top of page

Rare, antique Sumatra Bahari keris, kris Panjang – Executioner keris – Early 20th Century – Tapa Guda hilt -  Wilah with stunning Ngulit Semangka and Wengkon pamor - Bahari dapur - Bulan Sabit warangka and gandar with floral decorations.

(Article number: 1837)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique keris Bahari Panjang originates from Sumatra and dates from the early 20th century.

 

Keris Panjang are also known as the "executioner keris" since keris Panjang were usually owned by Malay (or other cognate ethnicity) aristocrat that had execution authority .

 

The extremely long wilah (blade) measures 57,5 cm with typical dapur keris bahari with plain gandik, "coma like" tikel alis grooving and thick gonjo.

 

The long wilah is forged with a stunning, silver colored variation of pamor Ngulit Semangka, surrounded by pamor Wengkon.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Pamor wengkon is sometimes also called ‘Tepen’ or pamor Lis-lisan, which is a ‘rekan’ type of pamor, meaning that it was created intentionally by the empu. Though this particular pamor motif may seem rather ordinary, yet it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be capable of making a keris that has the pamor Wengkon on it. It is, however, not a ‘chosen’ type of pamor, and thus can be owned by any person. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family against disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

The keris is housed in a Bulan Sabit warangka carved from Sawo wood. The warangka and gandar are decorated with fine wood carvings in floral design. The top of the keris is adorned with a Tapa Guda hilt which is set on an antique cup.

 

Characteristics:

Dapur: Keris Bahari

Pamor: Kelengan

Tangguh: Sumatra abad XVIII (18th century)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length: 76,5cm.

Length of the Keris: 68cm.

Length of the Wilah: 57,50cm.

 

Zeldzame antieke Sumatra Bahari keris, kris Panjang - Executie keris - Begin 20e eeuw - Tapa Guda greep - Wilah met prachtige Ngulit Semangka en Wengkon pamor - Bahari dapur - Bulan Sabit warangka en gandar met florale decoraties.

 

Deze zeldzame antieke Keris Bahari Panjang is afkomstig uit Sumatra en dateert uit het begin van de 20e eeuw.

 

Keris Panjang staat ook bekend als de "executie keris", aangezien keris Panjang meestal eigendom was van een Maleisische (of andere verwante etniciteit) aristocraat die executiebevoegdheid had.

 

Het extreem lange wilah (lemmet) meet 57,5 cm met typische dapur keris bahari met gewone gandik, "coma-achtige" tikel alis groeven en dikke gonjo.

 

De lange wilah is gesmeed met een prachtige, zilverkleurige variant van pamor Ngulit Semangka, omgeven door pamor Wengkon.

 

Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan'-type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk patroon beschouwd om te vervalsen; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn een keris te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn familie beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

De keris is huist in een Bulan Sabit warangka gesneden uit Sawo-hout. De warangka en gandar zijn versierd met fijn houtsnijwerk in bloemdessin. Aan de bovenzijde van de kris prijkt een Tapa Guda-greep dat op een antieke cup is geplaatst.

 

Kenmerken:

Dapur: Keris Bahari

Pater: Ngulit Semangka en Wengkon

Tangguh: Sumatra abad XIX (vroeg 20e eeuw)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sawo

 

Dimensies:

Totale lengte: 76,5cm.

Lengte van de Keris: 68cm.

Lengte van de Wilah: 57,50cm.

 

 

 

Antique Bahari keris, kris Panjang – Executioner keris – Sumatra - 2 pamors

€ 275,00Price
    bottom of page