spirits and malicious persons because it is loaded with special spells (kolocokro, etc.).

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). The philosophy of the Brojol kris is like a newborn baby, nothing but surrender to its mother, so we surrender to the spiritual power of the supernatural. In fact, with that birth we are again reminded of our origin. Dhapur Brojol can also be interpreted as an embodiment of the human desire to always be able to smooth things over in terms of solving life difficulties. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions, making him more focused on achieving his goals in life. What is certain is the same as with humans, in this world there will never be a keris that is exactly the same. It is possible that the two keris have the same shape, but still have differences in the pamor motif (this is affected by the forging process).

 

The top of the keris is adorned with an antique Nunggak semi hilt, set on a silver mendak.

 

The isi of this keris is old, strong and very lively. On request I will gladly tell you how the isi has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Lawe Saukel

Tangguh: Segaluh (12th century)

Warangka: Ladrang Jawa Timuran

Kayu: Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 46cm.

Length of the Keris: 41.5 cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Spiritueel krachtige Brojol keris, kris – Segaluh-era (12de eeuw) – Gitzwarte wilah met spierwitte, zeldzame pamor Lawe Saukel - Ladrang Jawa Timuran warangka en gandar van zeldzaam Pelet Nyamel hout.

 

Deze spiritueel krachtige Brojol keris dateert van de Segaluh-era (12de eeuw).

 

De oeroude wilah (klling) verkeert in een zeer goede staat gezien de aanzienlijke leeftijd. Het is gesmeed met het zeldzame pamor Lawe Saukel. Ik heb de wilah laten wassen waardoor het spierwitte pamor-motief prachtig contrasteert tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

De afbeelding van pamor Lawe Saukel lijkt op een knot los garen. Dit Pamor motief is een zeldzame vondst en wordt veel gezocht door verzamelaars en esoterische jagers omdat men gelooft dat het hun geluk brengt en dat het kan helpen complexe problemen op zakelijk en intermenselijk gebied uit te werken en op te lossen. Daarom wordt het geschikt geacht voor degenen die moeite hebben in de wereld van het recht en zaken en degenen die struikelen over juridische kwesties. Anderen geloven dat een Saukel keris hekserijaanvallen, kwade geesten en kwaadwillende personen kan afweren omdat het geladen is met speciale spreuken (kolocokro, enz.).

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). De filosofie van de  Brojol kris is net als een pasgeboren baby, niets anders dan overgave aan zijn moeder, zo geven wij ons over aan de het spirituele kracht van de bovennatuurlijke. Sterker nog, met die geboorte worden we weer herinnerd aan onze oorsprong. Dhapur Brojol kan ook worden geïnterpreteerd als een belichaming van het menselijk verlangen om altijd alles te kunnen gladstrijken in termen van het oplossen van levensmoeilijkheden. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt. Wat zeker is, is hetzelfde als bij mensen, in deze wereld zal er nooit een keris zijn die precies hetzelfde is. Het is mogelijk dat de twee kerissen dezelfde vorm hebben, maar toch verschillen in het pamor-motief hebben (dit wordt beïnvloed door het smeedproces).

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Nunggak semi greep, gezet op een zilveren mendak.

 

De isi van deze keris is oud, sterk en zeer levendig. Op verzoek vertel ik graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Lawe Saukel

Tangguh: Segaluh (12de eeuw)

Warangka: Ladrang Jawa Timuran

Kayu: Pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46cm.

Lengte van de Keris:  41,5cm.

Lengte van de Wilah:  32,5cm.

 

Antique Brojol, Segaluh kris, keris - 12th Century - Pamor Lawe Saukel

€ 350,00Price
    bottom of page