top of page

Antique Bali|Lombok keris, kris - Lombok abad XIX (mid 19th century) - Pandawa Lima wilah with a Garuda and 2 pamors - Antique Loceng hilt of horn - Besar yang wewer - Gandar of the rare Pelet Tulak wood - Warangka of Ireng wood.

(Article number: 1645)

 

This rare and antique Bali|Lombok keris dates from the Lombok abad XIX (mid 19th century).

 

At first glance, one cannot help but conclude that the entire keris is rare and exclusive. To start with, the gandar is carved from the rare Pelet Tulak wood with a striking motif. The warangka is carved after Bataan model from the dark Ireng wood.

 

The spectacle continues as the keris is pulled from the warangka. The old wilah has recently been washed in Bali, restoring the two pamors and making them shine like never before. One side of the wilah is forged with pamor Wusing Wutah Mlindjon motif Ngulit Semangka while the other side is forged with pamor Wusing Wutah Halus motif Ngulit Semangka.

 

Pamor Wusing Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable its owner to more than adequately provide for his necessities. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

A detailed Garuda can be admired on the site of the gandik.

 

At the top of the keris is a Loceng horn hilt with copper upper and lower parts. The hilt is set on an antique Besar yang weaver.

 

The isi of this keris shows similarities with the rare character of the keris. It is very strong and wise. On request I will gladly tell you how the isi has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Pandawa Lima with Garuda

Pamor: Wusing Utah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Lombok abad XIX (mid 19th century)

Warangka: Bataan

Kayu: Timoho Pelet Tulak and Ireng

 

Dimensions:

Total length: 58cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Bali|Lombok keris, kris - Lombok abad XIX (midden 19e eeuw) – Pandawa Lima wilah met een Garuda en 2 pamors – Antieke Loceng greep van hoorn – Besar yang wewer – Gandar van het zeldzame Pelet Tulak hout – Warangka van Ireng hout.

 

Deze zeldzame en antieke Bali|Lombok keris dateert van de Lombok abad XIX (midden 19e eeuw).

 

Bij de eerste aanblik kan men niet anders dan te concluderen dat de gehele keris zeldzaam en bijzonder is. Om te beginnen is de gandar gesneden van het zeldzame Pelet Tulak hout met een opvallend motief. De warangka is gesneden naar Bataan model van het donkere Ireng hout.

 

Het schouwspel zet zich voort wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken. De oude wilah is recentelijk gewassen op Bali waardoor de twee pamors in ere zijn hersteld en stralen als nooit tevoren. De ene zijde van de wilah is gesmeed met pamor Wusing Wutah Mlindjon motif Ngulit Semangka terwijl de andere zijde is gesmeed met pamor Wusing Wutah Halus motif Ngulit Semangka.

 

Pamor Wusing Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Op de plaats van de gandik is een gedetailleerde Garuda te bewonderen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Loceng greep van hoorn met koperen boven- en onderstukken. De greep is op een antieke Besar yang wewer gezet.

 

De isi van deze keris vertoont gelijkenissen met het zeldzame karakter van de keris. Het is bijzonder sterk en wijs. Op verzoek vertel ik graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Pandawa Lima met Garuda

Pamor: Wusing Utah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Lombok abad XIX (midden 19e eeuw)

Warangka: Bataan

Kayu: Timoho Pelet Tulak en Ireng

 

Afmetingen:

Totale lengte: 58cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Antique Bali | Lombok keris, kris - Pandawa Lima wilah with a Garuda and 2 pamor

€ 575,00Price
    bottom of page