top of page

Antique and rare Duwung Wingit kris, keris – Pajajaran-era (12th century) – Wilah with the extremely rare Duwung Wingit dapur (shape) and Ngulit Semangka pamor – Solo Nunggak semi hilt – Solo Gayaman (gandar Iras) warangka of Trembalo wood – Blewah (half open) pendok in red kemalo.

(Article number: 2363)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and rare Duwung Wingit keris dates from the Pajajaran-era (12th century).

 

The wilah is forged to the extremely rare Duwung Wingit dapur (shape). Duwung is a straight keris The Duwung has a flat blade surface, a plain and thin gandik, the size is approximately three and a half to six times a normal gandik. There are even some that are more than three-quarters of the length of the blade. The pejetan is shallow and extends behind the tall gandik. A tall gandik is a symbol of strength, tenacity, seriousness in work and perseverance in living life. In Javanese culture, there is a sesanti (teaching) which says "greeting your friends will meet, greeting your friends will meet you, greet your friends and teteg will tutug" which means whoever is persistent will get the intended path and whoever is tenacious and steadfast will achieve what they aspire to. Meanwhile, a wide pejetan is a symbol of open-mindedness which shows an accepting and patient attitude. People need to be willing to accept situations as they are (Nrimo ing Pandum), because of their limitations as humans. Nrima also means sincere. An accepting attitude gives the strength to bear all the burdens of life's problems. The Dhapur Duwung Keris is a very rare keris and is worth collecting.

 

Furthermore, the wilah is forged with an ancient version of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

The keris houses in a blewah Pendok with red Kemalo. In historic times a red pendok was reserved for royal family or a bupati.

 

Please contact me to know all about the spiritual and magical powers of this rare keris.

 

Characteristics:

Dapur: Duwung Wingit

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran (12th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 40cm.

Length of the Keris: 36cm.

Length of the Wilah: 27,5cm.

 

Antieke en zeldzame Duwung Wingit kris, keris – Pajajaran-tijdperk (12e eeuw) – Wilah met de uiterst zeldzame Duwung Wingit dapur (vorm) en Ngulit Semangka pamor – Solo Nunggak semi greep – Solo Gayaman (gandar Iras) warangka van Trembalo hout – Blewah (halfopen) pendok in rode kemalo.

 

Deze antieke en zeldzame Duwung Wingit keris dateert uit het Pajajaran-tijdperk (12e eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar de uiterst zeldzame Duwung Wingit dapur (vorm). Duwung is een rechte keris. De Duwung heeft een plat bladoppervlak, een effen en dunne gandik, de grootte is ongeveer drieënhalf tot zes keer een normale gandik. Er zijn er zelfs enkele die meer dan driekwart van de lengte van het lemmet beslaan. De pejetan is ondiep en strekt zich uit achter de hoge gandik. Een lange gandik is een symbool van kracht, vasthoudendheid, ernst in het werk en doorzettingsvermogen in het leven. In de Javaanse cultuur bestaat een sesanti (leer) die zegt: "Je vrienden begroeten zal elkaar ontmoeten, je vrienden begroeten zal jou ontmoeten, je vrienden begroeten en teteg zal tutug", wat betekent dat wie volhardend is, het beoogde pad zal volgen en wie vasthoudend en vasthoudend is. Standvastig zullen bereiken wat zij nastreven. Ondertussen is een brede pejetan een symbool van ruimdenkendheid die blijk geeft van een accepterende en geduldige houding. Mensen moeten bereid zijn situaties te accepteren zoals ze zijn (Nrimo ing Pandum), vanwege hun beperkingen als mens. Nrima betekent ook oprecht. Een accepterende houding geeft de kracht om alle lasten van de problemen van het leven te dragen. De Dhapur Duwung Keris is een zeer zeldzame keris en het verzamelen waard.

 

Verder is de wilah gesmeed met een eeuwenoude versie van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen toeneemt als zijn doelen sneller en gemakkelijker worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open, zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we ons in dit leven niet moeten laten ontmoedigen om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

De keris huist in een blewah Pendok met rode Kemalo. In historische tijden was een rode pendok gereserveerd voor de koninklijke familie of een bupati.

 

Neem contact met mij op als u alles wilt weten over de spirituele en magische krachten van deze zeldzame keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Duwung Wingit

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran (12e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 40cm.

Lengte van de Keris: 36cm.

Lengte van de Wilah: 27,5cm.

Antique and rare Duwung Wingit kris, keris – Pajajaran-era - Duwung Wingit dapur

€ 195,00Price
    bottom of page