top of page

Antique and protective Cirebon Patrem Bethok Sombro keris, kris - Cirebon abad XII (12th century) – Wilah with the rare Bethok Sombro dapur and 2 pamors – Antique and beautiful Cirebon Pulungan hilt - Cirebon Kudhup Kenanga warangka of Timoho Pelet wood.

(Article number: 2258)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

Thie antique and protective Patrem Bethok Sombro keris dates from the Cirebon abad XII (12th century).

 

Patrem, is a term in the world of keris which is used to refer to a small keris which are easily recognized using the span of a finger, or can be measured in today's units of measure, approximately 20 - 29 cm. In jarwo dosok it means Panggange ingkang damel peace or something that can make the heart of the person who carries it peaceful (patrêm: something that makes you peaceful). Reassures the soul from worries about threats of danger, both physical and non-physical. They can feel at peace in their hearts, without matching the protection that comes from their own parents or ancestors.

 

Whilst meditating with this keris, the isi revealed itself as a visibly strong palace body guard. He was dressed in a striking, orange outfit. Besides being an obviously skilled warrior, he also was a spiritual master.  It communicated that I have worked hard to get to where I am, but some people covet what I have and are prepared to fight me for it. While it is flattering that they strive for my success, it also makes for a tense and competitive environment because I need to protect what I earned and must continually prove myself. The isi is more than prepared to assist me in this. Furthermore, the isi is spiritually skilled in recognizing and warding off negative entities and people and keeping them at a distance from me. I felt very protected by his powers. His protective powers in spiritual sense go much further. Besides warding off evil and negativity he is also able to protect against sickness and disease. 

 

The wilah is forged to the rare Bethok Sombro dapur (shape). Bethok dapur (shape) is derived from the Buddha kerisses which were characterized by a very wide and heavy Wilah (blade). Bethok dapur is one of the earliest dapur shapes and dates from an era before kerisses were forged with corrugated shapes. Bethok dapur is nicknamed 'Ki Sebrang Alam', the energy of the keris comes from the Khodam or Isi (spirit) of the keris. This keris possesses magical powers that bring its owner happiness, inner peace and business success. It blocks negative energy in commercial and relational areas and protects against the threat of 'Ghoib'.

 

The wilah is forged two different pamors; pamor Ngulit Semangka on one side and pamor Pacuran Mas on the other side. The top of the keris is adorned with a beautiful and antique Pulungan hilt. The keris houses in an antique Cirebon Kudhup Kenanga warangka of Timoho Pelet wood.

 

Pulungan hilt

 

Characteristics:

Dapur: Bethok Sombro

Pamor: Ngulit Semangka and Pacuran Mas

Tangguh: Cirebon abad XII (12th century)

Warangka: Cirebon Kudhup Kenanga

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensions:

Total length: 32,5cm.

Length of the Keris: 29,5cm.

Length of the Wilah: 21,5cm.

 

Antieke en beschermende Cirebon Patrem Bethok Sombro keris, kris - Cirebon abad XII (12e eeuw) - Wilah met de zeldzame Bethok Sombro dapur en 2 pamors - Antiek en mooi gesneden Cirebon Pulungan greep - Cirebon Kudhup Kenanga warangka van Timoho Pelet hout.

 

Deze antieke en beschermende Patrem Bethok Sombro keris dateert uit de Cirebon abad XII (12e eeuw).

 

Patrem is een term in de wereld van keris die wordt gebruikt om te verwijzen naar een kleine keris die gemakkelijk te herkennen is met de spanwijdte van een vinger, of kan worden gemeten in de huidige maateenheden, ongeveer 20-29 cm. In jarwo dosok betekent Panggange inkang damel vrede of iets dat het hart van de persoon die het draagt vredig kan maken (patrêm: iets dat je vredig maakt). Stelt de ziel gerust tegen zorgen over bedreigingen van gevaar, zowel fysiek als niet-fysiek. Ze kunnen vrede in hun hart voelen, zonder de bescherming te evenaren die ze van hun eigen ouders of voorouders krijgen.

 

De isi openbaarde zich als een zichtbaar sterke lijfwacht. Hij was gekleed in een opvallende, oranje outfit. Behalve dat hij duidelijk een bekwame krijger was, was hij ook een spiritueel leraar. Het maakte duidelijk dat ik hard heb gewerkt om te komen waar ik nu ben, maar dat sommige mensen begeren wat ik heb en bereid zijn daarvoor met mij te vechten. Hoewel het vleiend is dat ze naar mijn succes streven, zorgt het ook voor een gespannen en competitieve omgeving omdat ik moet beschermen wat ik heb verdiend en mezelf voortdurend moet bewijzen. De isi is meer dan bereid mij hierbij te assisteren. Bovendien is de isi spiritueel vaardig in het herkennen, afweren van negatieve entiteiten en mensen en het op afstand houden ervan. Ik voelde me erg beschermd door zijn krachten. Zijn beschermende krachten gaan in spirituele zin veel verder. Naast het afweren van kwaad en negativiteit kan hij ook beschermen tegen ziekten en kwalen.

 

De wilah is gesmeed naar de zeldzame Bethok Sombro dapur (vorm). Bethok dapur (vorm) is afgeleid van de Boeddha-kerissen die zich kenmerkten door een zeer brede en zware Wilah (kling). Bethok dapur is een van de vroegste dapurvormen en dateert uit een tijdperk voordat kerissen werden gesmeed met gegolfde vormen. Bethok dapur heeft de bijnaam 'Ki Sebrang Alam', de energie van de keris komt van de Khodam of Isi (geest) van de keris. Deze keris bezit magische krachten die de eigenaar geluk, innerlijke rust en zakelijk succes brengen. Het blokkeert negatieve energie op commercieel en relationeel gebied en beschermt tegen de dreiging van 'Ghoib'.

 

De wilah is gesmeed met een twee verschillende pamors; Ngulit Semangka op de ene en pamor Pacuran Mas op de andere zijde. Op de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig en antieke Pulungan greep. De keris huist in een antieke Cirebon Kudhup Kenanga warangka van Timoho Pelet hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Bethok Sombro

Pamor: Ngulit Semangka en Pacuran Mas

Tangguh: Cirebon abad XII (12e eeuw)

Warangka: Cirebon Kudhup Kenanga

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensies:

Totale lengte: 32,5cm.

Lengte van de Keris: 29,5cm.

Lengte van de Wilah: 21,5cm.

Antique and protective Cirebon Patrem Bethok Sombro keris, kris - 2 pamors

€ 225,00Price
    bottom of page