top of page

Antique Bethok – Jalak Buda keris, kris – Mataram abad XIX-era (19th century) – Wilah with Bethok, Naga Manten dapur and pamor Sanak – Sandang Walikat warangka.

(Article number: 1956)

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Bethok – Jalak Buda keris dates from the Mataram abad XIX-era (19th century). The wilah of this keris is forged with materials from an ancient keris.

 

The wilah is forged to Bethok – Jalak Buda dapur. The shape of a Bethok keris is quite simple. Bethok krissen have a wider wilah. The length of the wilah is only about half or three quarters the length of a normal keris. The gandik is simple, quite long in size. Kerisses with Betok dapur are usually very old kerisses that date from before the Islamization of Indonesia. There is even a Betok keris from the Kubudan era. Some keris aficionados say that this keris is good for those who have an aggressive and often determined nature, as it is believed to reduce bad natures. Keris with dapur Bethok are very rare and therefore very popular among keris collectors. The reason is that this dapur (form) functions as an overlapping keris, also called the caretaker's kris, which is believed to neutralize negative auras. The keris strata, written or not, actually refers to the patronizing system in Javanese culture. The most respected people are the oldest. Although not rigidly applicable, in the social order of Javanese society, the old people take precedence. So it is common that later in the kris world the Bethok keris is placed as an elder (considered the eldest) and believed to be able to dampen the negative auras of the younger krises. The Purwacarito Buddhist keris is a discovery keris with a distinctive shape.

 

A Naga Manten can be admired at the base of the wilah. Nogo Manten symbolizes a pair of dragon brides. The twin dragons on the sor-soran are like a wedding couple. A Naga Manten possesses the following spiritual powers:

– Build authority presence

– Increase your position or make your company more successful

– Power of influence

– Expand your social circle

– Success in every attempt you make

– Empower someone to handle and resolve difficult individual/personalities.

- Assisting in all aspects of career development

 

The keris is housed in a Sandang Walikat warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Bethok–Jalak Buda

Pamor: Sanak

Tangguh: Mataram abad XIX (19th century)

Warangka: Sandang Walikat

 

Dimensions:

Total length: 47.5cm.

Length of the Keris: 41.5cm.

Length of the Wilah: 28.5cm.

 

Antieke Bethok – Jalak Buda keris, kris – Mataram abad XIX-era (19de eeuw) – Wilah met Bethok, Naga Manten dapur en pamor Sanak – Sandang Walikat warangka.

 

Deze antieke Bethok – Jalak Buda keris dateert van de  Mataram abad XIX-era (19de eeuw). De wilah van deze keris is gesmeed met materialen afkomstig van een oeroude keris.

 

De wilah is gesmeed naar Bethok – Jalak Buda dapur. De vorm van een Bethok keris is vrij eenvoudig. Bethok krissen hebben een bredere wilah. De lengte van de wilah is slechts ongeveer de helft of driekwart van de lengte van een normale keris. De gandik is eenvoudig, vrij lang van formaat. Kerissen met Betok dapur zijn meestal zeer oude kerissen die van voor de islamisering van Indonesia stammen. Er is zelfs een Betok keris uit het Kubudan-tijdperk. Sommige keris liefhebbers zeggen dat deze keris goed is voor degenen die een agressieve en vaak vastberaden natuur hebben, omdat wordt aangenomen dat het de slechte natuur kan verminderen. Kerissen met dapur Bethok zijn zeer zeldzaam en daarom zeer geliefd onder keris verzamelaars. De reden is dat dit dapur (vorm) functioneert als een overlappende keris, ook wel de kris van de verzorger genoemd, waarvan wordt aangenomen dat deze negatieve aura's neutraliseert. De keris strata, al dan niet geschreven, verwijst eigenlijk naar het betuttelingssysteem in de Javaanse cultuur. De meest gerespecteerde mensen zijn de oudste. Hoewel het niet rigide van toepassing is, hebben in de sociale orde van de Javaanse samenleving de oude mensen voorrang. Het is dus gebruikelijk dat later in de kris-wereld de Bethok keris wordt geplaatst als een oudere (beschouwd als de oudste) en wordt aangenomen dat hij in staat is om de negatieve aura's van de jongere krissen te dempen. De Purwacarito boeddhistische keris is een ontdekkingskris met een onderscheidende vorm.

 

Aan de basis van de wilah is een Naga Manten te bewonderen. Nogo Manten symboliseert een paar drakenbruiden. De tweelingdraken op de sor-soran zijn als een bruidspaar. Een Naga Manten bezit de volgende spirituele krachten:

– Opbouwen autoriteitsaanwezigheid

– Uw positie vergroten of uw bedrijf succesvoller maken

– Kracht van invloed

– Vergroot je sociale kring

– Succes bij elke poging die je onderneemt

– Geef iemand de kracht om moeilijke individuele/persoonlijkheden aan te pakken en op te lossen.

- Assisteren bij alle aspecten van loopbaanontwikkeling

 

De keris huist in een Sandang Walikat warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Bethok – Jalak Buda

Pamor: Sanak

Tangguh: Mataram abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Sandang Walikat

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47.5cm.

Lengte van de Keris: 41.5cm.

Lengte van de Wilah: 28.5cm.

 

Antique Bethok – Jalak Buda keris, kris – Naga Manten dapur - pamor Sanak

€ 175,00Price
    bottom of page