top of page

Antique Balebang keris, kris - Panembahan Senapati era (16th century) - Wilah forged with the rare Balebang dapur (shape) with 7 luk (bends) - Ilining Warih pamor motif - Finely carved Nunggak semi hilt - Copper bunton pendok.

 

The wilah (blade) of this antique keris dates from the Panembahan Senapati era (16th century).

 

The wilah is forged to Balebang dapur (shape) with 7 luk (bends). Balebang is derived from the word Bale (building) and Kaban (floating on water), a building in the middle of a swimming pool used by royal members. Bale Kambang has two main elements namely building and water. In the Islamic belief, water is an important element as it relates to the layout of the bale kambang itself, namely in the palace gardens used as a replica of heaven. Dapur Balebang embodies the calmness of a household where complete tranquility reigns on physical, emotional and mental state. It keeps the owner of the keris away from things that are not good, creates a harmonious environment for him and his family where fortune, happiness and tranquility reign.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with pamor Ilining Warih. Fine pamor lines run the length of the keris, starting at the base of the wilah (blade) and continuing to the tip of the wilah (blade). Some pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "running water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah, symbolizing flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water always flowing to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life.

 

This pamor is highly sought after as it brings good luck to its owner.

 

The keris is housed in a Solo ladrang warangka of Trembalo wood. A finely driven copper pendok with floral motifs covers the gandar (sheath).

 

The isi of this keris is old but very powerful. It has powers that give the owner peace of mind in hectic times, allowing him to stay focused on his goals and solve problems more easily.

 

Characteristics:

Dapur: Balebang, 7 luk

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Panembahan Senapati (16th century)

Warangka: Solo ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Antieke Balebang keris, kris - Panembahan Senapati era (16de eeuw) – Wilah gesmeed met het zeldzame Balebang dapur (vorm) met 7 luk (bochten) – Ilining Warih pamormotief – Fijngesneden Nunggak semi greep – Koperen bunton pendok.

 

De wilah (kling) van deze antieke keris stamt van de Panembahan Senapati era (16de eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar Balebang dapur (vorm) met 7 luk (bochten). Balebang is afgeleid van het woord Bale (gebouw) en Kaban (drijvend op water), een gebouw in het midden van een zwembad dat wordt gebruikt door koninklijke leden. Bale Kambang heeft twee hoofdelementen, namelijk bouwen en water. In het Islamitisch geloof is water een belangrijk element als het gerelateerd is aan de lay-out van de baal Kambang zelf, namelijk in de paleistuinen die worden gebruikt als een replica van de hemel. Dapur Balebang belichaamt de kalmte van een huishouden waar complete rust heerst op zowel fysiek, emotioneel als mentale toestand. Het houdt de eigenaar van de keris weg van zaken die niet goed zijn, creëert een harmonieuze omgeving voor hem en zijn gezin waar fortuin, geluk en rust heersen. 

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met pamor Ilining Warih. Fijne pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Dit pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken.

 

Deze pamor is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

De keris huist in een Solo ladrang warangka van Trembalo hout. Een fijn gedreven koperen pendok met florale motieven bedekt de gandar (schede).

 

De isi van deze keris is oud maar bijzonder krachtig. Het heeft krachten die de eigenaar rust geeft in hectische tijden waardoor hij kan blijven focussen op zijn doelstellingen en problemen makkelijker kan oplossen.

 

Kenmerken:

Dapur: Balebang, 7 luk

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Panembahan Senapati (16de eeuw)

Warangka: Solo ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Antique Balebang keris, kris - Panembahan Senapati era (16th century) -7 luk

€ 225,00Price
    bottom of page