top of page

ntique and magical Cirebon Kebo Dengen keris, kris - Cirebon abad XVI-era (16th century) – Ancient wilah with striking version of pamors Uler Lulut and Wengkon – Kebo Dengen dapur (shape) with 5 luk – Cirebon Gajahan hilt – Cirebon Lamen warangka of expensive Amboyna wood.

(Article number: 2052)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and magical Cirebon Kebo Dengen keris, kris dates from the Cirebon abad XVI-era (16th century). I acquired this spiritually and magically powerful keris from an Indonesian man who lives in Germany. He descends from a long line of Empus and collects only rare and antique keris that have a strong isi. The spirit of this keris is therefore also particularly powerful and lively. During my meditations it revealed itself as a true motivator and personal coach with a strong dedication to his purpose and mission. It makes you highly driven, ambitious and action-oriented. You are so highly motivated to succeed that you will stop at nothing to pursue your dreams. The challenges, difficulties and obstacles on the path ahead don't faze you because you know where you want to go. Move forward with sheer strength and determination to make things happen.

 

The ancient wilah is forged with a striking version of pamor Uler Lulut which is framed by a double pamor Wengkon. The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected together and that look like the body of a snake. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

Furthermore, the wilah is forged to Kebo Dengen pamor, which is also called pamor Mahesa Dengen. Kebo means buffalo in Indonesian and Dhengdheng or Dhandheng means like to travel (everywhere). The people of the archipelago have known buffalo since the Neolithic. After Hindu and Buddhist culture began to enter and be accepted in Indonesia, these animals are often mentioned in inscriptions, literary books, temple reliefs and ancient statues. In the past, the buffalo was a figure in the moral and character teachings of Javanese society. Many folktales use buffalo figures. For the Javanese people, the buffalo is considered to be a wealthy king that brings many benefits as it can meet various needs of human life. A Kebo Dhengen keris possesses magical powers that bring prosperity to its owner. In addition, it ensures that the owner becomes a person with a strong character, so that he can count on a lot of respect and admiration from his environment.

 

The top of the keris is adorned with an elaborately carved Cirebon Gajahan hilt. The keris is housed in a beautiful Cirebon Lamen warangka of the rare and expensive Amboyna wood.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Dengen (Mahesa Dengen) – 5 luk

Pamor: Uler Lulu ten Wengkon

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Amboyna

 

Dimensions:

Total length: 52,5cm.

Length of the Keris: 45,5cm.

Length of the Wilah: 35,5cm.

 

Antieke en magische Cirebon Kebo Dengen keris, kris - Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw) – Oude wilah met opvallende versie van pamors Uler Lulut en Wengkon – Kebo Dengen dapur (vorm) met 5 luk – Cirebon Gajahan greep – Cirebon Lamen warangka van kostbaar Amboyna-hout.

 

Deze antieke en magische Cirebon Kebo Dengen keris, kris dateert uit het Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw). Ik heb deze spiritueel en magisch krachtige keris over mogen nemen van een Indonesische man die in Duitsland woont. Hij stamt af van een lange lijn Empus en verzamelt alleen zeldzame en antieke krissen met een sterke isi. De geest van deze keris is dan ook bijzonder krachtig en levendig. Tijdens mijn meditaties openbaarde het zich als een echte motivator en persoonlijke coach met een sterke toewijding aan zijn doel en missie. Het maakt je zeer gedreven, ambitieus en actiegericht. Je bent zo gemotiveerd om te slagen dat je nergens voor terugdeinst om je dromen na te streven. De uitdagingen, moeilijkheden en obstakels op het pad dat voor je ligt, schrikken je niet af, omdat je weet waar je heen wilt. Ga vooruit met pure kracht en vastberadenheid om dingen te laten gebeuren.

 

De eeuwenoude wilah is gesmeed met een opvallende versie van pamor Uler Lulut die wordt omlijst door een dubbele pamor Wengkon. Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamorbollen die met elkaar verbonden zijn en die lijken op het lichaam van een slang. Deze pamor lijkt op de aard van water in die zin dat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent ‘tamme slang’ in het Indonesisch. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris geluk zullen brengen in de zin dat het voor hem gemakkelijk wordt om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor kan de eigenaar op veel vrienden rekenen. Op zakelijk of werkgebied zal de eigenaar van de keris erg populair zijn bij collega's, zijn superieuren of zijn zakenrelaties.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Kebo Dengen pamor, ook wel pamor Mahesa Dengen genoemd. Kebo betekent buffel in het Indonesisch en Dhengdheng of Dhandheng betekent graag reizen (overal). De mensen van de archipel kennen buffels al sinds het Neolithicum. Nadat de hindoeïstische en boeddhistische cultuur in Indonesië begon binnen te dringen en geaccepteerd te worden, worden deze dieren vaak genoemd in inscripties, literaire boeken, tempelreliëfs en oude beelden. In het verleden was de buffel een figuur in de morele en karakterleer van de Javaanse samenleving. In veel volksverhalen worden buffelfiguren gebruikt. Voor het Javaanse volk wordt de buffel beschouwd als een rijke koning die veel voordelen met zich meebrengt omdat hij in verschillende behoeften van het menselijk leven kan voorzien. Een Kebo Dhengen keris bezit magische krachten die de eigenaar welvaart brengen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de eigenaar een persoon wordt met een sterk karakter, waardoor hij kan rekenen op veel respect en bewondering vanuit zijn omgeving.

 

Aan de bovenzijde prijkt een complex gesneden Cirebon Gajahan greep. De keris is huist in een prachtige Cirebon Lamen warangka van het zeldzame en kostbare Amboyna-hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Dengen (Mahesa Dengen) – 5 luk

Pamor: Uler Lulu ten Wengkon

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Amboyna

 

Dimensies:

Totale lengte: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

Antique and magical Cirebon Kebo Dengen keris, kris - Uler Lulut and Wengkon

€ 495,00Price
    bottom of page