top of page

Ancient Singosari, Jalak Sangu Tumpeng keris, kris - Singosari era (12th century) – Jalak Sangu Tumpeng wilah (blade) with two pamors – Beautiful warangka and gandar of the rare, cream-coloured Cemara Wangi wood.

(Article number: 1446)

 

This ancient keris dates from the Singosari era (12th century).

 

I acquired this keris from a fortune teller and healer from Trenggalek, East Java. This lady has an impressive collection of keris that she uses in her practice to help people with health and spiritual problems. This ancient keris also possesses spiritual powers that can detect and solve both spiritual and health problems in people.

 

The old wilah is forged to Jalak Sangu Tumpeng. Just like Dapur Sengkelat, the Dapur Jalak Sangu Tumpeng keris is at least as popular and has its own place within the Javanese people. It is therefore no wonder that the Jalak Sangu Tumpeng keris are often passed down from generation to generation and are therefore true Pusakas.

 

The lack of literacy culture in ancient Indonesia meant that many life lessons were passed on orally. And to make it easier to remember, many things are 'recorded' in the form of symbols of a cultural product, for example in the form of dances, drawings, carvings, stories, traditional ceremonies and the dapur of a keris is no exception. One who gives a keris to another person or to his descendants, as if giving a message and hope so that the recipient can recognize and appreciate its value.

 

A Jalak Sangu Tumpeng keris has the provision of the almighty. The owner of this keris does not have to worry about material prosperity because Gusti Allah is really generous and compassionate. Jalak is a symbol or image of a person (human) who is obliged to earn a living for his family and who needs 'Sangu' (make provision) in his life. While 'Tumpeng' in life can mean physical food but it can also mean that it is spiritual.

 

Therefore, this keris will enable its owner to earn easy income while elevating him to a spiritual higher plane.

 

The keris is housed in a beautiful scabbard of the very rare, cream-colored Cemara Wangi wood, of which the Nunggak Semi handle is also carved.

 

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Sangu Tumpeng

Pamor: Wigi Timun and Wengkon

Tangguh: Singosari (12th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cemara Wangic

 

Dimensions:

Total length: 55cm.

Length of the Keris: 53cm.

Length of the Wilah: 41.5 cm.

 

Oeroude Singosari, Jalak Sangu Tumpeng keris, kris - Singosari era (12de eeuw) – Jalak Sangu Tumpeng wilah (kling) met twee pamors – Prachtige warangka en gandar van het zeldzame, crèmekleurige Cemara Wangi hout.  

 

Deze oeroude keris stamt van de Singosari era (12de eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een waarzegster en genezer uit Trenggalek, Oost-Java. Deze dame heeft een indrukwekkende collectie kerissen die zij in haar praktijk gebruikt om mensen met gezondheids en spirituele problemen te helpen. Deze oude keris bezit dan ook spirituele krachten die zowel spirituele als gezondheid problemen bij mensen kan detecteren en oplossen.

 

De oude wilah is gesmeed naar Jalak Sangu Tumpeng. Net als Dapur Sengkelat is de Dapur Jalak Sangu Tumpeng keris minstends zo populair en heeft zijn eigen plek binnen het Javaanse volk. Het is daarom geen wonder dat de Jalak Sangu Tumpeng kerissen van generatie op generatie vaak worden doorgegeven en daarom echte Pusakas zijn.

 

Het gebrek aan geletterdheidscultuur in het oude Indonesië zorgde ervoor dat veel levenslessen mondeling werden doorgegeven. En om het gemakkelijker te onthouden, worden veel dingen 'vastgelegd' in de vorm van symbolen van een cultureel product, bijvoorbeeld in de vorm van dansen, tekeningen, houtsnijwerk, verhalen, traditionele ceremonies en de dapur van een keris is hierop geen uitzondering. Iemand die een keris aan iemand anders of zijn nakomelingen geeft, alsof hij een boodschap en hoop geeft, zodat de ontvanger de waarde hiervan kan herkennen en kan waarderen.

 

Een Jalak Sangu Tumpeng keris heeft de voorziening van het almachtige. De eigenaar van deze keris hoeft zich geen zorgen te maken over materiele welvaart omdat Gusti Allah echt genereus en medelevend is. Jalak is een symbool of afbeelding van een persoon (mens) die verplicht is de kost te verdienen voor zijn gezin en die in zijn leven ‘Sangu’ nodig heeft (voorziening treffen). Terwijl 'Tumpeng' in het leven fysiek voedsel kan betekenen, maar het kan ook betekenen dat het spiritueel is.

 

Deze keris zal zijn eigenaar dan ook instaat stellen om gemakkelijk inkomen te vergaren terwijl het hem naar een spiritueel hoger vlak zal tillen.

 

De keris huist in een prachtige schede van het zeer zeldzame, crèmekleurige Cemara Wangi hout waarvan ook de Nunggak Semi greep van is gesneden.  

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Sangu Tumpeng

Pamor: Wigi Timun en Wengkon

Tangguh: Singosari (12de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cemara Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 55cm.

Lengte van de Keris: 53cm.

Lengte van de Wilah:  41,5cm.

 

Ancient Singosari, Jalak Sangu Tumpeng keris, kris - Singosari era (12th century

€ 295,00Price
    bottom of page