top of page

Antique Brojol keris, kris – Tuban era (15th century) – Brojol wilah with stark white Adeg Rambut and Wengkon pamor motifs – Finely carved Donoriko handle with silver mndak – Blewah pendok from mamas.

(Article number: 1578)

 

This antique Brojol keris dates from the Tuban era (15th century).

 

The jet black wilah is forged with two, stark white pamor motifs, namely Adeg Rambut and Wengkon that frames pamor Adeg Rambut.

 

Pamor Adeg Rambut is difficult to forge because it consists of at least 64 layers. If you look closely at the Wilah (blade) you will see innumerable, very fine pamor lines running in the longitudinal direction of the Wilah. Adeg Rambut has magical powers that protect the owner and his family from witchcraft, ghost disturbances, natural disasters and people with bad intentions.

 

Pamor wengkon is also sometimes referred to as 'Tepen' or pamor Lis-lisan, which is a 'rekan' type of pamor, meaning it was made intentionally by the empu. While this particular pamor motif may seem rather common, it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be able to make a keris with the pamor wengkon on it. However, it is not a 'chosen' type of pamor and thus can be owned by anyone. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family from disaster, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

Pamor Wengkon is classified in the earthly elements 'rekan' (fire). The element of fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It keeps changing and "eating" all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The more subtle meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire". That means something like being very enthusiastic. Our "inner fire" consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things, to make.

 

At the top is a finely carved, three-dimensional Donoriko hilt that is trimmed with a silver mendak.

 

The warangka and gandar are carved from the rare Pelet Nyamel wood.

 

A blewah (half open) pendok of mamas (silver alloy) covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Adeg rambut

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 39cm.

 

Antieke Brojol keris, kris – Tuban-era (15de eeuw) – Brojol wilah met spierwit Adeg Rambut en Wengkon pamormotieven – Fijngesneden Donoriko greep met zilveren mndak – Blewah pendok van mamas.

 

Deze antieke Brojol keris dateert van de Tuban-era (15de eeuw).

 

De gitzwarte wilah is gesmeed met twee, spierwitte pamormotieven namelijk Adeg Rambut en Wengkon die pamor Adeg Rambut omlijst.

 

Pamor Adeg Rambut is moeilijk te smeden omdat het uit tenminste 64 lagen bestaat. Wie de Wilah (kling) goed bekijkt ziet ontelbare, zeer fijne pamorlijnen in de lengte richting van de Wilah lopen. Adeg Rambut heeft magische krachten die de eigenaar en diens familie beschermen tegen hekserij, verstoringen van geesten, natuurrampen en mensen met slechte intenties.

 

Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan' type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief misschien nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk te smeden patroon beschouwd; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn om een keris te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Pamor Wengkon wordt ingedeeld in de aardse elementen ‘rekan’ (vuur). Het element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Een verwoestend vuur kan ontstaan uit een eerste kleine vlam. Het blijft veranderen en "vreet" alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het heeft echter ook een zuiverende en creatieve werking. Na bosbranden ontstaan nieuwe woonruimtes. De subtielere betekenis van het element vuur is te vinden in het spreekwoord "in vuur en vlam". Dat betekent zoiets als heel enthousiast zijn. Ons "innerlijke vuur" bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Wanneer het element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen, te maken.

 

Aan de bovenzijde prijkt een fijngesneden, drie dimensionale Donoriko greep dat is afgezet met een zilveren mendak.

 

De warangka en gandar zijn gesneden van het zeldzame Pelet Nyamel hout.

 

Een blewah (half open) pendok van mamas (zilverlegering) bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Adeg rambut

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 39cm.

 

Antique Brojol keris, kris – Tuban era - Adeg Rambut and Wengkon pamors

€ 225,00Price
    bottom of page