top of page

Antique Badik – Sulawesi, Indonesia – Bugis abad XVII-era (17th century) – Stunning hilt made of horn – Matching scabbard with decorated bone shaeath mouh – Damascus forged blade with Ilining Warih pamor.

(Article number: 1899)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The badik or is a knife or dagger developed by the Bugis and Makassar people of southern Sulawesi, Indonesia. The badik consists of three parts, namely the handle and blade, as well as the sheath or scabbard. It comes in a great variety of shapes and sizes. The badik can have a straight, curved, bulbous or wavy, single- or double-edged blade. The blade is smooth or with hollow sections (fullered). The point of the blade can be either pointed or rounded. Like the kris, the shape of the blade is asymmetric and often shows patterns typical of pamor (pattern welding steel commonly known as Damascus steel). However, it differs from the kris in that the badik does not have a ganja . The handle is made of wood, horn or ivory in a shape of a pistol grip at a 45° to 90° angle or similar in a bent shape often decorated with carvings. From its native Sulawesi, the badik soon spread to neighboring islands like Java, Borneo, Sumatra and as far as the Malay Peninsula, creating a wide variety of badik styles according to each region and ethnic group.

 

This Badik dates from the Bugis abad XVII-era (17th century) and originates from Sulawesi, Indonesia.

 

The ancient wilah (blade) is Damascus forged with a fine Ilining Warig pamor. Pamor lines run along the length of the keris, starting at the base of the Wilah (blade) and continuing to the tip of the Wilah (blade). Some of the pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "steaming water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motive rotate or wave along the length of the Wilah and symbolize flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water that always flows to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is much sought after because it brings its owner good luck. 

 

The top of the Badik is adorned with a beautiful hilt made of horn. The Badik is housed in a matching scabbard with a decorated bone scabbard mouth and foot.

 

As with other blades in the Malay Archipelago, traditionally-made badik are believed to be imbued with a supernatural force during the time of their forging. The pamor in particular is said to affect its owner, bringing either well-being and prosperity. Aside from being used as a weapon and hunting tool, the badik is a symbol of cultural identity in Sulawesi. In the colonial era, it was considered a pity if a man died without his badik.

 

Characteristics:

Dapur: Badik

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Bugis abad XVII (17th century)

 

Dimensions:

Total length: 36cm.

Length of the Badik: 29cm.

Length of the Wilah: 19,5cm.

 

Antieke Badik - Sulawesi, Indonesië - Bugis abad XVII-tijdperk (17e eeuw) - Prachtige greep van hoorn - Bijpassende schede met gedecoreerde benen schede mond - Damascus gesmeed lemmet met Ilining Warih pamor.

 

De badik of is een mes of dolk ontwikkeld door de Buginezen en Makassar-bevolking in het zuiden van Sulawesi, Indonesië. De badik bestaat uit drie delen, namelijk het handvat en het lemmet, evenals de schede. Het komt voor in een grote verscheidenheid aan vormen en maten. De badik kan een recht, gebogen, bolvormig of golvend, enkel- of tweesnijdend mes hebben. Het lemmet is glad of met holle delen (fullered). De punt van de lemmet kan puntig of afgerond zijn. Net als de kris is de vorm van het lemmet asymmetrisch en vertoont het vaak patronen die kenmerkend zijn voor pamor (Damascus-staal). Het verschilt echter van de kris doordat de badik geen ganja heeft. De greep is gemaakt van hout, hoorn of ivoor in de vorm van een pistoolgreep in een hoek van 45° tot 90° of iets dergelijks in een gebogen vorm, vaak versierd met houtsnijwerk. Van zijn geboorteland Sulawesi verspreidde de badik zich al snel naar naburige eilanden zoals Java, Borneo, Sumatra en tot aan het Maleisische schiereiland, waardoor een grote verscheidenheid aan badik-stijlen ontstond volgens elke regio en etnische groep.

 

Deze Badik dateert uit het Bugis abad XVII-tijdperk (17e eeuw) en is afkomstig uit Sulawesi, Indonesië.

 

De oude wilah (kling) is Damascus gesmeed met een fijne Ilining Warig pamor. Pamorlijnen lopen langs de lengte van de badik, beginnend bij de basis van de Wilah (blad) en doorlopend tot aan de punt van de Wilah (blad). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "dampend water" in het Javaans. De pamorlijnen van dit pamormotief draaien of golven langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van het leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar er ruimte is. Deze pamor heeft magische krachten die zijn eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen brengen. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen doen bloeien en hem succesvol zullen maken in het leven. Deze pamor is zeer gewild omdat hij de eigenaar geluk brengt.

 

Aab de bovenzijde prijkt een prachtige greep van hoorn. De Badik is huist in een bijpassende schede met een gedecoreerde benen schede mond en voet.

 

Net als bij andere messen in de Maleisische archipel, wordt aangenomen dat traditioneel gemaakte badik doordrenkt zijn met een bovennatuurlijke kracht tijdens het smeden. Vooral de pamor zou de eigenaar treffen en welzijn en voorspoed brengen.  Behalve dat het wordt gebruikt als wapen en jachtgereedschap, is de badik een symbool van culturele identiteit in Sulawesi. In het koloniale tijdperk werd het als jammer beschouwd als een man stierf zonder zijn badik.

 

Kenmerken:

Dapur: Badik

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Bugis abad XVII (17de eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 36cm.

Lengte van de Badik: 29cm.

Lengte van de Wilah: 19,5cm.

 

Antique Badik – Sulawesi, Indonesia – hilt of horn – Matching scabbard

€ 145,00Price
    bottom of page