top of page

Unique, antique Bali Karno Tinanding keris, kris – Wilah with a very rare version of Karno Tinanding dapur (shape) – Wusing Wutah motif Ngulit Semangka pamor – Beautiful Bali Kekojongan scabbard of Timoho Pelet Ceplok Banteng wood.

 

This antique keris dates from the Bali Abad XIX era (19th century).

 

The wilah of this special keris is unique. It is forged with a unique variant of Karno Tinanding dapur. Not only does this wilah have two kembang kacangs, but they are also designed in a very special way. A keris with dapur Karno Tinanding is a rarity because the wilah is forged with two kembang kacangs, one on the left and one on the right side of the wilah. Karno Tinanding keris are known for their diverse and very strong spiritual powers. A Karno Tinanding keris provides protection against negative psychic powers, wards off demonic entities, develops strong willpower in its owner, provides protection during magical rituals, meditation and any other spiritual work, and it builds a psychic shield around the owner against negative energy.

 

In addition to the unique dapur, the wilah is forged with pamor Wusing Wutah motif Ngulit Semangka.

 

At the top is a beautifully carved Bonaspati handle. Bonaspati is a terrifying giant and god of the forest.

 

The keris is housed in a Bali Kekojongan handle of cream-colored Timoho Pelet Ceplok Banteng wood. Dark flames cross the light background of the sheath.

 

The isi of this keris is as special as the keris. As soon as I included it in my collection, it communicated with me. It makes me feel stronger as a person and it clearly amplifies the powers of my weaker keris.

 

Characteristics:

Dapur: Karno Tinanding

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram

warangka:

Kayu: Timoho Pelet Ceplok Banteng

 

Dimensions:

Total length: 69cm.

Length of the Keris: 63cm.

Length of the Wilah: 48.5 cm.

 

Unieke, antieke Bali Karno Tinanding keris, kris – Wilah met een zeer zeldzame uitvoering van Karno Tinanding dapur (vorm) – Wusing Wutah motif Ngulit Semangka pamor – Prachtige Bali Kekojongan schede van Timoho Pelet Ceplok Banteng hout.

 

Deze antieke keris dateert van de Bali Abad XIX-era (19de eeuw).

 

De wilah van deze bijzondere keris is een unicum. Het is gesmeed met een unieke variant van Karno Tinanding dapur. Niet alleen heeft deze wilah twee kembang kacangs maar deze zijn ook nog op zeer aparte wijze vormgegeven. Een keris met dapur Karno Tinanding is een zeldzaamheid omdat de wilah met twee kembang kacangs is gesmeed, een aan de linker- en een aan de rechterzijde van de wilah. Karno Tinanding kerissen staan bekend om hun diverse en zeer sterke spirituele krachten. Een Karno Tinanding keris biedt bescherming tegen negatieve paranormale krachten, weert demonische entiteiten af, ontwikkelt een sterke wilskracht bij de eigenaar, biedt bescherming tijdens magische rituelen, meditatie en elk ander spiritueel werk en het bouwt een paranormaal schild op rond de eigenaar tegen negatieve energie.

 

Naast het unieke dapur is de wilah gesmeed met pamor Wusing Wutah motif Ngulit Semangka.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden Bonaspati greep. Bonaspati is een angstaanjagende reus en god van het bos.

 

De keris huist in een Bali Kekojongan greep van het crèmekleurige Timoho Pelet Ceplok Banteng hout. Donkere vlammen doorkruisen de lichte achtergrond van de schede.

 

De isi van deze keris is even bijzonder als de keris. Al meteen toen ik het in mijn collectie opnam communiceerde het met me. Het laat mij als persoon sterker voelen en het versterkt duidelijk de krachten van mijn zwakkere kerissen.

 

Kenmerken:

Dapur: Karno Tinanding

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram

Warangka:

Kayu: Timoho Pelet Ceplok Banteng

 

Afmetingen:

Totale lengte: 69cm.

Lengte van de Keris: 63cm.

Lengte van de Wilah: 48,5cm.

 

Antique Bali Karno Tinanding keris, kris - Wusing Wutah motif Ngulit Semangka

€ 725,00Price
    bottom of page