top of page

Antique and spiritually powerful Dukun Cirebon Segoro Winotan keris, kris – Cirebon abad XVIII-era (18th century) – Wilah with a striking version of pamor Wahyu Tumurun and the rare Segoro Winotan dapur – Pulungan Kulonan hilt with silver cup.

(Article number: 2055)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.`

 

This magical and spiritually strong keris dates back to the Cirebon abad XVIII era (18th century).

 

I was able to acuire this keris from an elderly Indonesian Dukun (shaman) who works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert. This keris was part of his extensive collection of spiritual and well-maintained kerisses that he works with on a daily basis.

 

The wilah is forged after the rare dapur Segoro Winotan with 3 luk (bends). SEGORO = ocean, WINOTAN = bridged. A bridge is a connecting road that has been built for special reasons that have a purpose. The proximity of the distance does not matter, as long as there is an existence to bridge it. In ancient times, building a bridge across the ocean (sea) connecting two landmasses (islands) is something that is still only wishful thinking and almost impossible to do. Therefore, it is believed that the Segoro Winotan dhapur harbors high ideals in its owners and motivates them to achieve something that is almost impossible for many people. Segoro Winotan is not just a meaningless name, it is a saloka (figurative phrase), always reminding us to search for the "straight path" together with effort and patience to realize our goals and dreams in life. A Segro Winotan keris possesses magical powers that enable the owner of the keris to realize and achieve his dreams and goals.

 

Furthermore, the wilah is forged with a striking version of pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun literally means 'revelation that descends'. Just by its name, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol of attaining a high position through the intercession of the almighty. Even if a person is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received a revelation then of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that make its owner exude an attitude of prowess through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

The top is adorned with an intricately carved Cirebon Pulungan Kulonan hilt set on a silver cup with deeply embossed decorations.

 

The keris is housed in a rare Cirebon Praon warangka of the dark Bertuah kalimasada wood.

 

Characteristics:

Dapur: Segoro Winotan

Pamor: Wahyu Timurun

Tangguh: Cirebon abad XVIII-era (18th century)

Warangka: Cirebon Praon

Kayu: Bertuah kali masada

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke en spiritueel krachtige Dukun Cirebon Segoro Winotan keris, kris – Cirebon abad XVIII-era (18de eeuw) – Wilah met opvallende uitvoering van pamor Wahyu Tumurun en het zeldzame Segoro Winotan dapur – Pulungan Kulonan greep met zelveren cup.

 

Deze magische en spirituele sterke keris dateert van de Cirebon abad XVIII-era (18de eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een oudere Indonesische Dukun (sjamaan) die werkt als een traditionele genezer, geestenmedium, gewoonte- en traditiedeskundige. Deze keris maakte deel uit van zijn uitgebreide collectie spirituele en goed onderhouden kerissen waarmee hij dagelijks werkt.

 

De wilah is gesmeed naar het zeldzame dapur Segoro Winotan met 3 luk (bochten). SEGORO = oceaan, WINOTAN = overbrugd. Een brug is een verbindingsweg die is aangelegd om bijzondere redenen die een doel hebben. De nabijheid van de afstand doet er niet toe, zolang er maar een bestaan ​​is om ze te overbruggen. In de oudheid is het bouwen van een brug over de oceaan (zee) die twee landmassa's (eilanden) verbindt, iets dat nog steeds alleen maar wensdenken is en bijna onmogelijk om te doen. Daarom wordt aangenomen dat de Segoro Winotan dhapur hoge idealen koestert bij zijn eigenaren en hen motiveert om iets te bereiken dat voor veel mensen bijna onmogelijk is. Segoro Winotan is niet zomaar een betekenisloze naam, het is een saloka (figuurlijke zin), die ons er altijd aan herinnert om samen met inspanning en geduld naar het "rechte pad" te zoeken om onze doelen en dromen in het leven te realiseren.  Een Segro Winotan keris bezit magische krachten die de eigenaar van de keris instaat stelt om zijn dromen en doelen te verwezenlijken en te bereiken.

 

Daarnaat is de wilah gesmeed met een opvallende uitvoering van pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin. In de historie werd dit pamor motief veel gezocht door hooggeplaatste militairen en staatslieden. Thans is dit pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een complex gesneden Cirebon Pulungan Kulonan greep gezet op een zilveren cup met diep gedreven decoraties.

 

De keris huist in een zeldzame Cirebon Praon warangka van het donkere Bertuah kalimasada hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Segoro Winotan

Pamor: Wahyu Timurun

Tangguh: Cirebon abad XVIII-era (18th century)

Warangka: Cirebon Praon

Kayu: Bertuah kalimasada

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique and spiritually powerful Dukun Cirebon Segoro Winotan keris, kris - kris

€ 575,00Price
    bottom of page