top of page

Antique Bali keris, kris - Bali abad XVIII-era (18th century) - Sinom Wilah with rare Kapu Tarung pamor - Warangka of rare Pelet Ngingrim wood.

(Article number: 1301)

 
This antique Bali keris dates from the Bali abad XVIII era (18th century).

 

The old wilah is forged with the rare pamor Kapu Tarung. Kapu Tarung means fighting butterflies. The shape of this pamor motif is similar to the wings of a butterfly that develop in a row from the base to the tip of the wilah.

 

Pamor Kapu Tarung possesses spiritual powers that will empower, develop and strengthen the building of the owner's personal and business network. As a result, he will be able to count on a lot of support from this network. After all, networking is about sharing, not about taking. A relationship of trust must be created and the people in the network must help each other in achieving goals. Maintaining regular contact with relations and looking for opportunities to help them further strengthens the bond. This creates a breeding ground for informal collaboration. Because of this, one can claim relations within this network at the moment that you can use help to achieve your goals.

 

This pamor motif is classified in the fire element according to the 5 elements of Shiva. Fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Sinom dapur (shape). If taken literally, Sinom means young tamarind petals or hairs on the forehead (bathuk = Java), very smooth and soft. Sinom has traits that are still "enom" (young), like young children just looking for their world. When interacting with others, your tone and intonation should be gentle (kind), kind, smiling, and respectful. This dapur has mystical powers that enhance the communication skills of its owner so that people with whom it communicates, in both private and business capacities, immediately receive and correctly interpret its message.

 

The keris is housed in a Bali Beblatungan warangka of the rare Pelet Ngingrim wood.

 

At the top of the keris is an antique bebodolan handle trimmed with a biasa weaver.

 

The isi of this old keris is lively and very helpful. On request I will gladly tell you how the isi of this ancient keris has revealed itself. A very special story.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom

Pamor: Kapu Tarung

Tangguh: Bali abad XVIII (18th century)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 63cm

Length of the Keris: 53cm.

Length of the Wilah: 40cm.

 

Antieke Bali keris, kris - Bali abad XVIII-era (18de eeuw) – Sinom Wilah met zeldzame Kapu Tarung pamor – Warangka van het zeldzame Pelet Ngingrim hout.


Deze antieke Bali keris stamt van de Bali abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met het zeldzame pamor Kapu Tarung.

 

Kapu Tarung betekent vechtende vlinders. De vorm van dit pamormotief is vergelijkbaar met

de vleugels van een vlinder die zich in een rij ontwikkelen van de basis tot de punt van de wilah.

 

Pamor Kapu Tarung bezit spirituele krachten die de opbouw van de persoonlijke- en zakelijke netwerk van de eigenaar sterker zal laten en ontwikkelen en deze zal versterken. Waardoor hij zal kunnen rekenen op veel steun van dit netwerk. Netwerken draait immers om het delen en dus niet om nemen. Een vertrouwensband moet ontstaan en de mensen in het netwerk moeten elkaar helpen bij het bereiken van doelen. Regelmatig contact onderhouden met relaties en het zoeken naar mogelijkheden om hen verder te helpen versterkt de band. Daarmee wordt een voedingsbodem gecreëerd voor informele samenwerking. Hierdoor kan men aanspraak op relaties binnen dit netwerk op het moment dat u hulp kunt gebruiken om uw doelen te bereiken. 

 

Dit pamormotief wordt ingedeeld in het element vuur volgens de 5 elementen van Shiva. Vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sinom dapur (vorm). Als de letterlijke betekenis wordt opgevat, betekent Sinom jonge tamarindeblaadjes of haren op het voorhoofd (bathuk = Java), zeer glad en zacht. Sinom heeft eigenschappen die nog steeds ‘enom’ (jong) zijn, zoals jonge kinderen die gewoon op zoek zijn naar hun wereld. Als u met anderen omgaat, moet uw toon en intonatie zachtaardig (vriendelijk), vriendelijk, glimlachend en respectvol zijn. Deze dapur heeft mystieke krachten die de communicatieve vaardigheden van de eigenaar versterken zodat mensen waarmee hij communiceert, in zowel privé als zakelijke hoedanigheden, zijn boodschap meteen ontvangen en juist interpreteren.

 

De keris huist in een Bali Beblatungan warangka van het zeldzame Pelet Ngingrim hout.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke bebodolan greep dat is afgezet met een biasa wewer.

 

De isi van deze oude keris is levendig en bijzonder hulpvaardig. Op verzoek vertel ik graag hoe de isi van deze oude keris zich heeft geopenbaard. Een zeer bijzonder verhaal.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom

Pamor: Kapu Tarung

Tangguh: Bali abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 63cm

Lengte van de Keris: 53cm.

Lengte van de Wilah: 40cm.

Antique Bali keris, kris - 18th century Wilah with rare Kapu Tarung pamor

€ 325,00Price
    bottom of page