top of page

Antique Balebang keris, kris - Mataram Semopaten era (17th century) - Wilah with pamor Ngulit Semangka and Balebang dapur (shape) - Antique, silver Yogyakarta bunton pendok - Rare Raseksi hilt - Pari Jatha mendak.

(Article number: 1724)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This antique Balebang keris dates from the Mataram Semopaten era (17th century).

 

The ancient wilah is in a very good condition with a beautiful old washing. The wilah is forged with ganja wilut (waved ganja) and to Balebang dapur (shape).

 

Balebang is derived from the word Bale (building) and Kaban (floating on water), a building in the center of a bath used by royal members. Bale Kambang has two main elements namely building and water. In the Islamic belief, water is an important element as it relates to the layout of the bale kambang itself, namely in the palace gardens used as a replica of the sky. Dapur Balebang embodies the calmness of a household where complete tranquility reigns on physical, emotional and mental state. It keeps the owner of the keris away from things that are not good, creates a harmonious environment for him and his family where fortune, happiness and tranquility reign.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The top of the keris is adorned with a rare Raseksi hilt that is trimmed with a Pari Jatha mendak set with black stones.

 

The keris is housed in a Yogyakarta gayaman warangka of the noble Pelet Ngingrim wood. The gandar is covered with an antique silver Yogyakarta bunton pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Balebang, 7 luk – Ganja Wilut

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Semopathen – 17th century

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length including: cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Antieke Balebang keris, kris - Mataram Semopaten-era (17de eeuw) – Wilah met pamor Ngulit Semangka en Balebang dapur (vorm) – Antieke, zilveren Yogyakarta bunton pendok – Zeldzame Raseksi greep - Pari Jatha mendak.

 

Deze antieke Balebang keris dateert van de Mataram Semopaten-era (17de eeuw).

 

De oeroude wilah verkeert in een bijzonder goede conditie met een mooie oude wassing. De wilah is gesmeed met ganja wilut (gegolfde ganja) en naar Balebang dapur (vorm).

 

Balebang is afgeleid van het woord Bale (gebouw) en Kaban (drijvend op water), een gebouw in het midden van een bad dat wordt gebruikt door koninklijke leden. Bale Kambang heeft twee hoofdelementen, namelijk bouwen en water. In het Islamitisch geloof is water een belangrijk element als het gerelateerd is aan de lay-out van de baal Kambang zelf, namelijk in de paleistuinen die worden gebruikt als een replica van de hemel. Dapur Balebang belichaamt de kalmte van een huishouden waar complete rust heerst op zowel fysiek, emotioneel als mentale toestand. Het houdt de eigenaar van de keris weg van zaken die niet goed zijn, creëert een harmonieuze omgeving voor hem en zijn gezin waar fortuin, geluk en rust heersen. 

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een zeldzame Raseksi greep die afgezet is met een Pari Jatha mendak bezet met zwarte steentjes.

 

De keris huist in een Yogyakarta gayaman warangka van het edele Pelet Ngingrim hout. De gandar is bedekt met een antieke, zilveren Yogyakarta bunton pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Balebang, 7 luk – Ganja Wilut

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Semopaten – 17de eeuw

Warangka: Yogyakarta Gayaman     

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief:   cm.

Lengte van de Keris:  45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Antique Balebang keris, kris - 17th century - Ngulit Semangka - Raseksi hilt

€ 225,00Price
    bottom of page