top of page

Antique Brojol keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Sparkling white Ngulit Semangka pamor – Nunggak Semi hilt with silver cup and mendak – Gold plated bunton pendok.

(Article number: 1327)

 

The old wilah (blade) of this keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

The wilah is forged with a complex variant of pamor Ngulit Semangka that contrasts beautifully against the black wilah.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase both his wealth and his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions, making him more focused on achieving his goals in life.

 

At the top of the keris is a Nunggak semi hilt from Surakarta with deeply carved patra-patras. The handle is set on a silver cup that is trimmed at the bottom with a silver mendak.

 

A copper bunton pendok gilded on the front covers the gandar.

 

The isi of this keris has revealed itself as an inspiring leader who knows to bundle and strengthen the spiritual powers of less stronger kerisses.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran (12th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Jati Asli

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Brojol keris, kris – Pajajaran era (12de eeuw) – Spierwitte Ngulit Semangka pamor – Nunggak Semi greep met zilveren cup en mendak – Vergulde bunton pendok.

(Artikel nummer: 1327)

 

De oude wilah (kling) van deze keris stamt van de Pajajaran era (12de eeuw).

 

De wilah is gesmeed met een complexe variant van pamor Ngulit Semangka dat prachtig afsteekt tegen de zwarte wilah.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenkant van de keris prijkt een Nunggak semi greep van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s. De greep is gezet op een zilveren cup dat aan de onderzijde is afgezet met een zilveren mendak.

 

Een koperen bunton pendok dat aan de voorzijde is verguld bedekt de gandar.

 

De isi van deze keris heeft zich geopenbaard als een inspirerende leider die de spirituele krachten van minder sterke kerissen weet te bundelen en te versterken.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran (12de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Jati Asli

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Brojol keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Ngulit Semangka

€ 295,00Price
    bottom of page