top of page

Antique Carang Soka Bali kris, keris – Bali Abad XVIII-era (18th century) – Wilah with striking Wahyu Tumurun pamor and Carang Soka dapur (shape) – Beblatungan warangka and gandar of Pelet Sembur wood.

(Article number:  1702)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Carang Soka keris dates from the Bali Abad XVIII era (18th century).

 

The keris is housed in a Bali Beblatungan warangka and gandar of Pelet Sembur wood. Dark flames cross the creamy white wood. I had the sheath and handle cleaned and polished in Bali, so that the striking color schemes contrast beautifully again.

 

I had the old wilah washed in Bali. The striking light gray pamor now shines again against the jet-black background of the wilah.

 

The wilah is forged to Carang Soka dapur with 9 luk (waves). Carang is a branch of a tree which, though small but great in number, makes the tree appear lush, while Soka is a recording from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means the asoka flower is the flower of the savior/antidote to sadness. Soka/asoka is a popular ornamental plant due to its unique morphological characteristics and variety. Strong suspicion as to the origin of this plant is more inclined to the country of India, where in the country there are several varieties of Soka plants. The distribution of Soka plants could not be separated from the role of Hindu priests. Combined with the Hindu belief in the Soka flower, a flower often associated with the symbol of love and purity, so it is often used as an offering for the sacrifices of the god Shiva and Vishnu. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so that they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will get pleasure and always be overwhelmed with happiness. A Carang Soka keris has magical powers that take away sadness and bring happiness. In addition, this keris also has powers to exorcise and keep away negative spirits.

 

In addition, the wilah is forged with a complex execution of pamor Wahyu Timurun. Wahyu Tumurun literally means "revelation that descends." By its name alone, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to attain a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received revelation, of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that make the owner radiate an attitude of ability through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense.

 

The isi is strong and lively. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Carang Soka

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Bali Abad XVIII (18th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 57cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Carang Soka Bali kris, keris – Bali Abad XVIII-era (18de eeuw) – Wilah met opvallende Wahyu Tumurun pamor en Carang Soka dapur (vorm) – Beblatungan warangka en gandar van Pelet Sembur hout.

 

Deze antieke Carang Soka keris dateert van de Bali Abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De keris huist in een Bali Beblatungan warangka en gandar van Pelet Sembur hout. Donkere vlammen doorkruisen het roomwitte hout. Ik heb de schede en greep op Bali laten schoonmaken en politoeren waardoor de opvallende kleurstellingen weer prachtig contrasteren.

 

Ik heb de oude wilah op Bali laten wassen. Het opvallend lichtgrijze pamor schittert nu weer tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

De wilah is gesmeed naar Carang Soka dapur met 9 luk (bochten). Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is uit Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser/ tegengif voor verdriet. Soka / asoka is een populaire sierplant vanwege zijn unieke morfologische kenmerken en verschillende soorten. Sterk vermoeden met betrekking tot de oorsprong van deze plant is meer geneigd naar het land van India, waar in het land verschillende soorten Soka-planten zijn. De distributie van Soka-planten kon niet los worden gezien van de rol van hindoe-priesters. In combinatie met het hindoe-geloof in de Soka-bloem, een bloem die vaak wordt geassocieerd met het symbool van liefde en zuiverheid, zodat het vaak wordt gebruikt als offer voor de offers van de god Shiva en Vishnu. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door het brengen van Soka-bloemen waar ze ook gaan, ze plezier zullen krijgen en altijd worden overweldigd door geluk. Een Carang Soka keris heeft dan ook magische krachten die verdriet wegneemt en geluk brengt. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Wahyu Timurun. Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin.

 

De isi is sterk en levenig. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Carang Soka  

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Bali Abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte: 57cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Bali kris, keris – 18th century – Wahyu Tumurun pamor

€ 375,00Price
    bottom of page