top of page

Antique Bali Carita Daleman keris, kris - Bali abad XIX-era (Early 19th century) - Impressive wilah with Carita Daleman dapur (11 luk) and pamor Pendarigan Kebak - Beblatungan sheath of Timoho wood - Bobondolan hilt - Besar yang wewer.

(Article number: 1739)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Bali Carita Daleman keris dates from the Bali abad XIX-era (Early 19th century).

 

The hefty wilah measures 42 cm and is forged with the rare pamor Carita Daleman with 11 luk (waves). Philosophy and Spiritual Meaning of Dapur Carita Daleman: Human beings are like plays playing the drama of their own life in the mortal world. In a world that doesn't know when this human ending is just an actor playing over a time frame that keeps spinning with a screenplay or path written by the Creator. Carito means something that runs or is an event, or a description of human nature in everyday human life. People in their lives play the storyline (carito) and their own plays. The life we live now is the result of one's choice of decisions and the role of the life they will live.

 

In history, only those who had blue or noble blood were allowed to own eleven waved keris such as a Carita Daleman keris. It can be said that this keris is a noble keris of the priyayi. The number eleven in the form of the first number (number 1) refers to the understanding of the oneness of God. Added together we get number two. This figure has dichotomous properties but still shows balance and harmony. The meaning of number two from the sum of eleven can also be interpreted that in human life is influenced by the causal effects of one's own actions (karma).

 

At first glance, the wilah seems to be forged with pamor Kelengan, but if you look closely you will see a complex version of pamor Pendarigan Kebak hidden on the surface. Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Balinese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and quiet to the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant wealth, but it also enhances the social character and generosity of its owner.

 

At the top is a contrasting Bobondolan handle, set on Besar yang wewer that is set with 7 red stones.

 

The keris is housed in a Beblatungan sheath of Timoho wood. Dark flames traverse the blond wood.

 

This keris is not only visibly special, the spiritual power of the isi is also at least as special. I would be happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Carita Daleman – 11 luk

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Bali abad XIX (Early 19th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 61cm.

Length of the Keris: 54cm.

Length of the Wilah: 42cm.

 

Antieke Bali Carita Daleman keris, kris - Bali abad XIX-era (Vroeg 19de eeuw) – Indrukwekkende wilah met Carita Daleman dapur (11 luk) en pamor Pendarigan Kebak – Beblatungan schede van Timoho hout – Bobondolan greep – Besar yang wewer.

 

Deze antieke Bali Carita Daleman keris dateert van de Bali abad XIX-era (Vroeg 19de eeuw).

 

De forse wilah meet 42cm en is gesmeed met het zeldzame pamor Carita Daleman met 11 luk (bochten). Filosofie en spirituele betekenis van Dapur Carita Daleman: Mensen zijn als toneelstukken die het drama van hun eigen leven in de sterfelijke wereld spelen. In een wereld die niet weet wanneer dit menselijke einde slechts een acteur is die gedurende een tijdsbestek speelt dat blijft draaien met een scenario of pad dat is geschreven door de Schepper. Carito betekent iets dat loopt of een gebeurtenis is, of een beschrijving van de menselijke natuur in het dagelijks menselijk leven. Mensen in hun leven spelen de verhaallijn (carito) en hun eigen toneelstukken. Het leven dat we nu leven is het resultaat van iemands keuze van beslissingen en de rol van het leven dat zij zullen leven.

 

In de historie mochten alleen degenen die blauw of edel bloed hadden, elf keris-bochten bezitten zoals een Carita Daleman keris. Er kan worden gezegd dat de deze keris een nobele keris van de priyayi is. Het getal elf in de vorm van het eerste getal (nummer 1) verwijst naar het begrip van de eenheid van God. Bij elkaar opgeteld krijgen we nummer twee. Deze figuur heeft dichotome eigenschappen maar vertoont nog steeds evenwicht en harmonie. De betekenis van nummer twee uit de som van elf kan ook worden geïnterpreteerd dat in het menselijk leven wordt beïnvloed door de causale effecten van het eigen handelen (karma).

 

Op het eerste aanzicht lijkt de wilah te zijn gesmeed met pamor Kelengan maar wie goed kijkt ziet een complexe uitvoering van pamor Pendarigan Kebak op de ondergrond schuilgaan. Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Balinezen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Aan de bovenzijde prijkt een contrasterende Bobondolan greep, gezet op Besar yang wewer dat bezet is met 7 rode steentjes.

 

De keris huist in een Beblatungan schede van Timoho hout. Donkere vlammen doorkruisen het blonde hout.

 

Deze keris is niet alleen zichtbaar bijzonder, ook de spirituele kracht van de isi is minstens zo bijzonder. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Carita Daleman – 11 luk

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Bali abad XIX (Vroeg 19de eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengt: 61cm.

Lengte van de Keris: 54cm.

Lengte van de Wilah: 42cm.

 

 

Antique Bali Carita Daleman keris, kris - 11 luk wilah pamor Pendarigan Kebak

€ 295,00Price
    bottom of page