top of page

Antique and rare Cirebon Pedang Lamen – Cirebon abad XVIII era (18th century) - Wilah with clear pamor Lar Gangsir – Beautifully carved Wayang hilt of Kabau horn – Copper quillon – Matching scabbard with intricate carvings on the front.

(Article number: 2212)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The name pedang is a collective name for sabers and swords of different origins in different Indonesian regions. Depending on the origin, a pedang can be provided with a blade of European, Turkish, Arabic or Anglo-Indian origin.

 

This rare Pedang Lamen comes from Cirebon, West Java. The Pedang dates back to the Cirebon abad XVIII era (18th century).

 

The blade is forged with pamor Lar Gangsir. I had the blade ritually and professionally treated in Indonesia with warangan, which makes the pamor sparkle like never before.

In addition, the blade is forged according to Pedang Lamen dapur.

 

Pamor Lar Gangsir is a floral pamor that is rarely seen. The supernatural power is considered great. It is a strictly elitist pamor that wants good care and is therefore capable of a lot. Lar Gangsir is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to make so it is rarely found, making the value of this pamor high. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor Lar Gangsir has spiritual and magical powers that bring the owner good luck and prevent the owner from being attacked by witchcraft and disturbance by spirits and malevolent persons. In Javanese philosophy, the name Lar Gangsir is defined as: The title of Agemaning Siro. This refers to the story of a teaching of Ma'rifat Kanjeng Sunan Kalijaga (one of the Walisongo) who gave the king of the kingdom of Demak, Raden Fatah a Keris, the prestige of Lar Gangsir. As a reminder in our lives: let us not be captured by the glitter of worldly life. Nor should the advantages we have make us arrogant, conceited, self-forgetful and arbitrary towards others and diminish their dignity and worth. Don't even let the advantages we have boomerang for ourselves. Let us bring these teachings into our lives so that we will be more self-confident, grateful and better able to respect others and of course we will become more intelligent in addressing our strengths and weaknesses. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

The top of the pedang is adorned with a beautifully carved, antique Wayamg hilt of Kabau horn that is carved in the shape of a stylized wayang figure. The hilt is placed on a copper quillon.

 

The Pedang is housed in the authentic, matching sheath with intricate wood carvings on the front of the sheath.

 

Characteristics:

Dapur: Pedang Lamen

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

 

Dimensions:

Total length: 62cm.

Length of the Pedang: 59cm.

Length of the blade: 44,5cm.

 

Antieke en zeldzame Cirebon Pedang Lamen – Cirebon abad XVIII-era (18e eeuw) – Wilah met helder pamor Lar Gangsir – Prachtig gesneden Wayang greep van Kabau horn – Koperen quillon – Bijpassende schede met complexe houdsnijwerk aan de voorkant.

 

De naam pedang is een verzamelnaam voor sabels en zwaarden van verschillende herkomst in verschillende Indonesische streken. Afhankelijk van de herkomst kan een pedang voorzien worden van een kling van Europese, Turkse, Arabische of Anglo-Indische afkomst.

 

Deze zeldzame Pedang Lamen komt uit Cirebon, West-Java. De Pedang dateert uit het Cirebon abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

De kling is gesmeed met pamor Lar Gangsir. De kling heb ik in Indonesië ritueel en professioneel laten behandelen met warangan, waardoor de pamor schittert als nooit tevoren. Daarnaast is de kling gesmeed naar Pedang Lamen dapur.

 

Pamor Lar Gangsir is een bloem pamor die je zelden ziet. De bovennatuurlijke kracht wordt als groot beschouwd. Het is een strikt elitaire pamor die goede zorg wil en daardoor veel kan. Lar Gangsir wordt geclassificeerd als een exclusieve pamor omdat deze zeer moeilijk te maken is en dus zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van deze pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamor-motief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor Lar Gangsir beschikt over spirituele en magische krachten die de eigenaar geluk brengen en voorkomen dat de eigenaar wordt aangevallen door hekserij en verstoring door geesten en kwaadaardige personen. In de Javaanse filosofie wordt de naam Lar Gangsir gedefinieerd als: De titel van Agemaning Siro. Dit verwijst naar het verhaal van een leer van Ma'rifat Kanjeng Sunan Kalijaga (een van de Walisongo) die de koning van het koninkrijk Demak, Raden Fatah a Keris, het pamor van Lar Gangsir gaf. Ter herinnering in ons leven: laten we ons niet laten vangen door de glitters van het wereldse leven. Ook mogen de voordelen die we hebben ons niet arrogant, verwaand, zelf vergetend en willekeurig tegenover anderen maken en hun waardigheid en waarde verminderen. Laat de voordelen die we hebben niet eens een boemerang voor onszelf zijn. Laten we deze leringen in ons leven brengen, zodat we zelfverzekerder en dankbaarder worden en beter in staat zijn anderen te respecteren en natuurlijk intelligenter worden in het omgaan met onze sterke en zwakke punten. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig uitgesneden, antieke Wayamg greep van Kabau horn dat is gesneden in de vorm van een gestileerde wayang figuur. De greep is op een koperen quillon geplaatst.

 

De Pedang huist in een authentieke, bijpassende schede met complex houtsnijwerk aan de voorkant van de schede.

 

Kenmerken:

Dapur: Pedang Lamen

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 62cm.

Lengte van de Pedang: 59cm.

Lengte van het kling: 44,5cm.

 

 

Antique and rare Cirebon Pedang Lamen – pamor Lar Gangsir - Wayang hilt

€ 275,00Price
    bottom of page