top of page

Antique Brojol keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Ancient wilah with Beras Wutah Wengkon pamor and Brojol dapur – Rare Pariaman hilt.

(Article number: 1728)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands. 

 

This antique Brojol keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

The ancient wilah is in excellent condition thanks to optimal forging and used materials. I had the wilah ritually washed in Indonesia, so that the silver-grey pamor stands out nicely against the black background of the wilah.

 

The wilah is forged with pamor Beras Wutah Wengkon. Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the world of kris, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it will not lack food and clothing. Rice has a symbolic meaning for an agricultural society, in addition to preserving life, in a tradition that is inherent from generation to generation. For the Sundanese, rice, the staple food of daily life, has its own religious value. Urang Sunda considers rice to be the incarnation of Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), a symbol of fertility. In everyday life, when eating rice is not done yet, it is considered something that is not good. This is reflected in the expression "ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", which means you don't like to waste rice, because the rice may cry. Rationally, this early education provides children with moral education to learn to value livelihood or respect something that is considered the most important thing in life. In order for the Sundanese people to have a habit of moving, the first thing to move is the pendaringan (rice bowl). To appreciate rice means to respect life and glorify the giver of life. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

In addition, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions, making him more focused on achieving his goals in life.

 

At the top is a rare Pariaman handle that finds its origin in Parahyangan on West Java. The name Parahyangan originated from Sundanese and means the abode of hyangs (gods).

 

The keris is housed in an antique Solo Gayman warangka and gandar of dark sonokeling wood.

 

The isi of this keris is old but very strong and lively. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Beras Wutah Wengkon

Tangguh:

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 53cm.

Length of the Keris: 51.5 cm.

Length of the Wilah: 41.5 cm.

 

Antieke Brojol keris, kris – Pajajaran-era (12de eeuw) – Oeroude wilah met Beras Wutah Wengkon pamor en Brojol dapur – Zeldzame Pariaman greep.

 

Deze antieke Brojol keris dateert van de Pajajaran-era (12de eeuw).

 

De oeroude wilah is dankzij optimale smeedkunst en gebruikte materiaal in een uitstekede conditie. Ik heb de wilah in Indonesië ritueel laten wassen waardoor het zilvergrijze pamor mooi afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah.

 

De wilah is gesmeed met pamor Beras Wutah Wengkon. Beras Wiltah is een pamor-motief dat vrij bekend is in de wereld van de kris, het pamor patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek hebben aan voedsel en kleding. Rijst heeft voor een agrarische samenleving, naast het in standhouden van het leven, ook een symbolische betekenis in een traditie die inherent is van generatie op generatie. Voor de Sundanezen heeft rijst, het hoofdvoedsel van het dagelijks leven, zijn eigen religieuze waarde. Urang Sunda beschouwt rijst als de incarnatie van Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), een symbool van vruchtbaarheid. In het dagelijks leven, wanneer het eten van rijst nog niet klaar is, wordt het beschouwd als iets dat niet goed is. Dit wordt weerspiegeld in de uitdrukking " ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", wat betekent dat je niet graag rijst verspilt, omdat de rijst kan huilen. Rationeel gezien biedt deze vroege opvoeding kinderen moreel onderwijs om levensonderhoud te leren waarderen of iets te respecteren dat als het belangrijkste in het leven wordt beschouwd. Om ervoor te zorgen dat de Sundanese mensen een gewoonte hebben bij het verhuizen, is het eerste dat moet worden verplaatst de pendaringan (rijstkom). Door rijst te waarderen, betekent het leven respecteren en de gever van het leven te verheerlijken. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenzijde prijkt een zeldzame Pariaman greep die zijn herkomst vind in Parahyangan op West-Java. De naam Parahyangan is ontstaan uit het Sundanees en betekent de verblijfplaats van hyangs (goden).

 

De keris huist in een antieke Solo Gayman warangka en gandar van het donkere sonokeling hout.

 

De isi van deze keris is oud maar zeer sterk en levendig. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Beras Wutah Wengkon

Tangguh:

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 53cm.

Lengte van de Keris: 51,5cm.

Lengte van de Wilah: 41,5cm.

 

 

Antique Brojol keris, kris - Pajajaran era (12th century) - Rare Pariaman hilt.

€ 175,00Price
    bottom of page