top of page

Impressive, antique Bali Mundharang keris, kris – Striking Beblatungan warangka of pelet kendhit rante wood – Gandar with tortoiseshell inlay – Impressive Mundharang wilah with wusing wutah pamor.

(Article number: 1501)

 

This Bali keris dates to the Bali abad VIII era (18th century).

 

The keris is housed in a striking Beblatungan warangka of rare pelet kendhit rante wood. Turtle inlay adorns the front of the gandar.

 

The old wilah is forged to Mundgarang dapur (shape) with a bright wusing wtah pamor motif that contrasts nicely against the dark background of the wilah.

 

The Keris Mendarang, whose other name is Mundharang, is included in the rare and hard to find heirloom class, the Keris Mendarang has good energy, although it is rare for anyone to have it, the age factor can cause the scarcity of this heirloom. Mendarang dapur looks normal physically, this is because this dapur is straight with no loop or bend which makes it appear normal from a physical point of view. However, if one can detect the energy of this pusaka, he will know how strong the positive energy of this Keris Mendarang is.

 

Mundharang literally means a kind of mace, like a rujakpolo mace used by Bima or seen in the dwarapala/gupala/reco penthung sculptures. The great mace symbolizes strength and resilience as well as policy, meaning those who hold it are people who are tough and wise in the light of life. Fearless and strong in the face of all obstacles.

 

Pamor wusing wutah means spilled rice that is spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable its owner to more than adequately provide for his necessities. Wusing wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Petruk handle. Petruk is a Balinese mythical figure. He can be recognized by his long and lanky body and he has a long nose. He is an optimist with a smooth chat. He is also combative and a born go-getter.

 

Characteristics:

Dapur: Mundharang.

Pamor: Wusing wutah.

Tangguh: Bali abad VIII era (18th century).

Warangka: Bali Beblatungan.

Kayu: Pelet pelet kendhit rante

 

Dimensions:

Total length: 57cm.

Length of the Keris: 53cm.

Length of the Wilah: 40.5 cm.

 

Indrukwekkende, antieke Bali Mundharang keris, kris – Opvallende Beblatungan warangka van pelet kendhit rante hout – Gandar met schildpad inleg – Imposante Mundharang wilah met wusing wutah pamor.

 

Deze Bali keris stamt van de Bali abad VIII-era (18d eeuw).

 

De keris huist in een opvallende Beblatungan  warangka van het zeldzame pelet kendhit rante hout. Schildpad inleg siert de voorzijde van de gandar.

 

De oude wilah is gesmeed naar Mundgarang dapur (vorm) met een heldere wusing wutah pamormotief dat mooi contrasteert tegen de donkere achtergrond van de wilah.

 

De Keris Mendarang, wiens andere naam Mundharang is, is opgenomen in de zeldzame en moeilijk te vinden erfstukklasse, de Keris Mendarang heeft goede energie, hoewel het zeldzaam is dat iemand het heeft, kan de leeftijdsfactor de schaarste van dit erfstuk veroorzaken. Mendarang dapur lijkt fysiek gezien gewoon, dit komt doordat deze dapur recht is zonder luk of bocht waardoor het normaal lijkt vanuit fysiek oogpunt. Als iemand echter de energie van deze pusaka kan detecteren, zal hij weten hoe sterk de positieve energie van deze Keris Mendarang is.

 

Mundharang betekent letterlijk een soort strijdknots, zoals een rujakpolo-knots die door Bima wordt gebruikt of wordt gezien in de sculpturen van dwarapala / gupala / reco penthung. De grote strijdknots symboliseert zowel kracht en veerkracht als beleid, wat betekent dat degenen die het vasthouden, mensen zijn die hard en wijs zijn in het licht van het leven. Onverschrokken en sterk in het licht van alle obstakels.

 

Pamor wusing wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Wusing wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Petruk greep. Petruk is een Balinese mythische figuur. Hij is te herkennen aan den lang en slungelige lichaam en hij heeft een lange neus. Hij is een optimist met een vlotte babbel. Tevens is hij strijdvaardig en een geboren doorzetter. 

 

Kenmerken:

Dapur: Mundharang.

Pamor: Wusing wutah.

Tangguh: Bali abad VIII-era (18d eeuw).

Warangka: Bali Beblatungan.

Kayu: Pelet pelet kendhit rante

 

Afmetingen:

Totale lengte:  57cm.

Lengte van de Keris: 53cm.

Lengte van de Wilah: 40,5cm.

Antique Bali Mundharang keris, kris warangka of pelet kendhit rante wood

€ 650,00Price
    bottom of page