top of page

Antique and powerful Cirebon Sepaner INGWAZ keris, kris – Cirebon abad XVII-era (17th century) – Wilah with Sepaner dapur (shape) and pamor Ilining Warih – Sandang Walikat warangka.

(Article number: 2020)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and powerful Cirebon Sepaner INGWAZ keris dates from the Cirebon abad XVII-era (17th century).

 

Whilst meditating with this little powerhouse the isi revealed itself to have strong connection with the INGWAZ ruine. It holds the message to the need to get rid of unnecessary stuff and get ready for something new and unusual. It creates a balance of vitality and circumstances and promotes fertility and soul blossoming for its owner. If you need to open up new domains for self-expression, then he will help you with this. The work you have begun must be finished and all energy must be concentrated on this goal. The isi assists in fending off the burden of the past. Finally, there is a solid way out of the standstill. All your undertakings will come to a successful end. You already have the strength to choose a new path. His spiritual power will infuse all your endeavors with the energy of growth, rewiring then negative thinking into more positive. Your life is full of onward movement and flourishing. It is a symbol of energy release. It has only good energy. Using his advice, the isi will turn out to be efficient in eliminating all negative and affecting events in a good way.

 

I had the wilah professionally and ritually treated with warangan in Indonesia, restoring the pamor Ilining Warih to its original luster.  The pamor lines of pamor Ilining Warih run along the length of the wilah, starting at the base of the Wilah (blade) and continuing to the tip of the Wilah (blade). Ilining Warih means "steaming water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif rotate or wave along the length of the Wilah and symbolize flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water that always flows to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is much sought after because it brings its owner good luck. 

 

Furthermore, the wilah is forged to Sepaner dapur (shape). Sempaner comes from the word Sempana Bener or Sumpena Bener literally means a dream that comes true. In a deeper sense, Sempaner Dhapur contains a message of wishful thinking, hopes and ideals. And if the desire is based on a correct understanding, it will become a reality. People should align their desires, ideals and goals with their abilities and potential. In other words, people must be able to measure the limits of their possibilities, not only feel capable, but possess sufficient knowledge and skills to realize them. Persevering to achieve things is also essential. Persevering people are unaffected by the temptations and criticisms of others. Perseverance makes you happy and satisfied. People around you who also notice this will also be happy and show respect. A Sempaner keris possesses supernatural powers that will give the owner perseverance so that his goals and ideals are realized.

 

The keris is housed in a beautifully carved Cirebon Sandang Walikat warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Sepaner

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XVII-era (17th century)

Warangka: Cirebon Sandang Walikat

 

Dimensions:

Total length: 34cm.

Length of the Keris: 30cm.

Length of the Wilah: 20,5cm.

 

Antieke en krachtige Cirebon Sepaner INGWAZ keris, kris – Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw) – Wilah met Sepaner dapur (vorm) en pamor Ilining Warih – Sandang Walikat warangka.

 

Deze antieke en krachtige Cirebon Sepaner INGWAZ keris dateert uit het Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

Tijdens het mediteren met deze kleine krachtpatser bleek de isi een sterke verbinding te hebben met de INGWAZ-ruïne. Het bevat de boodschap van de noodzaak om onnodige spullen en zaken kwijt te raken en je voor te bereiden op iets nieuws en ongewoons. Het creëert een evenwicht tussen vitaliteit en omstandigheden en bevordert de vruchtbaarheid en de zielsontplooiing van de eigenaar. Als je nieuwe domeinen voor zelfexpressie moet openen, dan zal hij je hierbij helpen. Het werk dat u bent begonnen moet worden afgerond en alle energie moet op dit doel worden geconcentreerd. De isi helpt bij het afweren van de last van het verleden. Eindelijk is er een solide uitweg uit de stilstand. Al uw ondernemingen zullen tot een succesvol einde komen. Je hebt al de kracht om een nieuw pad te kiezen. Zijn spirituele kracht zal al je inspanningen bezielen met de energie van groei, waardoor negatief denken wordt omgevormd tot positiever. Je leven is vol voorwaartse beweging en bloei. Het is een symbool van het vrijkomen van energie. Het heeft alleen maar goede energie. Met behulp van zijn advies zal de isi efficiënt blijken te zijn in het op een goede manier elimineren van alle negatieve en beïnvloedende gebeurtenissen.

 

Ik heb de wilah in Indonesië professioneel en ritueel laten behandelen met warangan, waardoor de pamor Ilining Warih zijn oorspronkelijke luster terugkreeg. De pamorlijnen van pamor Ilining Warih lopen over de lengte van de wilah, beginnend bij de basis van de Wilah (blad) en doorlopend tot aan de punt van de Wilah (blad). Ilining Warih betekent ‘stomend water’ in het Javaans. De pamorlijnen van dit pamormotief draaien of golven langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Deze pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih beschikt ook over krachten die het voor de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten bloeien en hem succesvol zullen maken in het leven. Deze pamor is zeer gewild omdat hij de eigenaar geluk brengt.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sepaner dapur (vorm). Sempaner komt van het woord Sempana Bener of Sumpena Bener betekent letterlijk een droom die uitkomt. In diepere zin bevat Sempaner Dhapur een boodschap van wensdenken, hoop en idealen. Doorzettingsvermogen maakt blij en tevreden. Mensen om je heen die dit ook merken, zullen ook blij zijn en respect tonen. Een Sempaner keris beschikt over bovennatuurlijke krachten die de eigenaar doorzettingsvermogen zullen geven zodat zijn doelen en idealen worden gerealiseerd.

 

De keris is huist in een prachtig gesneden Cirebon Sandang Walikat warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Sepaner

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw)

Warangka: Cirebon Sandang Walikat

 

Dimensies:

Totale lengte: 34cm.

Lengte van de Keris: 30cm.

Lengte van de Wilah: 20,5cm.

Antique and powerful Cirebon Sepaner keris, kris - INGWAZ isi - Ilining Warih

€ 185,00Price
    bottom of page