top of page

Antique Brojol keris, kris – Madura abad XVI (16th century) – Wilah with 2 pamors – Warangka of rare Pelet Sampir wood – Detailed Nunggak semi handle – Silver mendaik – 2 piece slorok pendok.

(Article number: 1725)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Brojol keris dates from the Madura abad XVI (16th century).

 

I had the ancient wilah ritually and professionally washed in Indonesia, so that the impressive pamors contrast amazingly against the dark background of the wilah.

 

Two different pamors adorn the Brojol wilah, namely pamor Rojogundolo at the base of the wilah which merges into pamor Ngulit Semangka.

 

Pamor titpan Rojogundolo adorns the base of the wilah. This pamor motif appears in many forms on the wilah (human figures, ghosts, animals, faces, etc.). Some kris connoisseurs believe that the image on the wilah is a reflection of the isi. Pamor Rojogundolo is often located on the base, but can also occur elsewhere on the blade between pamor Beras Wutah, Kulit Semangka, Pulo Tirta, etc. The magical power of pamor Rojogundolo brings good luck and protects the owner against negative spirits and persons. It can also be used to heal people possessed by spirits or evil entities. This keris is also extremely suitable for spiritually cleaning houses of evil spirits and wandering souls.

 

Pamor Rojogundolo turns into a special version of pamor Ngulit Semangka. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to one direction. It is a message that we should not be discouraged in this life from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to keep going without getting discouraged, to keep struggling and to never give up.

 

In addition, the wilah is forged to Brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers its owner to live his life in a pure, peaceful and calm manner. By living this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distractions making him more focused towards his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a beautifully carved, antique Yogyakarta Nunggak semi handle model Krajan. The handle is trimmed with a silver mendak.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Ladrang warangka of the rare Pelet Sampir. It is believed that this type of wood, among other things, protects its owner from edged weapons and can avoid weapons when taken into battle. In addition, it strengthens the isi of the keris.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Rojogundolo and Ngulit Semangka

Tangguh: Madura abad XVI (16th century)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Pelet Sampir

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Antieke Brojol keris, kris – Madura abad XVI (16de eeuw) – Wilah met 2 pamors – Warangka van zeldzame Pelet Sampir hout – Gedetailleerde Nunggak semi greep – Zilveren mendaik – 2 delige slorok pendok.

 

Deze antieke Brojol keris dateert van de Madura abad XVI (16de eeuw).

 

De oeroude wilah heb ik in Indonesië ritueel en professioneel laten wassen waardoor de indrukwekkende pamors weer opvallend afsteken tegen de donkere achtergrond van de wilah. 

 

Twee verschillende pamors sieren de Brojol wilah, namelijk pamor Rojogundolo aan de basis van de wilah dat overgaat in pamor Ngulit Semangka.

 

Pamor titpan Rojogundolo siert de basis van de wilah. Dit pamor-motief komt in velerlei vormen op de wilah voor (menselijke gedaanten, geestverschijningen, dieren, gezichten etc.). Sommige krissenkenners menen dat de afbeelding op de wilah een weerspiegeling is van de isi. Pamor Rojogundolo bevindt zich vaak op de basis, maar kan ook elders op de kling tussen pamor Beras Wutah, Kulit Semangka, Pulo Tirta e.d. voorkomen. De magische kracht van pamor Rojogundolo brengt geluk en beschermt de bezitter tegen negatieve geesten en personen. Het kan ook worden gebruikt om mensen te genezen die bezeten zijn door geesten of kwade entiteiten. Ook voor het reinigen van huizen is deze keris uitermate geschikt.

 

Pamor Rojogundolo gaat over in een aparte uitvoering van pamor Ngulit Semangka. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden, antieke Yogyakarta Nunggak semi greep model Krajan. De greep is afgezet met een zilveren mendak.

 

De keris huist in een Yogyakarta Ladrang warangka van het zeldzame Pelet Sampir. Men gelooft dat dit houtsoort onder andere de eigenaar beschermen tegen scherpe wapens en wapens kunnen vermijden wanneer ze in de strijd worden genomen. Daarnaast versterkt het de isi van de keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Rojogundolo en Ngulit Semangka

Tangguh: Madura abad XVI (16de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Pelet Sampir

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

 

 

Antique Brojol keris, kris – Wilah with 2 pamors – Warangka of rare Pelet Sampi

€ 225,00Price
    bottom of page