top of page

Antique Brojol, Ganggen kanyut keris, kris - Pajajaran era (12th century) - Jet black Brojol wilah with snow white, rare Ganggen kanyut pamor - Nunggak semi hilt - Gandar iras of Pinisium Nginden Loreng wood.

 

This antique Brojol, Ganggen kanyut keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

The ancient jet black wilah is forged with a stark white variant of the very rare Ganggen kanyut pamor motif. This pamor is rare because only very high empus possess the mastery to forge it. In addition to the special pamor, the wilah is forged to Brojol dapur (shape).

 

Ganggeng = Algae twisting and turning against the current while Kanyut is a Javanese word meaning to drift away. Ganggeng roots remain firmly planted as the stems and tips sway in the fast currents of the river is a symbolic expression of the hope that the owner will become a character who is always firm in his decisions (firm), is a role model and always gives lighting to his subordinates (authoritative), and the twisting ends that follow the direction of the flow illustrate the need to be a flexible person so that it is easy to socialize with anyone anywhere and can be made by anyone accepted groups.

 

Good luck will bring the pamor motif Ganggeng Kanyut to those who are their own entrepreneur or executive. The owner of a keris with this pamor will easily get many relationships, and is usually approached by fortune as well.

 

Although Brojol dapur is quite a simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions, making him more focused on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a beautiful solo gayaman warangka of the scarce Pinisium Nginden Loreng wood. Gold colored veins crisscross the dark background of the wood. The gandar is of the gandar iras type. The warangka and gandar are carved from a solid piece of wood.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Solo Nunggak Semi hilt with deeply carved masks. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the stem that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. Looking at the side of the handle, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the hilt.

 

The isi of this keris is old, powerful and lively. It revealed itself as a 'life coach' who provides the owner with tools to become interpersonally strong and decisive.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Ganggen kanyut

Tangguh: Pajajaran (12th century).

Warangka: Solo Gayaman. Gandar Iras

Kayu: Pinisium Nginden Loreng

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Brojol, Ganggen kanyut keris, kris - Pajajaran era (12de eeuw) – Gitzwarte Brojol wilah met spierwitte, zeldzame Ganggen kanyut pamor – Nunggak semi greep – Gandar iras van Pinisium Nginden Loreng hout.

 

Deze antieke Brojol, Ganggen kanyut keris dateert van de Pajajaran era (12de eeuw).

 

De oeroude gitzwarte wilah is gesmeed met een spierwitte variant van het zeer zeldzame Ganggen kanyut pamor motief. Dit pamor is zeldzaam omdat alleen zeer hoge empu’s het meesterschap bezitten om het te kunnen smeden. Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm).

 

Ganggeng = Algen die tegen de stroming in draaien en draaien, terwijl Kanyut een Javaans woord is dat wegdrijven betekent. Ganggeng-wortels blijven stevig geplant terwijl de stengels en uiteinden wuiven in de snelle stromingen van de rivier is een symbolische uitdrukking van de hoop dat de eigenaar een personage zal worden die altijd standvastig is in zijn beslissingen (stevig), een rolmodel is en geeft altijd verlichting aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en de draaiende uiteinden die de richting van de stroom volgen, illustreren de noodzaak om een flexibel persoon te zijn, zodat het gemakkelijk is om sociale relaties aan te gaan met iedereen waar dan ook en door iedereen kan worden geaccepteerd groepen.

 

Veel geluk zal het pamormotief Ganggeng Kanyut brengen voor degenen eigen ondernemer of leidinggevende zijn. De eigenaar van een keris met dit pamor zal gemakkelijk veel relaties krijgen, en wordt meestal ook benaderd door fortuin.

 

Hoewel Brojol dapur een vrij eenvoudige vorm is, is de kracht ervan complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

De keris huist in een prachtige solo gayaman warangka van het schaarse Pinisium Nginden Loreng hout. Goudkleurige aderen doorkruisen de donkere achtergrond van het hout. De gandar is van het type gandar iras. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk hout gesneden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een gedetailleerde Solo Nunggak Semi greep met diepgesneden maskers. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De isi van deze keris is oud, krachtig en levendig. Het openbaarde zich als ‘life coach’ die de eigenaar handvatten aanreikt om interpersoonlijk sterk en daadkrachtig te worden.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ganggen kanyut

Tangguh: Pajajaran (12de eeuw).

Warangka: Solo Gayaman. Gandar Iras

Kayu: Pinisium Nginden Loreng

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Brojol, Ganggen kanyut keris, kris - Pajajaran era (12th century)

€ 475,00Price
    bottom of page