top of page

Imposing, antique Brojol keris, kris – Tuban era, 15th century – Brojol wilah (blade) with the rare Gajah Gelar pamor motif – Beautiful warangka of the noble Gembol Jati wood – Combrang Blewah pendok with deeply driven motifs – Nunggak semi Cantheng hilt.

(Article number: 1479)

 

This imposing, antique Brojol keris dates from the Tuban era (15th century). A Tuban Tangguh Keris can be said to be an old formidable keris which, despite its considerable age and thanks to the masterful blacksmithing skills, is still in top condition today.

 

The wilah is forged with a silver Gajah Gelar pamor that contrasts beautifully with the dark wilah.

 

Gajah Gelar is a pamor motif depicted in the form of four to five straight lines extending from the sor-soran to the top of the wilah. This pamor possesses magical powers that increase its authority and make its owner more powerful. This pamor motif is almost similar to that of Janur Sinebit, the difference is that the image of the prestige of Janur Sinebit is more clustered in the middle. In terms of forging technique, this is a rare and difficult pamor to forge.

 

Elephants are large, tall, brave and strong animals that live in the forest. Though slow looking, elephants are actually born with keen instincts or good at reading signs, clever at interpreting signs that outshine other animals. Elephants always live in groups, usually this herd is led by the oldest and largest/strongest elephant. As large mammals, elephants need extensive terrain. When looking for food, they are always in groups and never separated. So that wherever they go the traces left behind will be seen, the bushes to the small plants in their path will fall down through the flock like an open road. Elephants have long been used in cultural depictions as a source of inspiration for mythological, symbolic and religious concepts. In mythology and religious traditions, both in Asia and Africa, the elephant is depicted as a symbol of strength and wisdom. The thick pamor lines of pamor Gajah Degree are like the tracks of an elephant troop that was used to overcome obstacles and clear the way for others, all the while creating a path of change. For the owner, this pamor shows a great spirit, full of passion and determination to achieve goals. At the same time a powerful person to be imitated, grand but not arrogant.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the noble Gembol Jati wood. A Combrang Blewah pendok with deep driven motifs covers the gandar.

 

At the top is a beautiful, antique Nunggak semi Cantheng hilt with deeply carved patra-patras.

 

The provenance of this keris is available on request.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Gajah Gelar

Tangguh: Tuban, 15th century

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Gembol Jatic

 

Dimensions:

Total length: 52.5 cm.

Length of the Keris: 49.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Imposante, antieke Brojol keris, kris – Tuban era, 15de eeuw – Brojol wilah (kling) met het zeldzame Gajah Gelar pamormotief – Prachtige warangka van het edele Gembol Jati hout – Combrang Blewah pendok met diep gedreven motieven – Nunggak semi Cantheng greep.

 

Deze imposante, antieke Brojol keris dateert van de Tuban era (15de eeuw). Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog in een topstaat verkeert.

 

De wilah is gesmeed met een zilveren Gajah Gelar pamor dat prachtig afsteekt tegen de donkere wilah.  

 

Gajah Gelar is een pamormotief dat wordt afgebeeld in de vorm van vier tot vijf rechte lijnen die zich uitstrekken van de sor-soran tot de bovenkant van de wilah. Dit pamor bezit magische krahten die de autoriteit vergroot en de eigenaar machtiger maakt. Dit pamormotief is bijna gelijk aan dat van Janur Sinebit, het verschil is dat het imago van het prestige van Janur Sinebit meer geclusterd is in het midden. Qua smeedtechniek is dit een zeldzaam en moeilijk te smeden pamor.

 

Olifanten zijn grote, lange, dappere en sterke dieren die in het bos leven. Hoewel ze er traag uitzien, worden olifanten eigenlijk geboren met scherpe instincten of goed in het lezen van tekens, slim in het interpreteren van tekens die andere dieren overtreffen. Olifanten leven altijd in groepen, meestal wordt deze kudde geleid door de oudste en grootste/sterkste olifant. Als grote zoogdieren hebben olifanten een uitgebreid terrein nodig. Bij het zoeken naar voedsel zijn ze altijd in groepen en nooit gescheiden. Zodat waar ze ook gaan de achtergelaten sporen zullen worden gezien, de struiken naar de kleine planten op hun pad zullen door de kudde als een open weg naar beneden vallen. Olifanten worden in culturele afbeeldingen al lang gebruikt als inspiratiebron voor mythologische, symbolische en religieuze concepten. In mythologie en religieuze tradities, zowel in Azië als in Afrika, wordt de olifant afgebeeld als een symbool van kracht en wijsheid. De dikke pamorlijnen van pamor Gajah Degree zijn als de sporen van een olifantentroep die werd ingezet om obstakels te overwinnen en de weg vrij te maken voor anderen, terwijl ze tegelijkertijd een pad van verandering creëerden. Voor de eigenaar toont dit pamor een geweldige geest, vol passie en vastberadenheid om doelen te bereiken. Tegelijkertijd een krachtig persoon die nagevolgd moet worden, groots maar niet arrogant.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Gembol Jati hout. Een Combrang Blewah pendok met diepgedreven motieven bedekt de gandar.

 

Aan de bovenzijde prijkt een mooie, antieke Nunggak semi Cantheng greep met diep gesneden patra-patra’s.

 

Op verzoek is de provenance van deze keris beschikbaar.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Gajah Gelar

Tangguh: Tuban, 15de eeuw

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Gembol Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 49,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Brojol keris, kris – Tuban era, 15th cent. wilah Gajah Gelar pamor

€ 495,00Price
    bottom of page