top of page

Antique Bali Sempaner Robyong keris, kris - Bali abad XVIII-era (18th century) - Ancient Bali Sempaner Robyong wilah (blade) with the rare Bendo Segodo pamor - Antique Beblatungan sheath of the rare Pelet Nyamel wood - Bobondolan hilt with Besar wewer.

(Article number: 1587)

 

This antique and imposing Bali keris dates from the Bali abad XVIII era (18th century).

 

The warangka and gandar (sheath) are carved from the rare and sumptuous Pelet Nyamel wood to Beblatungan model. Spiritual properties are attributed to this type of wood in Bali. Pelet Nyamel brings fame to the owner and strengthens his romantic and business relationships.

 

The ancient wilah is at least as impressive as the sheath. It is forged with the rare pamor Bendo Segodo with an old but still very clear washing.

 

Pamor Bendo Segodo is very popular with keris collectors. The shape of the pamor motif is formed by pamor spheres arranged in tight groups over the wilah. Bendo Sagodo is classified as a pear pamor, namely a pre-designed pamor by Empu. A keris with Bendodo Sagodo pamor possesses magical powers that bring good luck, making it easier for its owner to find great wealth and achieve many results. That is why this pamor is sought after by merchants and entrepreneurs. Pamor Bendo Segodo is a form of Pamor Mlumah and Rekan.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Sempaner Royong dapur (shape).

 

Sempaner comes from the word Sempana Bener or Sumpena Bener literally means a straight dream come true. In a deeper sense, Sempaner Dhapur contains a message of wishful thinking, hopes and ideals. And if the desire is based on a correct understanding, it will become a reality. People must align their desires, ideals, and goals with their capabilities and potential. In other words, people must be able to measure the limits of their capabilities, not only feel capable, but possess sufficient knowledge and skills to realize them. Also, perseverance to achieve things is essential. Persevering people are unaffected by the temptations and criticism of others. Perseverance makes happy and content. People around you who also notice this will also be happy and show respect. A Sempaner keris possesses supernatural powers that will give its owner perseverance so that his goals and ideals are realized.

 

The isi of this antique keris is old, powerful and very lively. It revealed itself as a guide in the spiritual world and showed the way in yet unknown areas of this world. In addition, it is very helpful to propose solutions for everyday problems. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Sempaner Robyong

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Bali abad XVIII (18th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 61cm.

Length of the Keris: 52.5 cm.

Length of the Wilah: 40.5 cm.

 

Antieke Bali Sempaner Robyong keris, kris - Bali abad XVIII-era (18de eeuw) – Oeroude Bali Sempaner Robyong wilah met het zeldzame Bendo Segodo pamor – Antieke Beblatungan schede van het zeldzame Pelet Nyamel hout – Bobondolan greep met Besar wewer.

 

Deze antieke en imposante Bali keris stamt van de Bali abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De warangka, gandar (schede) zijn gesneden uit het zeldzame en weelderige Pelet Nyamel hout naar Beblatungan model. Op Bali worden spirituele eigenschappen aan dit houtsoort toegeschreven. Pelet Nyamel brengt roem aan de eigenaar en versterkt zijn romantische en zakelijke relaties.

 

De oeroude wilah is minstens zo indrukwekkend als de schede. Het is gesmeed met het zeldzame pamor Bendo Segodo met een oude maar nog zeer heldere wassing.

 

Pamor Bendo Segodo is erg populair bij kerisverzamelaars. De vorm van het pamormotief wordt gevormd door pamorbollen die in strakke groepen over de wilah zijn gerangschikt. Bendo Sagodo is geclassificeerd als een perenpamor, namelijk een vooraf ontworpen pamor door Empu. Een keris met Bendodo Sagodo pamor bezit magische krachten die geluk brengen, waardoor het voor de eigenaar gemakkelijker wordt om grote rijkdom te vinden en veel resultaten te behalen. Daarom is deze pamor gewild bij kooplieden en ondernemers. Pamor Bendo Segodo is een vorm van Pamor Mlumah en Rekan.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sempaner Royong dapur (vorm).

 

Sempaner komt van het woord Sempana Bener of Sumpena Bener betekent letterlijk een rechte droom dat waarheid wordt. In diepere zin bevat Sempaner Dhapur een boodschap van ‘wishful thinking’, hoop en idealen. En als het verlangen op een juist begrip is gebaseerd, zal het een realiteit worden. Mensen moeten hun verlangens, idealen en doelstellingen afstemmen op hun capaciteiten en potentieel. Beter gezegd mensen moeten in staat zijn om de grenzen van hun mogelijkheden te meten, zich niet alleen in staat voelen, maar voldoende kennis en vaardigheden bezitten om deze te realiseren. Ook is het volharden om dingen te bereiken essentieel. Volhardende mensen worden niet beïnvloed door de verleidingen en kritiek van anderen. Doorzettingsvermogen maakt gelukkig en tevreden. Mensen in je omgeving die dit ook bemerken zullen ook blij zijn en respect tonen. Een Sempaner keris bezit bovennatuurlijke krachten die de eigenaar doorzettingsvermogen zal geven zodat zijn doelstellingen en idealen gerealiseerd worden.

 

De isi van deze antieke keris is oud, krachtig en bijzonder levendig. Het openbaarde zich als een gids in de spirituele wereld en wees de weg in nog onbekende gebieden van deze wereld. Daarnaast is het zeer behulpzaam om oplossingen aan te dragen voor alledaagse problemen. Op verzoek vertel ik u graag meer hierover.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempaner Robyong

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Bali abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 61cm.

Lengte van de Keris: 52,5cm.

Lengte van de Wilah: 40,5cm.

 

Antique Bali Sempaner Robyong keris, kris - 18th century - Bendo Segodo pamor

€ 295,00Price
    bottom of page