top of page

Antique Bali Carang Soka keris, kris - Bali Abad XVIII-era (18th century) – Carang Soka wilah with Rongo Wangi and Pulo Tirto pamors – Bobondolan handle – Beblatungan warangka and gandar of pelet wood.

(Article number:  1146)

 

This antique Bali Carang Soka keris dates from the Bali Abad XVIII era (18th century).

 

I had the old wilah professionally and ritually washed in Bali, so that the two pamor motifs contrast beautifully against the black background of the wilah. The wilah is forged with two pamors namely Rongo Wangi at the base that turns into pamor Pulo Tirto. In historical times pamor Rongo Wangi was reserved for princes and noblemen.

 

Pulo Tirta literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of ​​water. Considered a pamor that has spiritual powers that bring good luck and contribute to peace within families, generate fortune for the owner and bring flexibility to relationships.

 

Furthermore, the wilah is forged to Carang Soka dapur (shape) with 9 luk (waves). Carang is a branch of a tree which, though small but great in number, makes the tree appear luxuriant, while Soka is a recording from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means the asoka flower is the flower of the savior/antidote to sadness. Soka/asoka is a popular ornamental plant due to its unique morphological characteristics and variety.

 

Strong suspicion as to the origin of this plant is more inclined to the country of India, where in the country there are several varieties of Soka plants. The distribution of Soka plants could not be separated from the role of Hindu priests. Combined with the Hindu belief in the Soka flower, a flower often associated with the symbol of love and purity, so it is often used as an offering for the sacrifices of the god Shiva and Vishnu. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so that they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will get pleasure and always be overwhelmed with happiness.

 

A Carang Soka keris has spiritual powers that take away sadness and bring happiness. In addition, this keris also has powers to exorcise and keep away negative spirits.

 

The keris is housed in a Beblatungan warangka of the rare Pelet Ngingrim wood. The gandar is carved from Pelet Sampir wood. The two types of wood complement each other.

 

At the top of the keris is a Bobondolan hilt that is also carved from Pelet wood. The hilt is set on a silver Pendek weaver that is set with white stones.

 

The ancient isi possesses spiritual powers that calm the owner in stressful times so that he can focus again on what is important to bring success.

 

 

Bobondolan grabbed wewer pendek

 

Characteristics:

Dapur: Carang Soka

Pamor: Pulo Tirto and Rongo Wangic

Tangguh: Bali Abad XVIII (18th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Pelet Ngingrim and Pelet Sampir

 

Dimensions:

Total length: 64cm.

Length of the Keris: 53cm.

Length of the Wilah: 39cm.

 

Antieke Bali Carang Soka keris, kris - Bali Abad XVIII-era (18de eeuw) – Carang Soka wilah met Rongo Wangi en Pulo Tirto pamors – Bobondolan greep – Beblatungan warangka en gandar van pelet hout.

 

Deze antieke Bali Carang Soka keris dateert van de Bali Abad XVIII-era (18de eeuw).

 

Ik heb de oude wilah op Bali professioneel en ritueel laten wassen waardoor de twee pamormotieven weer prachtig contrasteren tegen de zwarte achtergrond van de wilah. De wilah is gesmeed met twee pamors namelijk Rongo Wangi aan de basis dat overgaat in pamor Pulo Tirto. In historische tijdes was pamor Rongo Wangi voorbehouden aan vorsten en leidinggevende lieden van adel.

 

Pulo Tirta betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat spirituele krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Carang Soka dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is uit Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser/ tegengif voor verdriet. Soka / asoka is een populaire sierplant vanwege zijn unieke morfologische kenmerken en verschillende soorten.

 

Sterk vermoeden met betrekking tot de oorsprong van deze plant is meer geneigd naar het land van India, waar in het land verschillende soorten Soka-planten zijn. De distributie van Soka-planten kon niet los worden gezien van de rol van hindoe-priesters. In combinatie met het hindoe-geloof in de Soka-bloem, een bloem die vaak wordt geassocieerd met het symbool van liefde en zuiverheid, zodat het vaak wordt gebruikt als offer voor de offers van de god Shiva en Vishnu. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door het brengen van Soka-bloemen waar ze ook gaan, ze plezier zullen krijgen en altijd worden overweldigd door geluk.

 

Een Carang Soka keris heeft dan ook spirituele krachten die verdriet wegneemt en geluk brengt. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

De keris huist in een Beblatungan warangka van het zeldzame Pelet Ngingrim hout. De gandar is gesneden van Pelet Sampir hout. De twee houtsoorten completeren elkaar.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Bobondolan greep dat eveneens van Pelet hout is gesneden. De greep staat op een zilveren Pendek wewer dat bezet is met witte stenen.

 

De eeuwenoude isi bezit spirituele krachten die de eigenaar rust brengt in stressvolle tijden zodat hij weer kan focussen op hetgeen belangrijk is om succes te brengen.

 

Kenmerken:

Dapur: Carang Soka

Pamor: Pulo Tirto en Rongo Wangi

Tangguh: Bali Abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Pelet Ngingrim en Pelet Sampir

 

Afmetingen:

Totale lengte: 64cm.

Lengte van de Keris: 53cm.

Lengte van de Wilah: 39cm.

 

Antique Bali Carang Soka keris, kris - 18th century – Rongo Wangi and Pulo Tirto

€ 450,00Price
    bottom of page