top of page

Antique Brojol keris, kris - Mataram Amangkurat II era (17th century) – Brojol wilah (blade) with snow white Bendo Segodo pamor – Gayaman Yogyakarta warangka of trembalo aceh wood – Bunton pendok of mamas (silver alloy).

(Article number: 1485)

 

This antique brojol keris dates from the Mataram Amangkurat II era (17th century).

 

The beautiful old wilah (blade) is forged with the rare pamor Bendo Segodo. The Bendo Segodo pamor motif is formed by a series of pamor spheres connected together in groups and arranged on the Wilah from top to bottom. It possesses magical powers that make it easier for its owner to generate income or even become extremely rich. This pamor is therefore very popular with traders and business people. What is the true meaning of bendo? The meaning is bendo as big as a club. Bendo here does not mean the same as 'things' or in Indonesian 'goods', but is the name of a plant or tree. In Sundanese, the benda plant is called cariu (a type of creeper whose fruit resembles a petai but is much larger, the content is used for cooking). Javanese usually call things that they consider larger than the average size a 'segadha'. Pamor Bendo Segodo is a form of Pamor Mlumah and Rekan.

 

In addition to the special pamor motif, the wilah is forged to brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions, making him more focused on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a gayaman yogyakarta warangka of the noble Trembalo aceh wood.

 

A yogyakarta bunton pendok of mamas (silver alloy) with deep driven typical yogyakarta motifs covers the gandar.

 

This keris comes from an old Dutch collection.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Mataram Amangkurat II (17th century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo acehu

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 31.5 cm.

 

Antieke Brojol keris, kris - Mataram Amangkurat II era (17de eeuw) – Brojol wilah (kling) met haglwitte Bendo Segodo pamor – Gayaman Yogyakarta warangka van trembalo aceh hout – Bunton pendok van mamas (zilverlegering).

 

Deze antieke brojol keris dateert van de Mataram Amangkurat II era (17de eeuw).

 

De prachtige oude wilah (kling) is gesmeed met het zeldzame pamor Bendo Segodo. Het Bendo Segodo-pamormotief wordt gevormd door een reeks pamorbollen die in groepen met elkaar zijn verbonden en van boven naar beneden op de Wilah zijn gerangschikt. Het bezit magische krachten die het voor de eigenaar gemakkelijker maken om inkomen te genereren of zelfs bijzonder rijk te worden. Deze pamor is dan ook erg gewild bij handelaren en zakenmensen. Wat is de ware betekenis van bendo? De betekenis is bendo zo groot als een knots. Bendo betekent hier niet hetzelfde als 'dingen' of in het Indonesisch 'goederen', maar is de naam van een plant of boom. In Sundanees wordt de benda-plant cariu genoemd (een soort klimplant waarvan de vrucht lijkt op een petai maar veel groter is, de inhoud wordt gebruikt om te koken). Javanen noemen dingen die ze groter dan de gemiddelde grootte achten meestal een ‘segadha’. Pamor Bendo Segodo is een vorm van Pamor Mlumah en Rekan.

 

Naast het bijzondere pamormotief is de wilah gesmeed naar brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

De keris huist in een gayaman yogyakarta warangka van het edele Trembalo aceh hout.

 

Een yogyakarta bunton pendok van mamas (zilverlegering) met diepgedreven typische yogyakarta motieven bedekt de gandar.

 

Deze keris is afkomstig van een oude Nederlandse collectie.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Mataram Amangkurat II (17de eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo aceh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 31,5cm.

 

 

Antique Brojol keris, kris - Mataram Amangkurat II era (17th century) – Brojol

€ 195,00Price
    bottom of page