top of page

Antique Bali Sempaner Robyong keris, keris - Bali Abdad XVIII (18th century) - Wusing wutah pamor - Comlexe dapur Sempaner Robyong - Silver wewer pendek - Bali cekah solas hilt made of pelet garit macan wood.

 

This antique Bali keris dates from the Bali Abdad XVIII era (18th century).

 

The hefty wilah measures no less than 44.5cm and is forged after dapur (shape) Sepaner Robyong. The complex forged grenengs and kebang kacang characterize this dapur. Sempaner comes from the word Sempana Bener or Sumpena Bener and literally means a straight dream that comes true. In a deeper sense, Sempaner Robyong dapur contains a message of "wishful thinking", hope and ideals. And if the desire is based on a correct understanding, it will become a reality. People must match their desires, ideals and goals to their capacities and potential. In other words, people must be able to measure the limits of their possibilities, not only feel capable, but have the knowledge and skills to make them a reality. Also, persistence in achieving things is essential. Persistent people are unaffected by the temptations and criticism of others. Perseverance makes you happy and satisfied. People in your environment who also notice this will also be happy and show respect. A Sempaner Robyong keris possesses supernatural powers that will give the owner perseverance so that his goals and ideals are realized.

 

The wilah has an old and authentic Bali wash. After washing Bali kerises are polished to give them a beautiful shine. The wilah is forged with pamor wusing wutah. Pamor wusing wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. Wusing wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity and abundant natural resources to its owner. Owning this keris will help the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a Bali cekah solas hilt made of pelet garit macan wood that resembles bur wallnut wood. The handle is trimmed with a silver wewer set with green, cut stones.

 

The scabbard is carved to Bali Beblatungan model from the scarce pelet mbelang sapi wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sepaner Robyong

Pamor: Wusing wutah

Tangguh: Bali Abdad XVIII (18th century)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Pelet mbelang sapi

 

Dimensions:

Total length: 67.5 cm.

Length of the Keris: 59cm.

Length of the Wilah: 44.5 cm.

 

Antieke Bali Sempaner Robyong keris, kris – Bali Abdad XVIII (18de eeuw) - Wusing wutah pamor – Comlexe dapur Sempaner Robyong – Zilveren wewer pendek – Bali cekah solas greep van pelet garit macan hout.

 

Deze antieke Bali keris stamt van de Bali Abdad XVIII era (18de eeuw).

 

De forse wilah meet maar liefst 44,5cm en is gesmeed naar dapur (vorm) Sepaner Robyong. De complex gesmede grenengs en kebang kacang kenmerken dit dapur. Sempaner komt van het woord Sempana Bener of Sumpena Bener en betekent letterlijk een rechte droom dat waarheid wordt. In diepere zin bevat Sempaner Robyong dapur een boodschap van ‘wishful thinking’, hoop en idealen. En als het verlangen op een juist begrip is gebaseerd, zal het een realiteit worden. Mensen moeten hun verlangens, idealen en doelstellingen afstemmen op hun capaciteiten en potentieel. Beter gezegd mensen moeten in staat zijn om de grenzen van hun mogelijkheden te meten, zich niet alleen in staat voelen, maar voldoende kennis en vaardigheden bezitten om deze te realiseren. Ook is het volharden om dingen te bereiken essentieel. Volhardende mensen worden niet beïnvloed door de verleidingen en kritiek van anderen. Doorzettingsvermogen maakt gelukkig en tevreden. Mensen in je omgeving die dit ook bemerken zullen ook blij zijn en respect tonen. Een Sempaner Robyong keris bezit bovennatuurlijke krachten die de eigenaar doorzettingsvermogen zal geven zodat zijn doelstellingen en idealen gerealiseerd worden.

 

De wilah heeft een oude en authentieke Bali wassing. Na het wassen worden Bali kerissen gepolijst waardoor zij een prachtige glans krijgen. De wilah is gesmeed met pamor wusing wutah. Pamor wusing wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Wusing wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Bali cekah solas greep van pelet garit macan hout dat lijkt op wortelnoothout. De greep is afgezet met een zilveren wewer pendek bezet met groene, geslepen steentjes.

 

De schede is gesneden naar Bali Beblatungan model uit het schaarse pelet mbelang sapi hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Sepaner Robyong

Pamor: Wusing wutah

Tangguh: Bali Abdad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Pelet mbelang sapi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 67,5cm.

Lengte van de Keris: 59cm.

Lengte van de Wilah: 44,5cm.

 

Antique Bali Sempaner Robyong keris, keris - Bali Abdad XVIII (18th century)

€ 525,00Price
    bottom of page