top of page

Antique Brojol keris, kris - Healing powers - Madura abad XVII-era (17th century) - Wilah with ancient version of pamor Uler Lulut and Brojol dapur (shape) - Capril warangka of the rare Trembalo Aceh wood.
(Article number: 1754)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Brojol keris dates from the Madura abad XVII era (17th century).

 

Although this keris originated in Madura, I was able to acquire this ancient and 100% authentic keris from a special old lady who lives in Cirebon City. Her impressive collection consists of only authentic and spiritually strong keris that have been used in her practice as a Tarot reader and Chakra healer. Because she cherishes the spiritual and magical power of her kerisses, she only includes kerisses in her collection that are authentic in terms of sandangan (decoration) and wilah. This ancient Brojol keris is a good example of this. The keris is housed in an antique and rare Capil warangka of the rare Trembalo Aceh wood.

 

The wilah is forged with ancient pamor Uler Lulut. The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected to each other and resemble the body of a snake. This pamor resembles the nature of water as its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means 'tame snake' in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Thanks to this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superior or his business relations.

 

In addition, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). The philosophy of the dhapur Brojol kris, like a newborn baby has nothing but surrender to its mother, so we surrender to the spiritual power of the supernatural. In fact, with that birth we are reminded of our origins. Dhapur Brojol can also be interpreted as an embodiment of the human desire to always be able to smooth things over in terms of solving life's difficulties. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers its owner to live his life in a pure, peaceful and calm way. By living this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distractions making him more focused towards his goals in life. What is certain is the same as with humans, in this world there will never be a keris that is exactly the same. It is possible that the two keris are the same shape, yet have differences in the pamor motif (this is influenced by the forging process).

 

The isi of this keris is lively and very accessible. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Madura abad XVII (17th century)

Warangka: Capil

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Brojol keris, kris – Genezende krachten – Madura abad XVII-era (17de eeuw) – Wilah met oeroude uitvoering van pamor Uler Lulut en Brojol dapur (vorm) – Capril warangka van het zeldzame Trembalo Aceh hout.

 

Deze antieke Brojol keris dateert van de Madura abad XVII-era (17de eeuw).

 

Ondanks dat deze keris zijn oorsprong vindt in Madura ik heb deze oeroude en 100% authentieke keris mogen overnemen van een bijzondere, oude dame die in Cirebon City woont. Haar indrukwekkende collectie bestaat uit alleen authentieke en spiritueel sterke kerissen die zijn gebruikt in haar praktijk als Tarot reader en Chakra healer. Omdat zij de spirituele en magische kracht van haar kerissen koestert, neemt zij alleen kerissen op in haar collectie die authentiek zijn qua sandangan (aankleding) en wilah. Deze oeroude Brojol keris is hier een mooi voorbeeld van. De keris huist in een antieke en zeldzame Capil warangka van het zeldzame Trembalo Aceh hout.

 

De wilah is gesmeed met oeroude uitvoering van pamor Uler Lulut. Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). De filosofie van de dhapur Brojol kris heeft, net als een pasgeboren baby, niets anders dan overgave aan zijn moeder, zo geven wij ons over aan de spirituele kracht van de bovennatuurlijke. Sterker nog, met die geboorte worden we weer herinnerd aan onze oorsprong. Dhapur Brojol kan ook worden geïnterpreteerd als een belichaming van het menselijk verlangen om altijd alles te kunnen gladstrijken in termen van het oplossen van levensmoeilijkheden. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt. Wat zeker is, is hetzelfde als bij mensen, in deze wereld zal er nooit een keris zijn die precies hetzelfde is. Het is mogelijk dat de twee kerissen dezelfde vorm hebben, maar toch verschillen in het pamor-motief hebben (dit wordt beïnvloed door het smeedproces).

 

De isi van deze keris is levendig en zeer toegankelijk. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.  

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Madura abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Capil

Kayu: Trembalo Aceh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

 

Antique Brojol keris, kris - Healing powers - pamor Uler Lulut and Brojol dapur

€ 240,00Price
    bottom of page