top of page

Antique Brojol, Toya Mambeg kris, keris - Mataram Sepuh Kuno, abad XVII-era (17th century) – Wilah with a stunning version of pamor Toya Mambeg and Brojol dapur – Solo Gayman warangka of rich Cendana Wangi wood – 2-piece slorok pendok with elaborate front.

(Article number: 2393)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Brojol, Toya Mambeg keris dates from the Mataram Sepuh Kuno, abad XVII-era (17th century).

 

I had the wilah professionally and ritually treated with warangan and I was astonished with the result. The rare and difficult to forge pamor Toya Mambeg contrasts beautifully against the dark background of the ancient wilah.

 

Toya Mambeg symbolizes water that does not stagnate (does not stop flowing). Pamor Toya Mambeg describes the hope and human desire for smoothness in the amassing of fortune and that the acquired fortune does not flow away but keeps accumulating (mambeg). In addition, it protects the owner of the keris against large-scale problematic situations.

 

This pamor motif is classified in the element of fire according to the 5 elements of Shiva. Fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives warmth, energy and has a transformative effect. From a first small flame, a powerful fire can arise. It works purifying and creative. New living spaces are created after forest fires. The more subtle meaning of element fire can be found in the proverb 'on fire'. Which means something like being very excited. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When element fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

Furthermore, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). The philosophy of the dhapur Brojol kris, just like a newborn baby, has nothing but to surrender to its mother, so we surrender to the spiritual power of the almighty. In fact, with that birth we are reminded of our origins. Dhapur Brojol can also be interpreted as an embodiment of the human desire to always be able to smooth everything out in terms of solving life difficulties. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and tranquil way. By living this way, the owners will be protected and impervious to stress and distractions, allowing them to achieve their goals in life in a more targeted manner. What is certain is the same as with humans, in this world there will never be a keris that is exactly the same. It is possible that the two kerisses have the same shape, but still have differences in the pamor motif (this is influenced by the forging process).

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of rich Cendana Wangi wood. A two-piece slorok perndok with silver colored elaborately decorated front covers the gandar.

 

I select the kerisses in my collection, not only because of their rare pamors and often stunning sandangans, but also because of their spiritual powers. This keris is a fine example of a spiritual and magical powerful keris. It’s Isi is strong and very communicative. It is willing to follow its path to a new owner so that it can employ its powers to optimize the life of its owner. On request I will gladly tell you all about its vast powers.  

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Toya Mambeg

Tangguh: Mataram Sepuh Kuno, abad XVII (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 50,5cm.

Length of the Keris: 47,5cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Brojol, Toya Mambeg kris, keris - Mataram Sepuh Kuno, abad XVII-tijdperk (17e eeuw) – Wilah met een prachtige versie van pamor Toya Mambeg en Brojol dapur – Solo Gayman warangka van rijk Cendana Wangi hout – 2-delige slorok pendok met complex gedecoreerde voorzijde.

 

Deze antieke Brojol, Toya Mambeg keris, dateert uit de Mataram Sepuh Kuno, abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

Ik heb de wilah professioneel en ritueel laten behandelen met warangan en ik was verbaasd over het resultaat. De zeldzame en moeilijk te smeden pamor Toya Mambeg contrasteert prachtig tegen de donkere achtergrond van de eeuwenoude wilah.

 

Toya Mambeg symboliseert water dat niet stagneert (stopt niet met stromen). Pamor Toya Mambeg beschrijft de hoop en menselijk verlangen naar gladheid in het vergaren van fortuin en dat het verkregen fortuin niet wegvloeit maar zich blijft opstapelen (mambeg). Daarnaast beschermt het de eigenaar van de keris tegen grootschalige problematische situaties.

 

Dit pamormotief wordt ingedeeld in het element vuur volgens de 5 elementen van Shiva. Vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan krachtige brand voortkomen. Het werkt zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). De filosofie van de dhapur Brojol kris heeft, net als een pasgeboren baby, niets anders dan zich over te geven aan zijn moeder, dus geven wij ons over aan de spirituele kracht van de almachtige. Sterker nog, met die geboorte worden we herinnerd aan onze afkomst. Dhapur Brojol kan ook worden geïnterpreteerd als een belichaming van het menselijk verlangen om altijd alles blij te kunnen strijken in termen van het oplossen van levensproblemen. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is de kracht ervan complex. Het geeft de eigenaar de kracht om zijn leven op een pure, rustige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven zullen de eigenaren beschermd zijn en ongevoelig voor stress en afleiding, waardoor ze hun levensdoelen op een meer gerichte manier kunnen bereiken. Wat zeker is, is hetzelfde als bij de mens, in deze wereld zal er nooit een keris zijn die precies hetzelfde is. Het is mogelijk dat de twee kerissen dezelfde hebben, maar toch verschillen vertonen in het pamormotief (deze vorm wordt beïnvloed door het smeedproces).

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van rijk Cendana Wangi-hout. Een tweedelige slorok pendok met zilverkleurige, versierde voorkant bedekt met gandar.

 

De kerissen in mijn collectie selecteren ik niet alleen vanwege hun zeldzame pamors en vaak prachtige sandangans, maar ook vanwege hun spirituele krachten. Deze keris is een mooi voorbeeld van een spiritueel en magisch krachtige keris. Het is Isi, sterk en zeer communicatief. Het is bereid zijn pad te volgen naar een nieuwe eigenaar, zodat het zijn krachten kan gebruiken om het leven van zijn eigenaar te beheren. Op verzoek vertel ik u graag alles over zijn enorme bevoegdheden.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Toya Mambeg

Tangguh: Mataram Sepuh Kuno, abad XVII (17e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

Antique Brojol, Toya Mambeg kris, keris - 17th century – pamor Toya Mambeg

€ 295,00Price
    bottom of page