top of page

Antique and spiritually powerful Cirebon Carita Gula Milir keris, kris - Cirebon abad XVI-era (16th century) – Carita Gula Milur wilah (blade) with 11 luk and pamor Wahyu Tumurun – Putra Satru hilt – Cirebon Lamen warangka of the striking Kemuning wood.

(Article number: 1790)

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and spiritually powerful Cirebon Carita Gula Milir keris dates from the Cirebon abad XVI-era (16th century).

 

I had the ancient wilah professionally and ritually washed in Indonesia making the Wahyu Timurun pamor sparkle like never before.

 

Wahyu Tumurun literally means 'revelation that descends'. Just by its name, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol of attaining a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received a revelation then of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that make its owner exude an attitude of prowess through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

Besides the pamor, the wilah is forged to Carita Gula Milir dapur (shape) with 11 luk (waves). The double groove that runs in the center of the Wilah symbolizes the mystical power of achieving a goal that seemed unattainable at first. Gula Milir gives the owner of the keris knowledge, charisma, inner energy and superiority that will make him quickly analyze and actually take the steps he needs to take to be successful. The isi (spirit) of this keris will help its owner to excel in career or business success.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Putra Satru hilt. It is housed in a Cirebon Lamen warangka of the stunning Kemuning wood.

 

The spiritual power of the isi relates well to the spiritual powers of the pamor and dapur. It is very alive and willing to benefit its owner. Upon request I will gladly tell you more.

 

Characteristics:

Dapur: Carita Gula Milir – 11 luk (waves)

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Antieke en spiritueel krachtige Cirebon Carita Gula Milir keris, kris - Cirebon abad XVI-era (16e eeuw) - Carita Gula Milur wilah (kling) met 11 luk en pamor Wahyu Tumurun - Putra Satru greep - Cirebon Lamen warangka van het opvallende Kemuning-hout.

 

Deze antieke en spiritueel krachtige Cirebon Carita Gula Milir keris dateert uit het Cirebon abad XVI-era (16e eeuw).

 

Ik heb de eeuwenoude wilah professioneel en ritueel laten wassen in Indonesië waardoor de Wahyu Timurun pamor sprankelt als nooit tevoren.

 

Wahyu Tumurun betekent letterlijk 'openbaring die neerdaalt'. Alleen al door zijn naam heeft dit pamormotief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool van het bereiken van een hoge positie op voorspraak van de almachtige. Ook al is men slim en bedreven in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen functie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die ervoor zorgen dat de eigenaar een houding van bekwaamheid uitstraalt waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiële als immateriële zin. In de geschiedenis was dit pamor-motief zeer gewild bij hooggeplaatste soldaten en staatslieden. Tegenwoordig is dit pamor populair bij managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Naast de pamor wordt de wilah gesmeed tot Carita Gula Milir dapur (vorm) met 11 luk (golven). De dubbele groef die in het midden van de Wilah loopt, symboliseert de mystieke kracht van het bereiken van een doel dat in eerste instantie onbereikbaar leek. Gula Milir geeft de eigenaar van de keris kennis, charisma, innerlijke energie en superioriteit waardoor hij snel analyseert en daadwerkelijk de stappen zet die hij moet nemen om succesvol te zijn. De isi (geest) van deze keris zal de eigenaar helpen om uit te blinken in carrière of zakelijk succes.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Putra Satru-greep. De keris huist in een Cirebon Lamen warangka van het prachtige Kemuning hout.

 

De spirituele kracht van de isi sluit goed aan bij de spirituele kracht van de pamor en dapur. Het is springlevend en bereid om zijn eigenaar ten goede te komen. Op verzoek vertel ik u graag meer.

 

Kenmerken:

Dapur: Carita Gula Milir – 11 luk (golven)

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Kemuning

 

Dimensies:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

Antique and spiritually powerful Cirebon Carita Gula Milir keris, kris - 11 luk

€ 375,00Price
    bottom of page