top of page

Antique and magical Cirebon Biring Lanang Tombak - Cirebon abad XV-era (15th century) – Wilah with Biring Lanang dapur and Sumur Bandung pamor – Beautifully carved warangka and limpung landeyan.

(Article number: 1792)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and magical Cirebon Biring Lanang Tombak dates from the Cirebon abad XV-era (15th century).

 

The Tombak is forged to dapur Biring Lanang. Biring is the common name for a straight Tombak dhapur whose blade is flat and symmetrical. Tombak Biring itself actually consists of several varieties including: lanang biring, wadon biring, drajit biring and sumben biring. Kanjeng Kiyahi Ageng Plered, the heirloom spear of the Sultanate Palace of Yogyakarta, is also said to have Biring dhapur, but it is not known exactly what type of Biring dhapur.

 

The Biring Lanang tombak usually has a stocky, strong and sharp wilah. These Tombaks were generally (not all) intended as a weapon intended for war. The spiritual power is usually "hot", it is believed that when people carry a spear, this dapur becomes a brave person and has no fear of anything. These Tombaks used to be worn by the Senopati warlords. This Tombak can be mounted on long land heyans such as blandaran (3x the length of the owner's body), panurung (2x the length of the owner's body), pegon (1x the length of the owner's body plus stretching the arm up) or short landeyan like, limpung (length of the top of the middle finger with the elbow) or landheyan sekilan.

 

Furthermore is the wilah forged with a striking version of pamor Sumur Bandung. Some kris connoisseurs believe that there are two versions of pamor Sumur Bandung. The first version of pamor Sumur Bandung is very similar to pamor Pedaringan Kebak, but with somewhat oval pamorless surfaces in the middle over the entire length of the blade. The pamorless surfaces are about 1.5 cm long. The second version of pamor Sumur Bandung is also called pamor Pusar Bumi by many kris connoisseurs. (See for this under the Small Pamor Motifs). Pamor Sumur Bandung is a form of pamor Mlumah. It can occur as pamor Tiban and as pamor Rekan. Pamor Sumur Bandung in the form of pamor Tiban has rather irregular pamorless surfaces, which look quite natural. In contrast, in pamor Sumur Bandung in the form of pamor Rekan, the pattern of the image is planned by the empu. It therefore looks more orderly. The Tiban form in particular is said to have strong magical powers, enabling its possessor to easily gain knowledge of invulnerability and supernatural ability. The Rekan form possesses this magical power to a lesser extent. Both forms possess magical powers that allow their owner to easily gain knowledge of invulnerability and supernatural ability. In addition, it possesses the power to make its owner easily earn a living.

 

The Tombak is mounted on a beautifully carved limping landeyan. An equally finley crafted warangka covers the Tombak.

 

The spiritual and magical power of this Tombak are great. The isi revealed itself to me as an ancient and powerful warlord. Upon request I will gladly tell you more about its spiritual powers.

 

Characteristics:

Dapur: Biring Lanang

Pamor: Sumur Bandung

Tangguh: Cirebon abad XV (15th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 87,5cm.

Length of the tombak: 42,5cm.

Length of the wilah: 28cm.

 

Antieke en magische Cirebon Biring Lanang Tombak - Cirebon abad XV-tijdperk (15e eeuw) - Wilah met Biring Lanang dapur en Sumur Bandung pamor - Prachtig uitgesneden warangka en limpung landeyan.

 

Deze antieke en magische Cirebon Biring Lanang Tombak dateert uit het Cirebon abad XV-tijdperk (15e eeuw).

 

De Tombak is gesmeed tot Dapur Biring Lanang. Biring is de algemene naam voor een rechte Tombak dhapur waarvan het blad plat en symmetrisch is. Tombak Biring zelf bestaat eigenlijk uit verschillende varianten, waaronder: lanang biring, wadon biring, drajit biring en sumben biring. Kanjeng Kiyahi Ageng Plered, de erfstukspeer van het Sultanaatspaleis van Yogyakarta, zou ook Biring dhapur hebben, maar het is niet precies bekend welk type Biring dhapur.

 

De Biring Lanang tombak heeft meestal een gedrongen, sterke en scherpe wilah. Deze Tombaks waren over het algemeen (niet allemaal) bedoeld als oorlogswapen. De spirituele kracht is meestal "heet", men gelooft dat wanneer mensen een speer dragen, deze dapur een dapper persoon wordt en nergens bang voor is. Deze Tombaks werden vroeger gedragen door de Senopati krijgsheren. Deze Tombak kan gemonteerd worden op lange land heyans zoals blandaran (3x de lengte van het lichaam van de eigenaar), panurung (2x de lengte van het lichaam van de eigenaar), pegon (1x de lengte van het lichaam van de eigenaar plus het strekken van de arm omhoog) of korte landeyan-achtig, limpung (lengte van de top van de middelvinger met de elleboog) of landheyan sekilan.

 

Verder is de wilah gesmeed met een opvallende versie van pamor Sumur Bandung. Sommige kriskenners geloven dat er twee versies zijn van pamor Sumur Bandung. De eerste versie van pamor Sumur Bandung lijkt sterk op pamor Pedaringan Kebak, maar met enigszins ovale pamorloze vlakken in het midden over de gehele lengte van het lemmet. De pamorloze vlakken zijn ongeveer 1,5 cm lang. De tweede versie van pamor Sumur Bandung wordt door veel kriskenners ook wel pamor Pusar Bumi genoemd. (Zie hiervoor onder de Kleine Pamormotieven). Pamor Sumur Bandung is een vorm van pamor Mlumah. Het kan voorkomen als pamor Tiban en als pamor Rekan. Pamor Sumur Bandung in de vorm van pamor Tiban heeft nogal onregelmatige pamorloze oppervlakken, die er heel natuurlijk uitzien. Daarentegen wordt in pamor Sumur Bandung in de vorm van pamor Rekan het patroon van de afbeelding gepland door de empu. Het ziet er daardoor overzichtelijker uit. Met name de Tiban-vorm zou sterke magische krachten hebben, waardoor de bezitter gemakkelijk kennis kan opdoen over onkwetsbaarheid en bovennatuurlijke vermogens. De Rekan-vorm bezit deze magische kracht in mindere mate. Beide vormen bezitten magische krachten waarmee hun eigenaar gemakkelijk kennis kan opdoen over onkwetsbaarheid en bovennatuurlijk vermogen. Bovendien bezit het de kracht om de eigenaar gemakkelijk de kost te laten verdienen.

 

De Tombak is gemonteerd op een prachtig uitgesneden manke landeyan. Een al even fijn vervaardigde warangka bedekt de Tombak.

 

De spirituele en magische kracht van deze Tombak is groot. De isi openbaarde zich aan mij als een oude en machtige krijgsheer. Op verzoek vertel ik graag meer over de spirituele krachten ervan.

 

Kenmerken:

Dapur: Biring Lanang

Pamor: Sumur Bandoeng

Tangguh: Cirebon abad XV (15e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 87,5cm.

Lengte van de tombak: 42,5cm.

Lengte van de wilah: 28cm.

Antique and magical Cirebon Biring Lanang Tombak - Sumur Bandung pamor limpung

€ 155,00Price
    bottom of page