top of page

Antique and spiritually powerful Pudhak Sategal keris, kris – Nom Noman-era (late 19th century) - Wilah with Pudhak Sategal dapur and Kelengan pamor – Solo Gayaman warangka of Cendana wood – Nunggak-semi hilt with deeply carved patra-patra’s.

(Article number: 2011)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

Thie antique and spiritually powerful Pudhak Sategal keris dates from the Nom Noman-era (late 19th century).

 

The wilah is of this keris is forged to Pudhak Sategal dapur (shape). Pudhak Sategal is one of the very rare dapurs. This dapur is characterized, among other things, by the two 'forks' that are forged on the wilah under the sor-soran. Pudhak Sategal is synonymous with understanding. The secret is that the human mind invites you to have a strong desire to develop your feelings so that you don't make mistakes in the future. Pudhak in Javanese is a term for pandan flowers and Sategal is one meadow. Pudhak Sategal can literally mean pandhan flowers that grow as far as the eye can see. Pandan leaves have the property of carrying a fragrant aroma, which is the typical aroma of these pandan leaves wherever they are. This shows the nature that both the leaders of Daun Pandan (old and young) always bring a good aroma by always giving the best they have for the well-being of the people around him. A Pudhak Sategal keris possesses spiritual powers that help its owner to be a strong personality that earns respect and admiration from both his business and private network.

 

Furthermore, the wilah is forged with pamor Kelengan. Keleng keris belong to the element earth. The element earth is generated by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfect for the spherical shape that we can see from space. The guardians of the earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements is visible through the earth to the outside: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the "earth element," like time, which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to re-harmonizing irregularities. These keris absorb negative energy and especially provide protection against all negative influences, be it persons, spirits, diseases or disasters. They also represent the destruction of the existing so that something new can emerge. In addition, these kerises possess magical powers that will increase the owner's self-awareness, caution and self-confidence.

 

The top of the keris is adorned with a Solo Nunggak-semi hilt with deeply carved patra-patra’s. The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of Cendana wood. A copper bunton pendok covers the gandar.

 

The isi of this keris has a strong connection with the element earth. On request I will gladly tell you about the spiritual powers of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Pudhak Sategal

Pamor: Kelengan

Tangguh: Nom Noman (late 19th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 37,5cm.

 

Antieke en spiritueel krachtige Pudhak Sategal keris – Nom Noman-tijdperk (eind 19e eeuw) – Wilah met Pudhak Sategal dapur en Kelengan pamor – Solo Gayaman warangka van Cendana hout – Nunggak-semi greep met diep uitgesneden patra-patra’s.

 

Deze antieke en spiritueel krachtige Pudhak Sategal keris dateert uit het Nom Noman-tijdperk (eind 19e eeuw).

 

De wilah is van deze keris is gesmeed naar Pudhak Sategal dapur (vorm). Pudhak Sategal is een van de zeer zeldzame dapurs. Deze dapur kenmerkt zich onder meer door de twee ‘vorken’ die op de wilah onder de sor-soran zijn gesmeed. Pudhak Sategal is synoniem met begrip. Het geheim is dat de menselijke geest je uitnodigt om een sterk verlangen te hebben om je gevoelens te ontwikkelen, zodat je in de toekomst geen fouten maakt. Pudhak is in het Javaans een term voor pandanbloemen en Sategal is één weide. Pudhak Sategal kan letterlijk pandhanbloemen betekenen die groeien zover het oog reikt. Pandanbladeren hebben de eigenschap een geurig aroma met zich mee te dragen, wat het typische aroma is van deze pandanbladeren, waar ze zich ook bevinden. Dit toont aan dat de beide leiders van Daun Pandan (oud en jong) altijd een goed aroma met zich meebrengen door altijd het beste te geven wat ze hebben voor het welzijn van de mensen om hem heen. Een Pudhak Sategal keris bezit spirituele krachten die de eigenaar helpen een sterke persoonlijkheid te zijn die respect en bewondering verdient van zowel zijn zakelijke als particuliere netwerk.

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Kelengan. Keleng kris behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt gegenereerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, perfect voor de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De bewakers van de aarde zijn haar scheppers: het vuur vanbinnen, het water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen is door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderbaarlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar volhardend is het ‘aarde-element’, zoals de tijd, dat, in tegenstelling tot wij mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het opnieuw harmoniseren van onregelmatigheden. Deze keris absorberen negatieve energie en bieden vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden, of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Ze vertegenwoordigen ook de vernietiging van het bestaande, zodat er iets nieuws kan ontstaan. Bovendien bezitten deze kerises magische krachten die het zelfbewustzijn, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De bovenkant van de keris is versierd met een Solo Nunggak-semi-handvat met diep uitgesneden patra-patra’s. De keris is gehuisvest in een Solo Gayaman warangka van Cendana-hout. Een koperen bunton-pendok bedekt de gandar.

 

De isi van deze keris is sterk verbonden met het element aarde. Op verzoek vertel ik je graag over de spirituele krachten van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Pudhak Sategal

Pamor: Kelengan

Tangguh: Nom Noman (eind 19e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensies:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

Antique and spiritually Pudhak Sategal dapur - Kelengan pamor

€ 275,00Price
    bottom of page