top of page

Antique Bali Mundarang keris, kris – Bali Abad XVIII-era (18th century) – Impressive Mundarang wilah (blade) with complex Wusing wutah pamor – Tapukan hilt – Silver Pendek wewer.

(Article number: 1149)

 

This antique Bali Mundarang keris dates from the Bali Abad XVIII era (18th century).

 

The impressive wilah is forged from the rare dapur Mundarang.

 

Mundarang literally means a kind of mace, like a rujakpolo mace used by Bima or seen in the dwarapala/gupala/reco penthung sculptures. The great mace symbolizes strength and resilience as well as policy, meaning those who hold it are people who are tough and wise in the light of life. Fearless and strong in the face of all obstacles. A Mundarang keris or mendarang is a keris that belongs to one of the pusaka groups that are very rare and hard to find. A mundarang or mendarang keris naturally has positive and good energy. Although rare and hard to find, Mundarang keris is much sought after by lovers of ancient and special keris. A Mundarang keris possesses spiritual properties which are multifunctional: they have powers which are excellent to solve business problems, strengthen and improve relationships, bring in khodam reinforcements, open the inner eye, open the sixth sense, wealth bring, generate energy, home rest, career, fortune, bringing the advent of livelihood, career success, business, trade, business, disaster repellent and disease healing.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a complex variant of pamor Wusing Wutah. Pamor Wusing Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable its owner to more than adequately provide for his necessities. In addition, this pamor possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

At the top of the keris is a Tapukan hilt that is braided with horse hair. The hilt is set on a silver Pendek weaver.

 

The keris is housed in a beautifully carved Sesumpingan sheath of dark Manggaraja Dewa wood.

 

On request I will be happy to tell you about the spiritual powers of this special keris.

 

Characteristics:

Dapur: Mundharang

Pamor: Wusing Wutah

Tangguh: Bali Abad XVIII-era (18th century)

Warangka: Sesumpingan

Kayu: Manggaraja Dewa


Dimensions:

Total length: 58.5cm.

Length of the Keris: 51.5 cm.

Length of the Wilah: 40cm.

 

Antieke Bali Mundarang keris, kris – Bali Abad XVIII-era (18de eeuw) – Indrukwekkende Mundarang wilah (kling) met complexe Wusing wutah pamor – Tapukan greep – Zilveren Pendek wewer.

 

Deze antieke Bali Mundarang keris dateert van de Bali Abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De indrukwekkende wilah is gesmeed naar het zeldzame dapur Mundarang.

 

Mundarang betekent letterlijk een soort strijdknots, zoals een rujakpolo-knots die door Bima wordt gebruikt of wordt gezien in de sculpturen van dwarapala / gupala / reco penthung. De grote strijdknots symboliseert zowel kracht en veerkracht als beleid, wat betekent dat degenen die het vasthouden, mensen zijn die hard en wijs zijn in het licht van het leven. Onverschrokken en sterk in het licht van alle obstakels.  Een Mundarang keris of mendarang is een keris die behoort tot een van de pusaka groepen die zeer zeldzaam en moeilijk te vinden zijn. Een mundarang of mendarang keris heeft natuurlijk positieve en goede energie. Hoewel het zeldzaam en moeilijk te vinden is zijn Mundarang kerissen veel gezocht door liefhebbers van oude en bijzondere kerissen. Een Mundarang keris bezit spirituele eigenschappen die multifunctioneel zijn: zij hebben krachten die uitstekend zijn om zakelijke problemen op te lossen, relaties te versterken en te verbeteren, khodam-versterkingen binnen te brengen, het innerlijke oog te openen, het zesde zintuig te openen, rijkdom brengen, energie opwekken, huiselijke rust, carrière, fortuin, waardoor de komst van levensonderhoud, carrièresucces, zaken, handel, zaken, rampenafweermiddel en ziekte genezing.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een complexe variant van pamor Wusing Wutah. Pamor Wusing Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Daarnaast bezit dit pamor magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Tapukan greep dat omvlochten is met paardenhaar. De greep is gezet op een zilveren Pendek wewer.

 

De keris huist in een mooi gesneden Sesumpingan schede van het donkere Manggaraja Dewa hout.

 

Op verzoek vertel ik u graag over de spirituele krachten van deze bijzondere keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Mundharang

Pamor: Wusing Wutah

Tangguh: Bali Abad XVIII-era (18de eeuw)

Warangka: Sesumpingan

Kayu: Manggaraja Dewa

 

Afmetingen:

Totale lengte: 58,5cm.

Lengte van de Keris: 51,5cm.

Lengte van de Wilah: 40cm.

 

Antique Bali Mundarang keris, kris – 18th century – wilah complex Wusing wutah

€ 495,00Price
    bottom of page