top of page

Antique and extremely spiritually strong Cirebon Semar Lungguh keris, kris - Cirebon abad XVI-era (16th Century) – Rare Liman hilt – Wilah with the rare dapur Semar Lungguh with 9 luk and a snow white Ngulit Semangka pamor.

(Article number: 2227)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and extremely spiritual Cirebon Semar Lungguh keris dates from the Cirebon abad XVI-era (16th century).

 

The wilah is forged with Semar Lungguh dapur with 9 luk (waves). Semar is seen as an incarnation of a god, present in contradictory situations, in a divine lineage but banished by being born an ordinary man with less than ideal appearance by world standards. Semar is also described as a servant of the Pandava Knights. As a guardian of the Pandavas, Semar is also believed to have extraordinary supernatural powers, especially his direct relation to the concept of Kawula and Gusti's manunggalen. In Indonesian mythology, Semar is depicted in two forms. The most famous form is a short character with a big belly and the second, more rare form, Semar Lungguh, a figure of Semar sitting in a meditation posture, as with this keris. According to Javanese belief, a Semar has powers that make its owner clairvoyant. He will become sharp-witted and able to know what's next. In addition, he will be wiser, more intelligent and better able to act and make decisions.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a snow-white version of pamor Ngulit Semangka that contrasts beautifully against the black background of the wilah. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The top of the keris is adorned with a magnificently carved hilt in the shape of a Liman. A Liman is a mythical figure which has the form of a crowned elephant. In historical times these hilts were reserved for persons with a high status and an equally high spiritual knowledge. Symbolically, Liman is considered a land animal that represents the cosmos system of the middle world or the middle world. The symbol of Liman is considered to be the figure of Ganesha. The nature of Ganesha is depicted in artifact products in the palace environment, with content that refers more to the god who repels evil, the god of salvation, as well as the remover of obstacles (Vighneswara). This figure is often associated with figures who are heroic, brave, like a "tank" who is able to break ranks so that he is worthy of being called the leader of the gana or giants (Ganapati).

 

The keris is housed in a Cirebon Lamen Kuno warangka and gandar of Cendana Jawa wood.

 

The isi is strong and alive. Upon request I will gladly tell you about its powers.

 

Characteristics:

Dapur: Semar Lungguh – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th Century)

Warangka: Cirebon Lamen Kuno

Kayu: Cendana Jawa

 

Dimensions:

Total length: 54cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 38,5cm.

 

Antieke en uiterst spiritueel krachtige Cirebon Semar Lungguh keris, kris - Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw) - Zeldzaam Liman greep - Wilah met de zeldzame dapur Semar Lungguh met 9 luk en een sneeuwwitte Ngulit Semangka pamor.

 

Deze antieke en uiterst spirituele Cirebon Semar Lungguh keris dateert uit het Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

De wilah is gesmeed met Semar Lungguh dapur met 9 luk (golven). Semar wordt gezien als een incarnatie van een god, aanwezig in tegenstrijdige situaties, in een goddelijke afstamming, maar verbannen omdat hij als een gewone man werd geboren met een naar wereldnormen minder dan ideaal uiterlijk. Semar wordt ook beschreven als een dienaar van de Pandava ridders. Als bewaker van de Pandava's wordt aangenomen dat Semar ook buitengewone bovennatuurlijke krachten bezit, vooral zijn directe relatie tot het concept van Kawula en Gusti's manunggalen. In de Indonesische mythologie wordt Semar in twee vormen afgebeeld. De bekendste vorm is een kort personage met een dikke buik en de tweede, zeldzamere vorm, Semar Lungguh, een figuur van Semar zittend in een meditatiehouding, zoals bij deze keris. Volgens het Javaanse geloof beschikt een Semar over krachten die de eigenaar ervan helderziend maken. Hij zal scherpzinnig worden en weten wat de toekomst biedt. Bovendien zal hij wijzer, intelligenter en beter in staat zijn om te handelen en beslissingen te nemen.

 

Naast de zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een sneeuwwitte versie van pamor Ngulit Semangka die prachtig contrasteert tegen de zwarte achtergrond van de wilah. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij binnen dit netwerk zeer populair is, waardoor zijn vermogen zal toenemen en zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open, zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden greep in de vorm van een Liman. Een Liman is een mythisch figuur die de vorm heeft van een gekroonde olifant. In historische tijden waren deze grepen gereserveerd voor personen met een hoge status en een even hoge spirituele kennis. Symbolisch wordt Liman beschouwd als een landdier dat het kosmossysteem van de midden wereld of de midden wereld vertegenwoordigt. Het symbool van Liman wordt beschouwd als de figuur van Ganesha. De aard van Ganesha wordt weergegeven in artefactproducten in de paleisomgeving, met inhoud die meer verwijst naar de god die het kwaad afweert, de god van de verlossing, en ook naar de verwijderaar van obstakels (Vighneswara). Deze figuur wordt vaak geassocieerd met figuren die heldhaftig en moedig zijn, zoals een "tank" die in staat is de gelederen te breken zodat hij het waard is om de leider van de gana of reuzen (Ganapati) te worden genoemd.

 

De keris huist in een Cirebon Lamen Kuno warangka en gandar van Cendana Jawa-hout.

 

De isi is sterk en levend. Op verzoek vertel ik u graag over de krachten ervan.


KLIK HIER OM MIJN VOLLEDIGE PRESENTATIE VAN DEZE KERIS TE BEKIJKEN EN OF TE DOWNLOADEN.
 

Kenmerken:

Dapur: Semar Lungguh – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen Kuno

Kayu: Cendana Jawa

 

Dimensies:

Totale lengte: 54cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 38,5cm.

 

Antique and extremely spiritually strong Cirebon Semar Lungguh keris, kris

€ 295,00Price
    bottom of page