top of page

Antique Bethok – Jalak Buda keris, kris – Singosari abad XIII-era (13th century) – Wilah with Bethok, Naga Manten dapur and pamor Kelengan – Sandang Walikat warangka of stunning Trembalo Aceh wood.

(Article number: 2218)

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Bethok – Jalak Buda keris dates from the Singosari abad XIII-era (13th century).

 

The wilah is forged to Bethok – Jalak Buda dapur. The shape of a Bethok keris is quite different from other kerisses. Bethok krissen have a wider wilah. The length of the wilah is only about half or three quarters the length of a normal keris. The gandik is simple, quite long in size. Kerisses with Betok dapur are usually very old kerisses that date from before the Islamization of Indonesia. There is even a Betok keris from the Kubudan era. Some keris aficionados say that this keris is good for those who have an aggressive and often determined nature, as it is believed to reduce bad natures. Keris with dapur Bethok are very rare and therefore very popular among keris collectors. The reason is that this dapur (form) functions as an overlapping keris, also called the caretaker's kris, which is believed to neutralize negative auras. The keris strata, written or not, actually refers to the patronizing system in Javanese culture. The most respected people are the oldest. Although not rigidly applicable, in the social order of Javanese society, the old people take precedence. So, it is common that later in the kris world the Bethok keris is placed as an elder (considered the eldest) and believed to be able to dampen the negative auras of the younger krises. The Purwacarito Buddhist keris is a discovery keris with a distinctive shape.

 

A Naga Manten can be admired at the base of the wilah. Nogo Manten symbolizes a pair of dragon brides. The twin dragons on the sor-soran are like a wedding couple. A Naga Manten possesses the following spiritual powers:

– Build authority presence

– Increase your position or make your company more successful

– Power of influence

– Expand your social circle

– Success in every attempt you make

– Empower someone to handle and resolve difficult individual/personalities.

- Assisting in all aspects of career development

 

The keris is housed in a Sandang Walikat warangka of stunning Trembali Aceh wood. The top of the keris is adorned with a Donoriko hilt with elaborate carving.

 

Characteristics:

Dapur: Bethok–Jalak Buda

Pamor: Kelengan

Tangguh: Singosari abad XIII-era (13th century)

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Trembao Aceh

 

Dimensions:

Total length: 39,5cm.

Length of the Keris: 37cm.

Length of the Wilah: 27cm.

 

Antieke Bethok – Jalak Buda keris, kris – Singosari abad XIII-tijdperk (13e eeuw) – Wilah met Bethok, Naga Manten dapur en pamor Kelengan – Sandang Walikat warangka van prachtig Trembalo Aceh-hout.

 

Deze antieke Bethok – Jalak Buda keris dateert uit het Singosari abad XIII-tijdperk (13e eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar Bethok – Jalak Buda dapur. De vorm van een Bethok keris is behoorlijk anders dan andere kerissen. Bethok krissen heeft een bredere wilah. De lengte van de wilah is slechts ongeveer de helft of driekwart van de lengte van een normale keris. De gandik is eenvoudig, vrij lang van formaat. Kerissen met Betok dapur zijn doorgaans zeer oude kerissen die dateren van vóór de islamisering van Indonesië. Er is zelfs een Betok keris uit het Kubudan-tijdperk. Sommige kerisliefhebbers zeggen dat deze keris goed is voor mensen met een agressieve en vaak vastberaden aard, omdat wordt aangenomen dat het slechte aard vermindert. Keris met dapur Bethok zijn zeer zeldzaam en daarom erg populair onder kerisverzamelaars. De reden is dat deze dapur (vorm) functioneert als een overlappende keris, ook wel de kris van de verzorger genoemd, waarvan wordt aangenomen dat deze negatieve aura's neutraliseert. De keris strata, al dan niet geschreven, verwijst feitelijk naar het betuttelende systeem in de Javaanse cultuur. De meest gerespecteerde mensen zijn de oudste. Hoewel niet strikt toepasbaar, hebben in de sociale orde van de Javaanse samenleving de oude mensen voorrang. Het is dus gebruikelijk dat de Bethok keris later in de kriswereld als oudste wordt geplaatst (beschouwd als de oudste) en wordt aangenomen dat hij de negatieve aura's van de jongere krises kan dempen. De Purwacarito boeddhistische keris is een ontdekkingskeris met een opvallende vorm.

 

Aan de basisvan de wilah is een Naga Manten te bewonderen. Nogo Manten symboliseert een paar drakenbruiden. De tweelingdraken op de sor-soran lijken op een bruidspaar. Een Naga Manten bezit de volgende spirituele krachten:

– Bouw autoriteitsaanwezigheid op

– Vergroot uw positie of maak uw bedrijf succesvoller

– Invloed kracht

– Breid je sociale kring uit

– Succes bij elke poging die je doet

– Iemand in staat stellen om met moeilijke individuen/persoonlijkheden om te gaan en deze op te lossen.

- Assisteren bij alle aspecten van loopbaanontwikkeling

 

De keris huist in een Sandang Walikat warangka van prachtig Trembalo Aceh-hout. Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Donoriko greep met gedetailleerd snijwerk.

 

Kenmerken:

Dapur: Bethok-Jalak Buda

Pamor: Kelengan

Tangguh: Singosari abad XIII-tijdperk (13e eeuw)

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Trembao Atjeh

 

Dimensies:

Totale lengte: 39,5cm.

Lengte van de Keris: 37cm.

Lengte van de Wilah: 27cm.

Antique Bethok – Jalak Buda keris, kris – Singosari Bethok, Naga Manten dapur

€ 350,00Price
    bottom of page